Hot?rrea n cauza Caracet c. Moldovei

16 02 2016

La data de 16 februarie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Caracet c. Moldovei (16031/10).

n cauza Caracet c. Moldovei, reclamantul, Caracet Ion, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1988, n prezent ?i isp??e?te pedeapsa n penitenciarul din Cahul.

La data de 13 martie 2009, reclamantul, mpreun? cu alte 5 persoane au fost arestate fiind suspecta?i de comiterea unui jaf de arme.

Reclamantul a sus?inut c? a fost b?tut de c?tre colaboratorii de poli?ie n momentul re?inerii sale, precum ?i pe timpul arestului preventiv, n ncercarea de a ob?ine de la el o m?rturisire, ulterior acesta a fost supus relelor tratamente, n particular, acesta a fost lovit cu butelii din material plastic umplute cu ap?, astfel nct s? nu i se lase urme vizibile pe corp.

La data de 18 martie 2009, n urma unei expertize medico-legale, expertul a constatat pe corpul reclamantului echimoze pe pleoapa dreapt? ?i escoria?ii n jurul nasului ?i la genunchiul stng. Un al doilea raport medical, eliberat la data de 09 aprilie 2009, nu a identificat nici o leziune corporal? vizibil?.

Reclamantul a depus dou? plngeri privind relele tratamente n custodia poli?iei. Prima a fost depus? la 16 martie 2009, ns? procurorul nu a luat careva m?suri, decizie sus?inut? ?i de procurorul ierarhic superior. Reclamantul a contestat ordonan?a procurorului ierarhic superior, ns? judec?torul de instruc?ie din cadrul Judec?toriei Buiucani, mun.Chi?in?u, a men?inut solu?iile date de c?tre procurori.

Cea de-a doua plngere a fost depus? la data de 02 aprilie 2009, la care Procuratura General? a emis ordonan?a de clasare a cauzei. Ordonan?a fiind contestat?, f?r? success, la judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Buiucani mun.Chi?in?u.

La data de 16 martie 2009, reclamantul a fost plasat n arest preventiv pentru o perioad? de 10 zile, perioad? care a fost prelungit? pentru ntreaga desf??urare a urm?ririi penale. Instan?ele au justificat prelungirea arestului preventiv referindu-se la gravitatea faptei, complexitatea cauzei ?i riscul eschiv?rii de la urm?rire, reclamantul ar putea prejudicia cursul anchetei ?i perturba ordinea public?.

Reclamantul a contestat ncheierile de prelungire a arestului preventiv, ns? acestea au fost respinse de Curtea de Apel.

Reclamantului a fost recunoscut vinovat de infrac?iunea imputat? ?i condamnat la 10 ani de nchisoare.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea articolului 3 din Conven?ie (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) ?i articolului 13 (dreptul la un remediu efectiv) din Conven?ie, sus?innd c? a fost maltratat n timpul re?inerii ?i pe durata arestului preventiv ?i c? nu s-a efectuat nici o investiga?ie efectiv? n acest sens.

De asemenea, reclamantul a pretins c? a fost violat ?i articolul 5 3 din Conven?ie (dreptul la libertate ?i siguran??), de?inerea sa n arest preventiv fiind pentru o durat? excesiv? de timp, nefiind justificat? cu motive relevante ?i suficiente.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 din Conven?ie, sub aspect material ?i sub aspect procedural precum ?i violarea art. 5 3 din Conven?ie.

Ea a notat c? pe corpul reclamantului au fost depistate mai multe leziuni corporale, precum ?i c? p?r?ile, n parte, nu au disputat originea lor. Potrivit reclamantului leziunile au fost cauzate de colaboratorii de poli?ie att n momentul re?inerii precum ?i pe durata arestului preventiv, de cealalt? parte, Guvernul a sus?inut c? aceste leziuni au fost aduse n mometul re?inerii reclamantului acesta din urm? fiind imobilizat la sol, n acest sens, Curtea a notat c? nici una din p?r?i nu a contestat faptul c? a fost aplicat? for?a fizic? de c?tre poli?ie. n acest sens, ea a reamintit c? articolul 3 din Conven?ie nu interzice utilizarea for?ei n anumite situa?ii limitate, cum ar fi arestul. Cu toate acestea, aceast? for?? poate fi utilizat? numai atunci cnd este necesar n anumite condi?ii ?i aceast? for?? nu trebuie s? fie excesiv? (a se vedea, Kurnaz ?i al?ii c. Turcia, nr 36672/97, 52, 24 iulie 2007 ). Avnd n vedere toate elementele de prob? care au fost prezentate, Curtea a considerat c? Guvernul nu a demonstrat c? for?a fizic? aplicat? mpotriva reclamantului a fost strict necesar? ?i a survenit ca consecin?? a comportamentului reclamantului.

n ce prive?te investiga?ia efectuat? de c?tre autorit??ile na?ionale, Curtea a observat c? urm?rirea nu a oferit nici un r?spuns la ntrebarea dac? aplicarea for?ei asupra reclamantului a avut ca scop imobilizarea acestuia. n continuare, procurorii nu au reu?it s? identifice ofi?erii de poli?ie responsabili pentru relele tratamente aplicate dlui Caracet.

n aceast? ordine, Curtea a constatat c? n cadrul investiga?iei nu s-au luat m?suri decisive pentru clarificarea circumstan?elor cazului ?i c? s-a acceptat pe deplin versiunea evenimentelor furnizate de c?tre poli?ie. Aceste elemente au fost suficiente pentru a concluziona c? investigarea de c?tre autorit??ile de stat nu a fost complet? ?i eficient?.

Cu referire la art. 5 3 din Conven?ie, Curtea a observat c? deten?ia reclamantului a durat mai mult de dou?zeci ?i ?apte luni. Ea a remarcat faptul c? ncheierile de prelungire a arestului preventiv s-au bazat n principal pe acelea?i motive ?i c?, pentru a justifica privarea de libertate a reclamantului ini?ial?, instan?ele interne au invocat motive care par s? fie limitate la parafrazarea motivelor pentru deten?ie prev?zute n Codul de procedur? penal? f?r? a explica cum le-au aplicat n cazul reclamantului. Mai mult, instan?ele na?ionale nu au explicat suspiciunea lor n privin?a posibilit??ii reclamantului de a se sustrage de la urm?rire penal?, de a comite alte infrac?iuni sau tulbura ordinea public?, ?i nici nu au ar?tat cum acesta ar putea mpiedica stabilirea adev?rului sau influen?a martorii, n special dup? finalizarea urm?ririi penale. Aceste considera?ii au fost suficiente pentru Curte s? concluzioneze c? deten?ia preventiv? pentru mai mult de paisprezece luni ?i jum?tate nu a fost bazat? pe motive relevante ?i suficiente.

Reclamantul a pretins suma de 95,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, ?i 3,810 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului cu titlul de prejudiciu moral suma de 12, 000 de Euro ?i suma de 1,160 de Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de A. Aladov, avocat din Comrat.