Hot?rrea n cauza Morari c. Moldovei

08 03 2016

La data de 8 martie 2016, Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Morari c. Moldovei, cererea nr. 65311/09.

n cauza Morari c. Moldovei, reclamantul este Oleg Morari, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1979 ?i locuie?te n Chi?in?u.

n decembrie 2008, reclamantul a fost condamnat pentru participarea la confec?ionarea unui act de identitate romnesc fals. Condamnarea sa a fost bazat? pe probe ob?inute n timpul unei opera?iuni sub acoperire.

n particular, n ianuarie 2008, poli?ia din mun. B?l?i a plasat un anun? ntr-un ziar cu privire la solicitarea ajutorului n ob?inerea pa?apoartelor romne?ti, la care reclamantul a r?spuns cu un apel telefonic. Ca urmare a acelui apel, reclamantul s-a ntlnit cu un agent sub acoperire, primul a spus c? el a fost, de asemenea, n c?utare de a ob?ine un pa?aport romnesc. Ambii au c?zut de acord s? se anun?e reciproc n cazul n care g?sesc o modalitate mai u?oar? de a ob?ine pa?aportul. Cteva s?pt?mni mai trziu, agentul l-a contactat pe reclamant pentru a-l ntreba dac? el a avut vreun progres n c?ut?rile sale. Reclamantul a informat agentul c? a g?sit o persoan? care i-ar putea ajuta, agentul sub acoperire a refuzat s? contacteze direct acea persoan?, dar a propus ca o alt? cuno?tin?? de a sa (un alt agent sub acoperire) s? ac?ioneze ca intermediar n acest aranjament. La realizarea tranzac?iei din aprilie 2008, reclamantul a fost re?inut de poli?ie.

Prima instan?? nu a luat n considerare argumentele reclamantului privind nscenarea tuturor ac?iunilor. Celelalte dou? instan?e superioare, care au examinat apelul ?i recursul (n martie 2009 ?i iulie 2009) au examinat afirma?iile reclamantului privind provocarea sa, ns? au respins-o pe motiv c? ns??i dl Morari a fost primul ce a telefonat pe num?rul indicat n anun?ul din ziar. Toate instan?ele au refuzat de a audia agen?ii sub acoperire pe motiv c? ace?tia ar putea fi supu?i audierilor doar dup? acordul lor de a le fi dezv?luit? identitatea.

Invocnd Articolul 6 1 din Conven?ie, dreptul la un proces echitabil, reclamantul a afirmat c? a fost victim? a unei provoc?ri din partea poli?iei ?i c? instan?ele au e?uat s? examineze aceast? plngere n cadrul procedurilor mpotriva sa.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea Articolului 6 1 din Conven?ie, notnd c? condamnarea relamantului s-a bazat pe probele ob?inute n cadrul unei opera?iuni sub acoperire. Reclamantul ini?ial a r?spuns anun?ului plasat de c?tre poli?ie privind facilitarea n ob?inerea pa?aportului romnesc. Potrivit materialelor cauzei reclamantul nu l-a contactat repetat pe agent, ci acesta din urm? a f?cut-o peste cteva s?pt?mni ?i s-a interesat de vreun progres n ob?inerea pa?aportului romnesc. Dup? ce reclamantul l-a informat pe agent despre o ter?? persoan? ?i a propus contactul direct, agentul a insistat c? reclamantul s? ac?ioneze ca intermediar ?i i-a propus un beneficiu financiar, n cazul n care va accepta.

Curtea nu a putut g?si vreun indiciu n materialele prezentate c? fapta putea fi comis? de c?tre reclamant f?r? vreo interven?ie de acest gen. De asemenea, nu pare din materialele dosarului ?i din argumentele Guvernului c? anterior ini?ierii ac?iunilor sub acoperire autorit??ile au cunoscut sau existau dovezi obiective c? reclamantul ar fi fost implicat anterior n confec?ionarea/comercializarea documentelor false. Aceasta, n opinia Cur?ii, demonstreaz? explicit c? reclamantul a fost provocat s? comit? fapta penal?, pentru care a fost condamnat.

Cele men?ionate au fost suficiente pentru a constata violarea Articolului 6 din Conven?ie. Cu toate acestea, Curtea a examinat ?i modul n care instan?ele na?ionale au r?spuns la ap?rarea reclamantului privind provocarea comiterii infrac?iunii. Ea a notat c? instan?a de fond nici nu a examinat chestiunea provoc?rii. Instan?ele superioare s-au limitat s? examineze pozi?ia provoc?rii doar la faptul c? reclamantul a fost primul care a apelat la num?rul de telefon din anun?. Mai mult dect att, toate instan?ele au refuzat s? audieze agen?ii sub acoperire pe motiv c? potrivit legii se impunea acordul acestora. Totu?i, reclamantul a v?zut ambele persoane, iar dac? numele agen?ilor erau false, instan?ele puteau folosi n continuare n cadrul procedurilor aceste nume.

n opinia Cur?ii era primordial, n circumstan?ele din spe??, de a audia agen?ii provocatori, pentru a examina n mod corespunz?tor chestiunea provoc?rii invocat? de reclamant. Totu?i instan?ele na?ionale au omis aceast? audiere. Curtea a reamintit, c? cerin?a general? este ca agen?ii sub acoperire ?i alte persoane ce pot m?rturisi n privin?a provoc?rii trebuie audia?i n instan?? ?i intervieva?i de ap?rare, sau cel pu?in omisiunea audierii trebuie motivat? detaliat.

Reclamantul a pretins suma de 4,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral, ?i 1,820 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului cu titlul de prejudiciu moral suma de 3,500 de Euro ?i suma de 1,820 de Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de V. Gribincea ?i N. Hriptievschi, avoca?i din Chi?in?u.