Hot?rrea n cauza Balakin c. Moldovei

26 01 2016

La data de 26 ianuarie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Balakin c. Moldovei, cererea nr. 59474/11.

n cauza Balankin, reclamantul este Alexandr Balankin, cet??ean al Republicii Moldova n?scut n anul 1962 ?i locuie?te n Chi?in?u.

La 21 august 2009, reclamantul a fost arestat fiind acuzat de fabricarea ?i punerea n circula?ie a banilor fal?i. Deten?ia sa a fost ini?ial prelungit? cu o lun?, iar n continuare mandatul de arest a fost prelungit cu 3 luni ?i de fiecare dat? motivele invocate au fost c? reclamantul este suspectat de comiterea unei infrac?iuni grave ce prevede o pedeaps? mai mare de 15 ani, iar eliberarea acestuia de sub arest preventiv ar putea prejudicia eficacitatea urm?ririi penale.

Reclamantul s-a aflat n arest preventiv pn? la data de 30 ianuarie 2012, cnd a fost condamnat la 7 ani de nchisoare.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns, invocnd articolul 5 3 al Conven?iei, nemotivarea arest?rii ?i  durata deten?iei. n continuare, invocnd articolul 5 4, el pretins c? arestarea sa preventiv? a fost una ilegal?, instan?ele judec?tore?ti au omis s? examineze argumentele n favoare eliber?rii sale.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 3 CEDO, notnd c? reclamantul a fost ?inut n deten?ie pentru o perioad? mai mare de 29 de luni, pe acelea?i motive. Aparent motivarea deten?iei s-a limitat la parafrazarea motivelor prev?zute n Codul de procedur? penal?, f?r? o explica?ie cum motivele respective sunt aplicabile spe?ei reclamantului. Instan?ele na?ionale nu au explicat de ce au considerat c? reclamantul poate s? se ascund?, ?i nici au explicat cum acesta putea manipuleze probatoriul dup? mai mult de doi ani de la nceperea procedurilor. Prelungirile automate ?i de blanchet? a deten?iei reclamantului sunt demonstrate, n continuare, de c?tre ultimele decizii, unde instan?ele na?ionale au refolosit acela?i text, doar schimbnd data. Considera?iile nominalizate sunt suficiente pentru a determina Curtea s? concluzioneze c? deten?ia reclamantului a fost excesiv de lung? ?i nu s-a bazat pe motive suficiente ?i relevante.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze separat preten?iile reclamantului privind violarea art. 5 4 CEDO.

Reclamantul nu a formulat preten?ii cu titlu de satisfac?ie echitabil?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de E. Markov, avocat din Strasbourg.