Hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza TUDOR-AUTO S.R.L. ?i TRIPLU-TUDOR S.R.L

09 02 2016

La 09 februarie 2016, Curtea a pronun?at hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza TUDOR-AUTO S.R.L. ?i TRIPLU-TUDOR S.R.L (cererile nr.  36341/03, 36344/03 ?i 30346/05).

Anterior, la 09 decembrie 2008 (hot?rrea principal?), Curtea a hot?rt c? a existat violarea drepturilor companiilor reclamante prev?zute de art. 6  1 CEDO n privin?a lui Triplu-Tudor S.R.L. n ceea ce prive?te neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti definitive din 31 martie 1998, violarea art. 6  1 CEDO n privin?a lui Tudor-Auto S.R.L. n ceea ce prive?te neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti definitive din 31 martie 1998, precum ?i privind casarea ulterioar? a acestei hot?rri la 31 martie 2005 ?i violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, notnd c? imposibilitatea companiilor reclamante de a avea certificate de nregistrare a constituit o ingerin?? n dreptul lor la protec?ia propriet??ii, iar aceast? ingerin?? a nc?lcat balan?a echitabil? ntre interesele companiilor reclamante ?i alte interese implicate.

Curtea a considerat c? chestiunea privind aplicarea art. 41 nu este gata pentru hot?rre, n perioada de referin??, ?i a rezervat-o pentru o hot?rre separat?.

Companiile reclamante au cerut compensarea prejudiciilor n m?rime de 7,531,186 EURO ?i 18,289,961 EURO, plus costuri ?i cheltuieli n m?rime de 2,150 EURO.

Curtea a acordat companiei Triplu-Tudor S.R.L. suma de 48,000 EURO, cu titlu de prejudiciu material ?i suma de 5,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral; companiei Tudor-Auto S.R.L. suma de 2,500 EURO cu titlu de prejudiciu material ?i suma de 3,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral; plus suma de 1,000 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.