Raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2015

28 01 2016

La 28 ianuarie 2016 a fost f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2015.

La 31 decembrie 2015 aproximativ 64,850 de cereri erau pendinte n fa?a unui organ decizional, pe cnd n anul 2014 erau pendinte 69,900 de cereri, sc?dere cu 7,8%. Mai mult de jum?tate din aceste cereri au fost naintate mpotriva a patru State membre: Ucraina, Rusia, Turcia ?i Italia.

Potrivit acestui raport, n anul 2015, majoritatea din hot?rrile adoptate de Curte vizeaz? 7 state membre a Consiliului Europei: Rusia - 116, Turcia - 87, Romnia – 84, Ucraina –51, Grecia– 47, Ungaria – 44 ?i Bulgaria – 32. n total fiind pronun?ate 823 de hot?rri pe marginea a 2,441 de cereri, fiind solu?ionate 45,576 de cereri, pe cnd n anul 2014 au fost solu?ionate 86,068 de cereri. n 692 de hot?rri Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei de c?tre Statul prt.

n anul 2015 au fost alocate unui organ judiciar 40,650 de cereri, pe cnd n anul 2014 au fost alocate 56,200 de cereri, o descre?tere de 28%.

n 2015 - 45,576 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol de c?tre Judec?torul unic, Comitet sau Camer?, o sc?dere de 47% comparativ cu anul 2014 - 86,068 de cereri.

n privin?a Moldovei – 1,011 de cereri (n anul 2014 1,101 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (n acest sens situndu-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 121 de cereri (n anul 2014 - 73 de cereri); 926 de cereri (n anul 2014 - 1,341 de cereri ?i n anul 2013 – 3,143 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronun?ate 19 hot?rri, referitor la 20 de cereri (24 hot?rri n anul 2014).

Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2015, 1,223 de cereri pendinte (n anul 2014 -1,159 de cereri) erau ndreptate mpotriva Moldovei, situndu-se pe locul 11 n acest sens.

Dup? num?rul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 3, cu indicele 2,84 de cereri la 10,000 locuitori, pe cnd n anul 2014 indicele era de 3,11, fiind pe locul 4.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului 2015, Curtea a pronun?at 19 hot?rri, pe cnd n anul 2014 a pronun?at 24 hot?rri, dintre care n 18 hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2015:

- Investigare ineficient? (Articolul 2 din Conven?ie) – 4 viol?ri;

- Condi?ii inumane, tratament inuman ?i degradant pe timpul deten?iei (Articolul 3 din Conven?ie) - 5 viol?ri;

- Dreptul la libertate ?i siguran?? (Articolul 5 din Conven?ie) – 4 viol?ri;

- Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Conven?ie) - 2 viol?ri;

- Dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie (Articolul 8 din Conven?ie) - 3 viol?ri;

- Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Conven?ie) - 2 viol?ri; 

- Neexecutarea hot?rrilor (Articolul 6 din Conven?ie) – 3 viol?ri;

-  Respectul propriet??ii (Articolul 1 Protocolul Adi?ional) - 5 viol?ri.

Cele mai importante hot?rri, din punct de vedere juridic, pronun?ate de Curte pe parcursul anului 2015 mpotriva Moldovei sunt: hot?rrea n cauza N.P. c. Moldovei, cererea 40424/6 din 06 octombrie 2015; hot?rrea n cauza Shishanov c. Moldovei, cererea 11353/06 din 15 septembrie 2015 ?i hot?rrea Donprut S.R.L. c. Moldovei, cererea 45504/09 din 21 octombrie 2015.  

Prin hot?rrile pronun?ate n 2015 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de 211,734 EUR (217,482 EUR n anul 2014; 315,363 EUR n anul 2013; 842,856 EUR n 2012 ?i EUR 371,258 n 2011).