Audieri n fa?a Marii Camere n cauza Buzadji c. Moldovei

07 10 2015

La data de 07 octombrie 2015 au avut loc audieri n fa?a Marii Camere n cauza Buzadji c. Moldovei (cererea nr. 23755/07).

Reclamantul Petru Buzadji este cet??ean al Moldovei, n?scut n 1947, din or. Comrat. Domnul Buzadji, om de afaceri, a fost arestat n mai 2007, fiind acuzat de fraudarea unei companii de stat. El a fost plasat n arest, invocndu-se gravitatea infrac?iunii imputate, complexit??ii cauzei, etc. Arestul reclamantului a fost prelungit de numeroase ori, n esen?? n baza acelora?i motive, pn? n iulie 2007, cnd a fost plasat n arest la domiciliu.

n mai 2008 reclamantul a fost eliberat pe cau?iune, instan?ele judec?tore?ti constatnd c? arestul acestuia a durat 10 luni.

Invocnd art. 5 3 din Conven?ie, libertatea ?i siguran?a persoanei, reclamantul se plnge de lipsa motivelor suficiente ?i relevante care ar justifica arestarea pentru o durat? de 10 luni. n particular, reclamantul invoc? c? instan?ele na?ionale, respingnd demersurile sale de eliberare din arest, nu au luat n considera?ie faptul c? acesta este un om de afaceri cunoscut, c? nu a obstruc?ionat desf??urarea anchetei n nici un fel, r?spundea cita?iilor organelor de drept.

Prin hot?rrea din 16 decembrie 2014 Curtea a constatat, cu patru voturi la trei, c? a avut loc violarea art. 5 3 din Conven?ie, notnd c? reclamantul a fost de?inut pentru o durat? de 10 luni, dintre care 2,5 luni n arest ?i restul n arest la domiciliu.

Curtea a considerat c? instan?ele na?ionale s-au limitat la parafrazarea temeiurilor arestului prev?zute n Cod de procedur? penal?, f?r? vreo explica?ie cum acestea au fost aplicate n spe??, exceptnd riscul confrunt?rii reclamantului cu feciorii s?i. Chiar ?i acest temei, fiind neconving?tor deoarece reclamantului cuno?tea despre urm?rirea penal? din iulie 2006, a devenit irelevant dup? ce instan?ele au permis reclamantului s? stea la domiciliu mpreun? cu feciorii s?i.

La data de 16 martie 2015 Guvernul a cerut retrimiterea cauzei n fa?a Marii Camere, iar la data de 20 aprilie 2015 un colegiu din cinci judecat? a Marii Camere a acceptat cererea respective.

nregistrarea video a audierilor poate fi vizualizat? pe adresa Internet: http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2375507_07102015&language=en

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de Fadei Nagacevschi, avocat.