Hot?rrea n cauza Mozer c. Moldovei ?i Rusiei

24 02 2016

La data de 23 februarie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, cererea nr. 11138/10.

n cauza Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul, Boris MOZER, este cet??ean moldovean din Tiraspol, n prezent solicitant de azil politic n Elve?ia. La 24 noiembrie 2008, reclamantul a fost re?inut de c?tre mili?ia autoproclamatei RMN, fiind acuzat de fraud? ?i a fost plasat n arest preventiv.

Reclamantul sus?ine c? a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante, n special acesta a relatat c? a fost de?inut ntr-un spa?iu cu umiditate foarte nalt?, n lipsa unei lumini solare ?i a unei ventila?ii, celula era supraaglomerat? ?i se ?i mai fuma. Suferind din copil?rie de astm, reclamantul deseori avea accese de sufocare.

n mai 2009, ca rezultat a unei investiga?ii medicale, medicii au constatat c? dl Mozer ar trebui s? fie transferat n sec?ia de terapie respiratorie a unui spital, ns? acest lucru ar fi fost imposibil de realizat pe motivul insuficien?ei de personal, ce ar asigura paza acestuia pe durata tratamentului. Mai mult, mama reclamantului a cerut ministrului de interne a RMN ca reclamantul s? fie transferat la un spital, ns? cererea a fost refuzat? pe motiv c? numai cei condamna?i ar putea fi transfera?i la spital pentru tratament.

P?rin?ii reclamantului s-au plns att autorit??ilor Republicii Moldova precum ?i ambasadei Federa?iei Ruse n Republica Moldova de condi?iile de deten?ie n care se afla fiul acestora. La 3 noiembrie 2009, Procuratura General? al RM a informat c? nu poate s? intervin? din cauza situa?iei politice create pe teritoriul RMN ncepnd cu 1992. Deasemenea, s-a f?cut referire ?i la rezerva Moldovei n ceea ce prive?te incapacitatea acesteia de a asigura respectarea Conven?iei a Drepturilor Omului n regiunea transnistrean?. Ambasada Federa?iei Ruse n Moldova a r?spuns c? situa?ia dlui Mozer este pendinte n instan?ele RMN, ele fiind unicele autorit??i competente de a solu?iona orice plngere.

n februarie 2010, o comisie medical? a concluzionat c? starea de s?n?tate a reclamantului nu este favorabil? ?i c? continuarea deten?iei sale poate provoca agravare considerabil? a s?n?t??ii. n pofida acestor concluzii reclamantul a fost transferat la un alt penitenciar, care a fost mai pu?in echipat dect cel n care a fost de?inut ncepnd cu mai 2009.

Deten?ia reclamantului a fost prelungit? n repetate rnduri n perioada noiembrie 2008 ?i octombrie 2009. Reclamantul a r?mas n arest pn? la 1 iulie 2010, cnd o instan?? din RMN l-a condamnat la ?apte ani de nchisoare cu suspendare. Ulterior, reclamantul a p?r?sit Republica Moldova ?i solicitat azil politic n Elve?ia.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns de violarea articolului 5 din Conven?ie (dreptul la libertate ?i siguran??), deoarece a fost re?inut ?i plasat n deten?ie ilegal de c?tre autorit??ile RMN. Invocnd violarea articolului 2 CEDO (dreptul la via??) ?i violarea articolului 3 CEDO (interzicerea torturii), el s-a plns c? autorit??ile nu i-au acordat asisten?? medical? adecvat? ?i c? a fost de?inut n condi?ii inumane.

De asemenea, reclamantul s-a plns de violarea articolului 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie) ?i violarea articolului 9 CEDO (libertatea de gndire, de con?tiin?? ?i de religie), deoarece nu i s-a permis s?-?i vad? rudele ?i violarea articolului 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) n privin?a articolelor de mai sus.

Hot?rrea Cur?ii

Chestiunea jurisdic?iei

Curtea a concluzionat c? circumstan?ele denun?ate de reclamant cad sub jurisdic?ia att a Republicii Moldova ct ?i a Federa?iei Ruse, n temeiul Articolului 1 din Conven?ie, obliga?ia respect?rii drepturilor omului. n cauzele Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei ?i Catan ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei Curtea a constatat c? plngerile privind regiunea transnistrean? se afl? sub jurisdic?ia ambelor state ?i nu au fost motive pentru a trasa o concluzie diferit? n cazul reclamantului din spe??.

De?i Republica Moldova nu a avut un control efectiv n privin?a ac?iunilor ntreprinse de c?tre autorit??ile RMN, faptul c? regiunea este recunoscut? potrivit dreptului interna?ional public ca parte integrant? a Republicii Moldova determin? obliga?ia statului, n temeiul Articolului 1, de a face uz de toate mijloacele legale ?i diplomatice disponibile pentru a continua garantarea persoanelor din aceast? regiune respectul drepturilor din Conven?ie.

n ceea ce prive?te Rusia, Curtea a reiterat constat?rile sale din cauzele anterioare, c? existen?a RMN este posibil? doar gra?ie sus?inerii militare, economice ?i politice ruse?ti. n aceste circumstan?e, nivelul nalt de dependen?? fa?? de sus?inerea rus? constituie un indicator solid a faptului c? Rusia continu? s? exercite un control efectiv ?i o influen?? decisiv? asupra autorit??ilor RMN.

Articolul 5

Curtea a considerat Rusia n principal, n calitate de stat care exercit? controlul efectiv asupra regiunii nerecunoscute, urmeaz? s? demonstreze c? instan?ele din RMN au respectat jurispruden?a Cur?ii ?i anume c? ele sunt o component? a unui sistem judiciar cu baz? constitu?ional? ?i legal?, cu tradi?ii judiciare compatibile cu Conven?ia. Curtea a constatat, n cauzele anterioare, c? instan?ele din RMN, care au decis arestarea reclamantului, apar?in unui sistem care nu respect? standardele respective. Avnd n vedere c? pn? la momentul actual Rusia nu a prezentat Cur?ii nici o informa?ie care ar permite s? evalueze dac? instan?ele din RMN satisfac cerin?ele necesare, ea nu a putut verifica dac? situa?ia s-a schimbat.

Mai mult dect att, nu a existat nici un motiv pentru a considera c? a existat un sistem cu tradi?ii judiciare compatibile cu Conven?ia, similar celui existent n cealalt? parte a Moldovei. Pe cnd sistemul moldav de drept a fost obiectul unei analize profunde anterior ader?rii la Consiliul Europei n 1995, fiind propuse amendamente pentru a asigura compatibilitatea cu Conven?ia, o astfel de analiz? a sistemului de drept a RMN nu a fost realizat?, care s-a divizat de sistemul judiciar moldav n 1990.

n final, circumstan?ele n care reclamantul a fost arestat ?i modul cum s-a dispus ?i prelungit arestarea au confirmat concluziile privind incompatibilitatea instan?elor RMN - Conven?iei, n special dispunerea arest?rii reclamantului pentru o perioad? nedeterminat? de timp ?i examinarea n absen?? a recursului mpotriva prelungirii deten?iei. Corespunz?tor Curtea a concluzionat c? constat?rile sale anterioare privind instan?ele RMN sunt nc? valabile ?i pentru perioada de timp viznd spe?a n cauz?. Astfel deten?ia acestuia, ntemeiat? pe deciziile acestor instan?e, a fost ilegal?.

Curtea a considerat c? Guvernul moldav a ntreprins eforturi semnificative n sus?inerea reclamantului, ?i anume autorit??ile au naintat o serie de adres?ri altor state, cum ar fi Rusiei, cernd suportul pentru respectarea drepturilor acestuia. n continuare, Curtea Suprem? de Justi?ie moldav?, urmare a cererii reclamantului a decis anularea condamn?rii. Curtea a concluzionat c? Republica Moldova ?i-a onorat obliga?iile sale n privin?a reclamantului.

Avnd n vedere c? Rusia a exercitat control efectiv n privin?a RMN pentru perioada de referin?? ?i faptul c? deten?ia reclamantului a fost ilegal?, Curtea a constatat c? a avut loc violarea Articolului 5 1 din Conven?ie de c?tre Federa?ia Rus?.

n temeiul constat?rilor privind violarea articolului 5 1 din Conven?ie, Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze separat plngerea n temeiul articolului 5 4 din Conven?ie.

Articolul 3

n ceea ce prive?te violarea Articolului 2 ?i 3, Curtea a notat c? medicii care l-au examinat pe reclamant nu au constatat vreodat? c? a existat un risc imediat vie?ii acestuia. Corespunz?tor Curtea a considerat c? nu se impune o examinare separat? n temeiul articolului 2 din Conven?ie.

Curtea a observat c? de?i medicii au concluzionat c? starea reclamantului se nr?ut??ea, lipsea personalul ?i echipamentul necesar pentru tratamentul acestuia, autorit??ile RMN nu doar au refuzat s?-l transfere ntr-un spital ordinar, dar ?i l-au expus n continuare la suferin?? ?i risc mai sporit a s?n?t??ii transferndu-l la un penitenciar obi?nuit. A fost incontestabil faptul c? reclamantul suferea considerabil din cauza astmei.

Curtea a fost frapat? de faptul c? maladia reclamantului, de?i considerat? destul de serioas? pentru a determina transferul persoanei condamnate la un spital ordinar, nu a servit motiv pentru transferul persoanei inculpate. Avnd n vedere lipsa vreunei explica?ii pentru refuzul de a oferi tratament corespunz?tor, Curtea a considerat c? reclamantului nu i-a fost asigurat tratament medical. Avnd n vedere descrierea de c?tre reclamant a condi?iilor proaste de deten?ie, Curtea a notat lipsa vreunui comentariu n aceast? privin?? din partea guvernelor prte. Totu?i, descrierea respectiv? a fost confirmat? substan?ial de rapoartele CPT ?i a Raportorului Special ONU urmare a vizitelor numeroase n locurile de deten?ie din RMN. Corespunz?tor Curtea a constatat c? condi?iile de deten?ie a reclamantului au constituit tratament inuman ?i degradant n sensul articolul 3 din Conven?ie. n ceea ce prive?te responsabilitatea statelor, Curtea s-a referit la concluziile sale n temeiul articolului 5, pentru acelea?i motive ea constatat c? nu a avut loc violarea Articolului 3 de c?tre Moldova ?i c? a avut loc violarea articolului 3 de c?tre Rusia.

Articolul 8 ?i Articolul 9

Bazndu-se pe informa?iile prezentate, Curtea a considerat c? nu a existat nici un motiv de a pune la ndoial? c? reclamantului i s-a refuzat de a se vedea cu p?rin?ii n primele ?ase luni ale arestului preventiv, precum ?i fiindu-i refuzat accesul preotului, care a ncercat s?-l viziteze.

Mai mult, Curtea a indicat c? nu este clar dac? a existat o baz? legal? pentru aceste restric?ii, ns? este cert c? nu exist? motive plauzibile ntru justificarea acestor ac?iuni.

Curtea a notat c? nu a fost demonstrat? c? imixtiunea n drepturile reclamantului n conformitate cu Articolul 8 ?i Articolul 9 al Conven?iei, a urm?rit un scop legitim sau c? a fost propor?ional? scopului urm?rit.

Pentru acelea?i motive prezentate n ceea ce prive?te Articolul 5 1, Curtea a constatat c? nu a existat nici o nc?lcare a Articolului 8 ?i a Articolului 9 a Conven?iei de c?tre Moldova ?i c? a avut loc o nc?lcare a Articolului 8 ?i Articolul 9 de c?tre Rusia.

Articolul 13 n coroborare cu Articolele 3, 5, 8 ?i 9

Curtea a notat c? reclamantul a avut dreptul la un recurs efectiv intern n temeiul Articolului 13 al Conven?iei n coraborare cu Articolele 3, 8 ?i 9, iar n ce prive?te Articolul 5 1, Curtea a notat c? articolul 5 4 – raportndu-l la circumstan?ele cauzei nu necesit? o examinare separat?. n ceea ce prive?te preten?iile formulate n temeiul Articolelor 3, 8 ?i 9, nu a existat nici un indiciu c? reclamantul a avut la dispozi?ia sa vre-un remediu eficient.

Curtea a f?cut referire ?i la faptul c? Republica Moldova, care nu a avut mijloace de control a ac?iunilor autorit??ilor din RMN, totu?i a fost obligat? s? foloseasc? toate mijloacele legale ?i diplomatice disponibile pentru a continua s? garanteze celor care locuiesc n regiunea transnistrean? beneficierea de drepturi ?i libert??i definite n Conven?ie. Curte a  mai observat c?  Republica Moldova a realizat un set de ac?iuni printre care crearea unor autorit??i publice investigative ?i de drept ce activeaz? n paralel cu cele create de RMN. Chiar dac? efectele deciziilor luate de aceste autorit??i produc efecte doar n afara teritoriului RMN, acestea au func?ia de a permite aducerea n fa?a autorit??ilor moldovene?ti  unele cauze cu scopul de determina Federa?ia Rus? s?-?i ndeplineasc? obliga?iile sale n conformitate cu Conven?ia European? a Drepturilor Omului n examinarea litigiilor ?i luarea deciziilor n RMN.  Din aceast? perspectiv?, Curtea a considerat c? Moldova ?i-a onorat obliga?iile. Prin urmare, nu a existat o nc?lcare a articolului 13 din Conven?ie de c?tre Moldova.

Curtea a f?cut referire la constatarea c? Federa?ia Rus? continu? s? exercite un control efectiv asupra RMN. n lipsa unor argumente a guvernului rus cu privire la orice remedii disponibile pentru reclamant, Curtea a concluzionat c? a existat o nc?lcare a Articolului 13 n coroborare cu Articolele 3, 8 ?i 9 de c?tre Rusia.

Curtea a considerat c? Federa?ia Rus? trebuie s? acorde reclamantului suma de  5.000 de euro cu titlu de prejudiciu material ?i 20.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral, precum ?i 4.000 euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Judec?torul López Guerra a formulat o opinie concurent?; iar judec?torul Dedov a formulat o opinie disident?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre Postica A., Str?isteanu D. ?i Postica P., avoca?i din Chi?in?u.