Hot?rrea n cauza Cristioglo c. Moldovei

26 04 2016

La data de 26 aprilie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Cristioglo c. Moldovei (24163/11).

n cauza Cristioglo c. Moldovei, reclamantul, Vasile Cristioglo, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1975 ?i locuie?te n Chi?in?u.

Cauza se refer? la condi?ii rele de deten?ie.

n anul 2001, Procuratura ora?ului Comrat a pornit o urm?rire penal? mpotriva reclamantului, fiind suspectat de comiterea unui omor, motiv pentru care ulterior, Judec?toria Comrat a emis un mandat de arest pe numele acestuia. ntruct reclamantul a p?r?sit ?ara, el a fost dat n c?utare interna?ional?.

La data de 21 ianuarie 2011, la ntoarcerea reclamantului n Moldova, el a fost re?inut. n ziua re?inerii reclamantul ?i-a t?iat abdomenul n semn de protest. El a fost transportat de urgen?? la spital, unde i s-a acordat ajutor medical, dup? care a fost plasat n arest preventiv. Reclamantul a depus o cerere habeas corpus, ns? aceasta a fost respins? pe motiv c? timp de mai mult de 10 ani el s-a sustras de la r?spundere ?i c? ar putea iar??i s? se sustrag?. Ulterior, arestul s?u preventiv a fost prelungit de cteva ori pe acelea?i motive, iar plngerile sale au fost respinse.

Ultima hot?rre judec?toreasc? n procedurile contestate de reclamant este din 18 octombrie 2011 ?i a fost pronun?at? de Curtea de Apel Comrat.

n toat? aceast? perioad? reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul nr.13 din Chi?in?u ?i n Penitenciarul nr.5 din Cahul. Reclamantul a sus?inut c? n ambele nchisori condi?iile sunt foarte proaste. n special, el s-a plns c? celulele sunt suprapopulate ?i murdare, c? nu func?ioneaz? un sistem de aerisire ?i c? aerul este impregnat de un miros de canalizare, c? plimb?rile zilnice dureaz? doar o or? ?i c? mncarea este de o calitate foarte rea. n plus, reclamantul sus?ine c? dup? arest el a avut nevoie de ajutor medical de urgen?? din cauza r?nii la abdomen ?i a unei infec?ii la ureche, ns? timp de o lun? de zile nu i s-a acordat nicio ngrijire medical?. n acest sens, el a prezentat mai multe documente care certific? problemele sale de s?n?tate.

n fa?a Cur?ii, bazndu-se pe prevederile articolului 3 al Conven?iei, Dl Cristioglo, s-a plns pe condi?iile de deten?ie din Penitenciarul nr.13 din Chi?in?u ?i Penitenciarul nr. 5 din Cahul, ca fiind inumane ?i degradante. De asemenea, el s-a plns pe faptul c? nu i s-a acordat asisten?? medical? corespunz?toare n perioada februarie-martie 2011. Reclamantul a mai invocat, n temeiul Articolului 5 1  din Conven?ie, c? arestul s?u nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabil? c? acesta a comis vreo infrac?iune, c? deten?ia sa nu s-a bazat pe motive suficiente ?i relevante, ceea ce este contrar articolului 5 3 al Conven?iei. Dealtfel, el a sus?inut c? deten?ia i-a nc?lcat dreptul la prezum?ia nevinov??iei – drept garantat de articolul 6 2 al Conven?iei.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, notnd c? condi?iile proaste de deten?ie au fost constatate pentru anii 2008, 2009 ?i 2010 de c?tre Raportorul Special pentru tortur? ?i alte tratamente crude, inumane sau degradante precum ?i de c?tre Avocatul parlamentar. Guvernul nu a prezentat probe c?, au avut loc mbun?t??iri considerabile n Penitenciarul nr.13.

Prin urmare, Curtea a ndemnat autorit??ile s? ia m?surile adecvate pentru a pune cap?t la ceea ce pare a fi o problem? sistemic?. n astfel de circumstan?e, Curtea a considerat c? nu exist? motive s? se abat? de la concluziile la care sa ajuns n hot?rrile sale anterioare (Hadji c. Moldovei, nr. 32844/07 ?i 41378/07, 20, 14 februarie 2012 ; v Silvestru Republicii Moldova, nr 28173/10, 13 ianuarie 2015;.. Pisaroglu mpotriva Republicii Moldova, nr 21061/11, 03 martie 2015)

Astfel, Curtea a mai notat c? dificult??ile suferite de reclamant n timpul deten?iei sale n Penitenciarul nr. 13 a dep??it nivelul inevitabil al greut??ilor inerente deten?iei ?i a atins pragul de severitate cerut de articolul 3 al Conven?iei.

Cu referire la articolul 5 1 din Conven?ie, Curtea a sus?inut c? nu a existat nici o dovad? n materialele cauzei c? reclamantul a invocat aceast? chestiune n fa?a instan?elor na?ionale. Corespunz?tor Curtea a respins cererea n aceast? parte n temeiul Articolului 35 1 ?i 4 din Conven?ie pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne.

De asemenea, cu referire la articolul 5 3  din Conven?ie, Curtea a declarat cererea v?dit nentemeiat? pe motivul c?, ra?ionamentul arest?rii reclamantului a fost faptul c? s-a ascuns pentru o perioad? de 10 ani n alt? ?ar?.

n final, n privin?a nc?lc?rii prezum?iei nevinov??iei consacrate n articolului 6 2 din Conven?ie invocate de reclamant, Curtea a considerat aceast? plngere ca fiind inadmisibil?, re?innd ?i lipsa vreunui indiciu de violare n aceast? privin??.

Reclamantul a solicitat 15,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,075 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 800 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de V.Țurcan ?i M.Belinschi, avoca?i din Chi?in?u.