Cererea Gudema c. Moldovei

24 06 2016

La data de 3 iunie 2016, Curtea a facut public comunicatul pe cauza Gudema c. Moldovei (cererea nr. 16191/07).

Reclamanta este Liubovi Gudema, n?scuta īn anul 1951, iar īn prezent locuie?te īn r-nul Dondu?eni.

Īn perioada de referin??, reclamanta a fost directorul unei companii de prelucrare a c?rnii. Īn 2004, a fost ini?iat? procedura de insolvabilitate īn privin?a companiei, L. a fost numit de c?tre instan?a de judecat? ca administrator de insolvabilitate.

Nefiind satisf?cut? de ac?iunile administratorului de insolvabilitate, īntre anii 2005 ?i 2006, reclamanta a depus numeroase plāngeri ?i contesta?ii la organele de urm?rire penal? ?i la instan?e judec?tore?ti. Unele dintre demersurile sale au fost acceptate, īns? plāngerile sale penale au fost respinse īn mod repetat, ca nefondate.

Īn 2005 L. a depus o plāngere penal? īmpotriva reclamantei, sus?inānd c? plāngerile acesteia sunt def?im?toare.

La data de 20 iunie 2006, Procuratura Dondu?eni a refuzat s? ini?ieze proceduri penale, deoarece calomnia nu constituia o infrac?iune, fiind ini?iate proceduri contraven?ionale  īmpotriva reclamantei. Se sus?inea c?, prin depunerea de plāngeri penale īmpotriva lui L., fiind īn acela?i timp con?tient? de faptul c? plāngerile similare au fost anterior respinse ca fiind nefondate de c?tre organele de urm?rire penal?, reclamanta a comis o fapt? contraven?ional? prev?zut? de articolul 47/2 din Codul Contraven?ional.  Cazul a fost transmis spre examinare instan?ei de judecat?.

La 3 august 2006, Judec?toria Dondu?eni a constatat c? reclamanta a comis o calomnie, prin declara?ii false cu privire la L. īn plāngerile penale ?i īn c?ile de atac īn instan??, fiind īn acela?i timp con?tient? de faptul c? toate plāngerile sale anterioare penale au fost respinse ca fiind nefondate. Totodat?, instan?a nu a precizat care din declara?iile f?cute de reclamant? constituiau o calomnie, īns? a amendat-o pe aceasta cu 500 lei moldovene?ti (MDL) (aproximativ treizeci de euro (EUR)), maximul prev?zut de lege.

Reclamanta a depus un recurs, sus?inānd c? ea a continuat s? depun? plāngeri īmpotriva lui L., deoarece ea nu a fost de acord cu concluziile organului de urm?rire penal? ?i c? con?inutul apelurilor sale īn cadrul unei proceduri de insolvabilitate nu urmau s? fie examinate īn cadrul unei proceduri contraven?ionale.

La 27 septembrie 2006, Curtea de Apel B?l?i a men?inut hot?rārea Judec?toriei Dondu?eni.

Īn fa?a Cur?ii, reclamanta se plānge de īnc?lcarea prevederilor articolului 10 al Conven?iei, sus?inānd c? ea a fost sanc?ionat? pentru calomnie, īn baza plāngerilor sale legale c?tre organele de urm?rire penal? ?i instan?ele de judecat?.

La data de 03 iunie 2016, Curtea a adus urm?toarele īntreb?ri p?r?ilor:

A existat o īnc?lcare a dreptului reclamantei la libertatea de exprimare, contrar prevederilor articolului 10 din Conven?ie?  Īn special, a fost prev?zut? de lege ?i necesar? interferen?a, īn sensul articolului 10 § 2 din Conven?ie?