Hot?rrea n cauza Sara c. Moldovei

20 10 2015

La data de 20 octombrie 2015 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Sara c. Moldovei. 

n cauza Sara c. Moldovei (cererea nr. 45175/08), reclamantul Igor Sara a fost re?inut, la 3 iunie 2008, pentru 72 ore fiind suspectat de contraband?. La expirarea a 72 de ore de la re?inere, reclamantul nu a fost pus sub nvinuire.

A. Procedurile ini?iale privind arestarea reclamantului

La 6 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de a aresta preventiv reclamantul pentru 10 zile. Instan?a a re?inut c? exist? motive plauzibile de a suspecta c? reclamantul a comis o infrac?iune pasibil? de pedeaps? cu nchisoare pentru un termen de mai mare de 10 ani, c? nu are un loc de munc? permanent, etc.

Reclamantul a formulat un recurs mpotriva ncheierii din 6 iunie 2008. El a invocat, printre altele, c? la expirarea a 72 de ore de la re?inere organul de urm?rire penal? urma fie s?-l pun? sub nvinuire, fie s?-l elibereze. Avnd n vedere faptul c? nu a fost pus sub nvinuire, reclamantul a sus?inut c? el trebuia s? fie eliberat, iar plasarea sa n deten?ia ulterioar? este ilegal?. De asemenea, reclamantul a mai denun?at lipsa oric?ror dovezi de prelungire a mandatului de arest.

La 12 iunie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefondat.

B. A doua procedur? cu privire la arestarea reclamantului

La 13 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de prelungi arestarea reclamantului pentru nc? 15 zile. Instan?a ?i-a motivat decizia prin faptul c? organul de urm?rire penal? urmeaz? s? efectueze careva ac?iuni de urm?rire penal?, f?r? a le preciza, iar termenul de 15 zile ar fi fost suficient.

Reclamantul a formulat un recurs, motivnd c? decizia instan?ei inferioare este nentemeiat?. La 19 iunie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefondat.

C. A treia procedur? cu privire la arestarea reclamantului

La 27 iunie 2008, Judec?toria Centru a admis demersul procurorului de a prelungi arestarea provizorie a reclamantului pentru 30 zile, motivnd c? organul de urm?rire penal? urmeaz? s? efectueze alte ac?iuni de urm?rire penal?, f?r? a le preciza, iar termenul de 30 zile suficient.

Printr-o decizie din 3 iulie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a fost men?inut? ncheierea din 27 iunie 2008.

D. A patra procedur? cu privire la arestarea reclamantului

La 28 iulie 2008, judec?toria Centru a admis cererea procurorului de a prelungi arestarea reclamantului pentru 30 zile suplimentare. Instan?a a invocat acelea?i motive din ncheierea din 27 iunie 2008.

La 5 august 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului.

E. A cincea procedur? cu privire la arestarea reclamantului

La 26 august 2008, judec?toria Centru a respins demersului procurorului de a men?ine reclamantul n arest preventiv ?i a obligat reclamantul s? nu p?r?seasc? ?ara.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 5 1 ?i 3 CEDO, reclamantul s-au plns de absen?a unei baze legale n ceea ce prive?te deten?ia n perioada 6 ?i 13 iunie 2008. De asemenea, el s-a plns c? instan?ele na?ionale nu au oferit motive suficiente ?i pertinente pentru a-l men?ine n arest preventiv.

Curtea constatat n unanimitate violarea art. 5 1 CEDO, libertatea ?i siguran?a persoanei. Ea a notat c? la expirarea a 72 de ore reclamantul nu a fost pus sub nvinuire, corespunz?tor reclamantul urma s? fie scos de sub urm?rire penal? ?i eliberat, n temeiul prevederilor art. 63 Cod de procedur? penal?. Totu?i judec?torul de instruc?ie a decis arestarea preventiv? a reclamantului, n lipsa vreunui act de nvinuire, iar instan?a de recurs a neglijat nerespectarea normei susmen?ionate.

Curtea a acordat o aten?ie deosebit? hot?rrii Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie din 28 martie 2005, potrivit c?reia judec?torul de instruc?ie, la solu?ionarea demersului arest?rii preventive, urmeaz? s? verifice respectarea prevederilor art. 63 Cod de procedur? penal?.

n consecin??, Curtea a concluzionat c? deten?ia reclamantului pentru perioada 6 – 12 iunie 2008 a fost arbitrar? ?i ilegal?; considernd c? nu este necesar s? examineze separat cap?tul din cerere privind pretinsa violare a art. 5 3 CEDO, pentru perioada nominalizat?.

Cap?tul din cererea reclamantului privind pretinsa violare a art. 5 3 CEDO, pentru perioada deten?iei 13 iunie – 26 august 2008 a fost respins ca v?dit nentemeiat n temeiul prevederilor art. 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

Reclamantul a cerut 4,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,300 Euro cu titlu de  costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 1,300 Euro cu titlu de  costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de V. Ţurcan ?i M. Berlinschi, avoca?i din Chi?in?u.