Hot?rrea Norma S.R.L. c. Moldovei, satisfac?ia echitabil?

17 05 2016

La 17 mai 2016, CtEDO a pronun?at hot?rrea  Norma S.R.L. c. Moldovei, (cererea nr. 38503/08), satisfac?ia echitabil?.

***

Prin hot?rrea principal?, Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, urmare a neexecut?rii hot?rrilor din 18 ianuarie ?i 5 martie 2008. La acea dat?, chestiunea privind satisfac?ia echitabil? nu era gata pentru solu?ionare ?i a fost rezervat? pentru o hot?rre separat?.

Compania reclamant? ini?ial a solicitat 6 071 857 EUR cu titlu de prejudiciu material, 10 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 4 000 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Mai trziu, compania ?i-a concretizat suma necesar? pentru satisfacerea prejudiciilor suportate. Astfel, compania reclamant? a solicitat 7 171 653 EUR cu titlu de prejudiciu material, aceast? suma fiind compus? din venitul estimat ?i din dobnzile de ntrziere aferente acestuia. Totodat?, aceast? sum? s-a bazat pe un raport financiar elaborat de Centrul Na?ional de Expertize Judiciare de pe lng? Ministerul Justi?iei, considernd perioada octombrie 2006 - octombrie 2009 ?i dobnzile de ntrziere calculate de la 1 noiembrie 2009 la 31 ianuarie 2012.

Reclamantul a pretins, de asemenea, 10 000 EUR pentru prejudiciul moral pe care l-a suferit din cauza bloc?rii activit??ii sale pentru o perioad? mai mare de patru ani.

Guvernul a considerat c? nu exist? o leg?tura de cauzalitate dintre nc?lc?rile Conven?iei constatate ?i prejudiciul material invocat precum ?i c? reclamantul a furnizat Cur?ii o evaluare cu tent? speculativ?. n ceea ce prive?te prejudiciul moral solicitat, Guvernul a considerat c? aceast? sum? este excesiv? ?i nefondat?.

Curtea a notat c? suma prejudiciului material pretins de c?tre reclamant const? din venitul, adic? poten?ialul financiar pe care l-ar fi nregistrat dac? nu i-ar fi fost ntrerupt? activitatea ?i dobnzile de ntrziere ale acestuia. Prin urmare ?i avnd n vedere faptul c? performan?a unei societ??i comerciale depinde de mai multe variabile, Curtea a considerat c? nu poate s? dea o apreciere rezultatelor activit??ii reclamantului n lipsa nc?lc?rilor ?i nici s? i-a n considerare beneficiul total pe care l-ar fi putut ob?ine n cazul n care opera?iunile companiei ar fi continuat n mod normal. Prin urmare, Curtea a respins solicitarea reclamantului n ce prive?te suma prejudiciului material.

n ceea ce prive?te prejudiciul moral, Curtea a admis c? reclamantul a suferit un prejudiciu moral ca urmare a nc?lc?rilor constatate n hot?rrea principal? ?i n mod echitabil, i-a acordat 1 200 EUR cu acest titlu.

n privin?a costurilor ?i cheltuielilor suportate ?i solicitate de compania reclamant? (4 253 EUR), sum? care conform datelor companiei, reprezint? cheltuielile efectuate pentru ntocmirea rapoartelor financiare privind pagubele materiale care le-a suferit, Guvernul a considerat c? aceast? sum? este nentemeiat? ?i excesiv?, iar Curtea a notat c? un reclamant are dreptul la rambursarea costurilor ?i cheltuielilor numai n m?sura n care se stabile?te c? ele au fost necesare ?i men?in caracterul rezonabil al ratei lor.

Astfel, avnd n vedere c? prejudiciul material nu a fost acceptat, s-a considerat, de asemenea, c? ?i aceast? sum? trebuie s? fie respins?.

ntr-un final, Curtea a hot?rt de a obliga Republica Moldova la plata a 1 200 EUR cu titlu de prejudiciu moral suportat de c?tre reclamant ?i de a respinge celelalte solicit?ri de satisfac?ii echitabile.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de V. Berlinschi, avocat din Chi?in?u.