Decizia n cauza Spnu c. Moldovei

13 07 2016

Decizia n cauza Spnu c. Moldovei

Reclamant n cauza Spnu c. Moldovei este Andrei Spnu, cet??ean al Republicii Moldova, cu domiciliul n Cobu?ca Nou?. Dnsul, n temeiul articolelor 3 ?i 13 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, s-a plns de ineficien?a anchetei n cazul leziunilor provocate de c?tre o parte privat? ?i lipsa unor c?i eficiente de atac n privin?a anchetei respective.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova, care a prezentat propria pozi?ie cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile respective au fost transmise reclamantului, care a fost invitat s?-?i prezinte propriile observa?ii. Dar la scrisoarea grefei nu a parvenit niciun raspuns.

Prin scrisoarea recomandat? din 9 noiembrie 2015, reprezentantul a fost notificat c? termenul pentru prezentarea observa?iilor sale a expirat la data de 21 iulie 2015 ?i c? nicio prelungire a timpului nu a fost solicitat?. Totodat?, reprezentantului reclamantului i-a fost adus la cuno?tin?? con?inutul articolul 37 1 (a) al Conven?iei, care prevede c? Curtea poate radia cererea de pe rol atunci cnd circumstan?ele conduc la concluzia c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinarea cauzei. Reprezentantul reclamantului a primit aceast? scrisoare la 26 noiembrie 2015.

n aceste condi?ii, conform articolului 37 1 (a) din Conven?ie, Curtea considerat c? reclamantul nu mai dore?te s? continue examinarea cererii sale. Mai mult dect att, n conformitate cu articolul 37 1, Curtea a constatat c? nu exist? circumstan?e speciale, respectarea drepturilor omului, care s? impun? continuarea examin?rii cauzei. Avnd n vedere cele expuse mai sus, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de I. Malanciuc, avocat din Chi?in?u.