Hot?rrea n cauza Morgoci c. Moldovei ?i decizia n cauza Duminica c. Moldovei

12 01 2016

La data de 12 ianuarie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Morgoci c. Moldovei, cererea nr. 13421/06.

n cauza Morgoci c. Moldovei, reclamantul este Constantin Morgoci, n?scut n 1976 ?i decedat n 2010.

La data de 21 ianuarie 2005 o instan?? de judecat? din Zelenograd, Moscova, l-a condamnat pe reclamant la 14 ani de nchisoare pentru omor ?i furt de ma?ini.

La 15 iulie 2005 autorit??ile ruse l-au extr?dat pe reclamant n Republica Moldova, pentru efectuarea unei anchete penale.

n cererea sa adresat? Cur?ii reclamantul a sus?inut c? la momentul extr?d?rii era perfect s?n?tos.

n Republica Moldova reclamantul a fost plasat n deten?ie n IDP a Comisariatului General de Poli?ie.

Potrivit reclamantului condi?iile de deten?ie n IDP erau proaste: umezeal? n celul?, ntuneric, lipsa patului, saltelelor, etc., nu primea micul dejun ?i cin?, primbl?rile erau de scurt? durat?. De asemenea, reclamantul pretinde c? a fost abuzat de c?tre ofi?erii de poli?ie, n birourile acestora, pentru a extrage m?rturii.

La data de 19 octombrie 2005 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 13, iar potrivit extrasului din 2 iulie 2007, dosarul medical a reclamantului, acesta era practic s?n?tos.

Potrivit reclamantului, pe durata deten?iei, acesta a fost dus la intervale regulate n IDP pentru maltratarea acestuia.

La data de 07 februarie 2006 reclamantul s-a automutilat, n semn de protest, prin deschiderea abdomenului, el fiind spitalizat.

Potrivit certificatului medical din 06 martie 2006 reclamantul avea urme de automutilare, suferea de traumatisme craniene ?i hipertensiune intracranian?, de asemenea, a fost diagnosticat cu tuberculoz? pulmonar?, fiind prescris tratament.

n diferite perioade de timp, reclamantul s-a plns autorit??ilor de dureri n partea stng? a corpului, pretinznd c? au ap?rut n urma maltrat?rilor.

La o dat? necunoscut? reclamantul a naintat o plngere procuraturii, denun?nd abuzurile din partea poli?iei.

Prin ordonan?a din 24 martie 2006 procuratura a respins plngerea reclamantului; ordonan?a men?inut? de judec?torul de instruc?ie.

Prin sentin?a din 01 martie 2007 judec?toria Botanica l-a achitat pe reclamant de toate acuza?iile mpotriva acestuia, solu?ie men?inut? de instan?a superioar?.

La data de 11 noiembrie 2007 autorit??ile moldovene?ti l-au extr?dat pe reclamant n Federa?ia Rus?, pentru executarea termenului r?mas din pedeaps?, dup? care, aproximativ dup? 2 ani ?i 9 luni acesta a decedat.

La data de 20 septembrie 2006 reclamantul a naintat o ac?iune civil? mpotriva autorit??ilor publice, solicitnd desp?gubiri pentru condi?iile de deten?ie, rele tratamente, lipsa unei anchete efective, contaminarea cu tuberculoz?.

Prin hot?rrea irevocabil? a instan?elor na?ionale s-a dispus ncasarea prejudiciului moral n m?rime de 15,000 lei, constatndu-se nc?lcarea drepturilor reclamantului, de supunere relelor tratamente ?i lipsa unei anchete efective.

Dup? decesul reclamantului, sora acestuia Tamara Morgoci ?i-a exprimat dorin?a de a men?ine cererea introdus? n fa?a Cur?ii. Ulterior Victor Morgoci ?i so?ul Tamarei Morgoci, de asemenea, ?i-au exprimat dorin?a de a continua procedurile ini?iate.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd Articolul 3 din Conven?ie, de faptul maltrat?rii din partea poli?iei ?i lipsa unei anchete efective n acest sens. De asemenea, invocnd Articolul 3 ?i 8 din Conven?ie, de condi?iile de deten?ie n cadrul IDP ?i contaminarea cu tuberculoz?. n  final, s-a plns de violarea Articolului 13 din Conven?ie, lipsa unui recurs efectiv.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea Articolului 3 din Conven?ie, notnd c? p?r?ile nu au contestat concluziile instan?elor na?ionale, privind maltratarea reclamantului, lipsa unei anchete efective ?i condi?iile inumane n deten?ie.

n continuare Curtea a considerat c?, nu este necesar s? examineze separate cap?tul din cerere privind pretinsa violare a Articolului 13 din Conven?ie.

Reclamantul Morgoci a cerut 30,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 3,000 Euro cu titlu de  costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 11,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de T. Ciorap.

***

n cauza Duminica, reclamantul, Sergiu Duminic?, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1984 ?i locuie?te n Chi?in?u.

Reclamantul s-a plns n temeiul articolelor  3 ?i 13 din Conven?ie de faptul c? a fost supus maltrat?rii de c?tre ofi?erii de poli?ie ?i de lipsa unei investiga?ii eficiente a alega?iilor sale cu privire la maltratare.

Dup? e?ecul negocierilor privind solu?ionarea amiabil? a cauzei, prin scrisoarea din 02 aprilie 2015 Guvernul a informat Curtea despre declara?ia sa unilateral? prin care recunoa?te existen?a unei nc?lc?ri ?i propune reclamantului suma de 12.000 Euro cu titlu de orice prejudiciu ?i cheltuial? suportat?, ?i a solicitat Cur?ii s? radieze cererea de pe rol, n conformitate cu articolul 37 1 (c) din Conven?ie. Reclamantul a fost invitat s? prezinte comentariile sale cu privire la declara?ia Guvernului ns? nu a urmat nici un r?spuns.

Curtea a reamintit c? articolul 37 al Conven?iei prevede c? aceasta poate decide n orice stadiu al procedurii scoaterea cererii de pe rol n cazurile n care circumstan?ele permit s? identifice una din situa?iile prev?zute la lit. (a), (b) sau (c) din paragraful 1 al acestui articol. De asemenea, Curtea a mai notat c? n anumite circumstan?e, cererea  poate fi scoas? de pe rol o cerere n conformitate cu articolul 37 1 (c), pe baza unei declara?ii unilaterale de c?tre un guvern reclamat, chiar dac? reclamantul dore?te s? fie continuat? examinarea cauzei. Astfel, Curtea a men?ionat c? avnd n vedere con?inutul declara?iei Guvernului, precum ?i valoarea compensa?iei propuse, care este n concordan?? cu sumele acordate n cazuri similare - Curtea a considerat c? nu mai este justificat? continuarea examin?rii cererii, n virtutea articolului 37 1 (c) ?i a radiat cererea de pe rol.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dl. V. Enachi ?i dna. C. Stratan, avoca?i din Chi?in?u.