Cererea Yesipov ?i al?i 11 c. Moldovei ?i Rusiei

18 07 2016

Circumstan?ele cauzelor


Reclaman?ii s-au plns de condi?iile inadecvate de deten?ie, lipsa asisten?ei medicale calificate, deten?ia ilegal? ?i lipsa unor c?i de atac eficiente mpotriva acestor nc?lc?ri. Unii reclamn?i s-au plns ?i n temeiul altor prevederi ale Conven?iei.


1. Cererea nr.  56218/07 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 5 decembrie 2007 de c?tre Serghei YESIPOV, n?scut la 14 mai 1956, locuie?te n Stakhanov (Ucraina). n fa?a Cur?ii este reprezentat de Liubovi GRISHCHENCO.

 

n decembrie 2006, reclamantul a fost re?inut de c?tre autorit??ile autoproclamatei Republici Moldovene?ti Nistrene (RMN), fiind suspectat de contraband? cu vehicole (procesul penal fiind n cele din urm? ntrerupt n acest sens), achizi?ionarea ilegal?, vnzarea sau de?inerea unei arme, furt, abuz de putere ?i uz de fals, fiind plasat n deten?ie.

n iulie 2010, judec?toria din Tiraspol, l-a condamnat la 15 ani de nchisoare cu confiscarea averii. Aceast? decizie a fost confirmat? ?i de pretinsa instan?? suprem? a RMN la 31 august 2010.

Reclamantul afirm? c? biroul s?u a fost perchezi?ionat n mod ilegal, a fost obligat s? fac? declara?ii auto-incriminatorii, iar plngerea sa cu privire la ac?iunile ilegale ale anchetatorului a fost examinat? de acela? anchetator.

n anul 2007, n timp ce se afla n deten?ie, n izolatorul din subsolul a?a numitului Minister al Ju?ti?iei din RMN, a suferit o interven?ie chirurgical?. Ulterior starea sa de s?n?tate s-a nr?ut??it; via?a ?i s?n?tatea lui au fost expuse riscului, avnd n vedere lipsa facilit??ilor medicale specifice ?i a personalului calificat pentru o reabilitare post-operatorie adecvat?.

n conformitate cu documentele din dosar, ncepnd cu anul 2008 reclamantul este de?inut n penitenciarul nr. 3.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 2 1, Articolului 3, Articolului 5 1, Articolului 6 1 ?i 3, Articolului 13 din Conven?ie ?i Articolul 1 din Protocolul nr. 1.


2. Cererea nr. 58144/09 (c. Republicii Moldova), depus? la 23 octombrie 2009 de c?tre Igor BONDARENCO, n?scut la 9 decembrie 1967, locuie?te n Bender.

 

La data de 10 septembrie 2007, Judec?toria din Tiraspol l-a declarat vinovat de presupusa divulgarea unui secret de stat ?i l-a condamnat la cinci ani ?i ?ase luni de nchisoare. Pretinsa Curte Suprem? din RMN, la 29 aprilie 2009, a men?inut hot?rrea primei instan?e.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 5 1 (a).


3. Cererea nr. 41660/10 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 7 iulie 2010 de c?tre Elena DOBROVITCHI, n?scut? la 8 ianuarie 1990, locuie?te n Bender. n fa?a Cur?ii este reprezentat? de Alexandru ZUBCO.

 

La data de 16 iunie 2010, reclamanta a fost citat? de a?a numitul minister al afacerilor interne din teritoriul autoproclamat, n calitatea de martor n cauza penal? intentat? mpotriva mamei sale privind presupusele acuza?ii de furt. Reclamanta a fost interogat? aproximativ o or? ?i amenin?at? cu deten?ia n caz de refuz de a furniza informa?ii cu privire la locul afl?rii mamei sale, care era dat? n c?utare de c?tre a?a zisele autorit??i nistrene. Ea a refuzat s? declare unde se afl? mama sa, care la acel moment era internat? pentru tratament ntr-un spital din Moldova. Reclamanta a fost informat? c? va fi ?inut? n arest pn? la ntoarcerea mamei sale napoi n RMN.

Reclamanta a fost de?inut? n subsolul unui centru de deten?ie din Bender. Ea a fost eliberat? la 19 iunie 2010, cu interdic?ia de a p?r?si teritoriul autoproclamatei RMN.

Ea sa plns autorit??ilor moldovene?ti, dar f?r? succes.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1, 2, 3, 4 ?i 5, Articolului 8 din Conven?ie ?i Articolul 2 din Protocolul nr. 4.


4. Cererea nr. 15956/11 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 27 februarie 2011 de c?tre Valerii ISTRATI, n?scut la 14 iunie 1966, locuie?te n Kotovsk (Ucraina).

 

La data de 30 iunie 2008, reclamantul a fost re?inut de c?tre mili?ia din Rbni?a. El a fost ?inut n deten?ie n centrul preventiv din Rbni?a pn? la 08 iunie 2009, cnd a fost condamnat de judec?toria Rbni?a la doi ani ?i ?ase luni de nchisoare, fiind nvinuit de achizi?ie ilegal? a fostelor premii ale Uniunii Sovietice, furtul pa?aportului sau a altor document importante cu caracter personal ?i fraud?. n instan?a de judecat? reclamantul nu a fost asistat de un avocat.

La 17 iulie 2009, a fost transferat la penitenciarul nr. 1 din Hlinaia. n timpul deten?iei a fost diagnosticat cu leziuni ale creierului nso?ite de hipertensiune.

La 31 decembrie 2010, reclamantul a fost eliberat. El sa plns autorit??ilor Republicii Moldova, dar f?r? succes.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1 (b), Articolului 6 1, 3 (c) ?i (d), Articolului 34 din Conven?ie ?i Articolul 1 din Protocolul nr. 1.


5. Cererea nr. 16281/11 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 10 martie 2011 de c?tre Ostap POPOVSCHI, n?scut la 18 septembrie 1985, locuie?te n Tiraspol. n fa?a Cur?ii este reprezentat de Alexandru POSTICA.

 

La data de 29 iunie 2009, reclamantul a fost re?inut de c?tre pretinsa mili?iei nistrean?, privind presupusele acuza?ii de procurare, depozitare, transport, produc?ie, prelucrare ?i furnizare, n scopul de a vinde ilegal stupefiante ?i substan?e psihotrope, fiind ?inut n deten?ie.

La data de 29 iulie 2010, reclamantul a fost condamnat la cincisprezece ani nchisoare de c?tre judec?toria Tiraspol. Avocatul reclamantului a formulat o contesta?ie mpotriva acestei decizii, ns? recursul a fost respins de instan?a superioar? din teritoriul secesionist.

Conform documentelor suplimentare prezentate Cur?ii, reclamantul a fost de?inut timp de 4 luni (inclusiv procedura judiciar?), n izolatorul pretinsului minister de interne de la Tiraspol. Ulterior, ca urmare nr?ut??irii st?rii sale de s?n?tate, a fost transferat n Centrul de s?n?tate ?i reabilitare a izolatorului nr. 3 din Tiraspol, dup? care a fost transferat la penitenciarul nr. 2.

n 2012, mama reclamantului sa plns f?r? succes autorit??ilor moldovene?ti.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1, Articolului 6 1, Articolului 7, Articolului 13, Articolului 34 din Conven?ie ?i Articolul 1 din Protocolul nr. 1.

6. Cererea nr. 25197/11 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 11 aprilie 2011 de c?tre Alexandru URSU, n?scut la 10 aprilie 1981, locuie?te n Hagimus. n fa?a Cur?ii este reprezentat de Alexandru POSTICA.

 

La 21 iulie 2009, reclamantul a fost arestat de c?tre mili?ia din Bender pentru presupusele acuza?ii de falsificare a documentelor, utilizarea de documente false ?i a fraudei. El a fost plasat pentru o perioad? de 40 de zile ntr-o celul? din cl?direa mili?iei din Bender, lipsit de condi?ii adecvate de deten?ie ?i supus la rele-tratamente ?i presiune psihologic? (tat?l s?u va fi de asemenea arestat), cu scopul de a-l determina s? fac? declara?ii auto-incriminatorii .

Tat?l reclamantului a fost for?at de mili?ie s?-?i doneze apartamentul presupusei victime, n schimbul eliber?rii fiului.

La data de 19 mai 2010, reclamantul a fost condamnat de judec?toria Bender, la cincisprezece ani de nchisoare. Condamnarea reclamantului a fost men?inut? ?i de a?a numita curte suprem? la data de 29 iunie 2009. O copie a hot?rrii fiindu-i prezentat? la data de 12 octombrie 2010.

Reclamantul ?i isp??e?te pedeapsa n penitenciarul nr. 1 din Tiraspol (Hlinaia). El sa plns f?r? succes n fa?a autorit??ilor Republicii Moldova.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1, Articolului 6 1, Articolului 13 din Conven?ie ?i Articolul 2 din Protocolul nr. 7.


7. Cererea nr. 767/12 (c. Rusiei), depus? la 26 decembrie 2011 de c?tre Natalya SHAPOVAL, n?scut? la 24 mai 1960, locuie?te in Rbni?a. n fa?a Cur?ii este reprezentat? de Veaceslav ȚURCAN.

 

La data de 28 martie 2011, reclamanta a fost re?inut? de c?tre a?a numitele autorit??i ale RMN sub suspiciunea de deturnare de fonduri, fiind plasat? n deten?ie. Arestarea ei a fost prelungit? de mai multe ori, la cererea procurorului. Cu toate acestea, ei nu i-au fost prezentate toate copiile cererilor contestate ?i deciziile judec?tore?ti privind extinderea arest?rii, fiindui refuzat dreptul de a fi reprezentat? de un avocat ales de ea.

Reclamanta a fost ?inut? n izolator, n a?teptarea procesului. Ultima decizie judec?toreasc? de prelungirea arest?rii sale (pn? la 28 ianuarie 2012) dateaz? de la 25 noiembrie 2011.

Nu sunt informa?ii suplimentare cu privire la derularea procedurilor.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1 ?i 4, Articolului 6, Articolului 8, Articolului 13 din Conven?ie.


8. Cererea nr. 32528/12 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 22 mai 2012 de c?tre Oksana IONOVA, n?scut? la 3 iunie 1966, locuie?te n Tiraspol. n fa?a Cur?ii este reprezentat de Veaceslav ȚURCAN.

 

n luna martie 2012, reclamantei i-au fost pornite patru cauze penale (fiind acuzat? de abuz n serviciu, participarea ilegal? la activit??i de afaceri, abuz de autoritate). Ulterioar, toate aceste proceduri au fost conexate. Ea a fost arestat? ?i ?inut? n deten?ie. Reclamantei i-au fost respinse toate contesta?iile privind prelungirea arestului. Ultima decizie dateaz? cu 25 mai 2012.

Reclamanta s-a plns, f?r? succes, n fa?a pre?edin?ilor Rusiei ?i Moldovei, ?efului guvernului rus, Misiunea OSCE n Moldova etc.

Ea a fost de?inut? n izolatorul a?a numitului minister al afacerilor interne ?i mai trziu, n izolatorul penitenciarului nr. 3 din Tiraspol.

n conformitate cu cele mai recente informa?ii, din 17 aprilie 2013, dosarul penal a fost transmis pentru examinare n judec?toria din Tiraspol.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1, Articolului 6, Articolului 8, Articolului 13 din Conven?ie.


9. Cererea nr. 28972/13 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 2 mai 2012 de c?tre Serghei BOLTENCO, locuie?te n Tiraspol. n fa?a Cur?ii este reprezentat de Alexandru POSTICA.

 

La 24 decembrie 2005, reclamantul a fost arestat de mili?ia din Rbni?a, fiind cercetat pentru organizare de furt n cantit??i mari de metale neferoase de la locul de munc?, fiind ?inut n deten?ie. Ancheta preliminar? a durat trei ani. La data de 27 februarie 2009, reclamantul a fost g?sit vinovat de judec?toria din Rbni?a ?i condamnat la 15 ani nchisoare cu confiscarea averii. Condamnarea sa a fost men?inut? ?i de pretinsa curte suprem? din RMN la 12 mai 2009.

So?ia reclamantului s-a plns, f?r? succes, n fa?a a?a numitelor autorit??i ale RMN, precum ?i n fa?a celor din Moldova cu privire la deten?ia ilegal? n condi?ii inumane ?i degradante.

Pn? n iunie 2009 a fost ?inut n arest preventiv n Rbni?a.

Dup? condamnare, reclamantul a fost transferat la penitenciarul nr. 2 din Tiraspol.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 2, Articolului 3, Articolului 13 din Conven?ie.

10. Cererea nr. 80882/13 (c. Republicii Moldova ?i Rusiei), depus? la 24 decembrie 2013 de c?tre Vasile UNTILOV, n?scut la 9 iunie 1968, locuie?te n Varni?a. n fa?a Cur?ii este reprezentat de Alexandru POSTICA.

 

La 27 octombrie 2009, reclamantul ?i fiul s?u au fost aresta?i de c?tre a?a numitele autorit??i nistrene privind suspiciunea de trafic de droguri. Reclamantul a fost adus la departamentul de crima organizat? al pretinsului minister al afacerilor interne. Fiul s?u a fost eliberat la o dat? necunoscut?.

Reclamantul ar fi fost torturat pentru a m?rturisi traficul ilegal de droguri, fiind plasat n deten?ie provizorie. La data de 1 februarie 2010, reclamantul a fost transferat la penitenciarul nr. 1 din Hlinaia. n aprilie 2010, reclamantul a fost transferat n Bender.

La data de 19 aprilie 2011, judec?toria din Bender l-a condamnat la 15 ani de nchisoare. Aceast? hot?rre a fost anulat? de c?tre a?a zisa instan?a suprem? la data de 17 mai 2011.

n iunie 2011 a fost transferat la penitenciarul nr. 3 din Tiraspol.

La data de 26 octombrie 2011, judec?toria Bender l-a condamnat la 16 ani ?i ?ase luni de nchisoare. Aceast? hot?rre a fost par?ial anulat? la 22 noiembrie 2011, mic?ornd pedeapsa la 15 ani nchisoare.

La data de 26 octombrie 2011, dup? condamnarea sa, reclamantul a fost transferat la penitenciarul nr. 2 din Tiraspol.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3 ?i Articolului 13 din Conven?ie.


11. Cererea nr. 55698/14 (c. Moldovei ?i Rusiei), depus? la 31 iulie 2014 cu Valentin BABCHIN, care sa n?scut la 17 iulie 1975 ?i locuie?te n Bender, reprezentat? de Alexandru Postica.

 

La data de 22 februarie 2012 reclamantul a fost re?inut de c?tre mili?ia nistrean? privind suspiciunea de falimentare deliberat? a unei societ??i ?i incapacitatea de a rambursa creditorilor datoriile. El a fost plasat n deten?ie provizorie a mili?iei din Tiraspol.

La data de 4 aprilie 2012, reclamantul a fost transferat la centrul de arest preventiv penitenciarul nr.1 din Hlinaia. La sfr?itul lunii aprilie 2012, a fost transferat la penitenciarul nr. 3 din Tiraspol. n aprilie 2013 a fost transferat din nou la penitenciarul nr. 1 din Hlinaia, apoi la penitenciarul nr. 3 din Tiraspol, pn? n martie 2014, cnd a fost transferat la penitenciarul nr. 2 din Tiraspol.

La 19 noiembrie 2013, reclamantul a fost condamnat de judec?toria din Tiraspol la 15 ani de nchisoare cu confiscarea averii. Condamnarea sa a fost men?inut? de instan?a suprem? la 4 februarie 2014.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1 ?i 4, Articolului 13 din Conven?ie ?i Articolul 1 din Protocolul nr. 1.


12. Cerere nr. 8387/15 (c. Moldovei ?i Rusiei), depus? la 3 februarie 2015 de c?tre Ivan Rosip, n?scut la 20 mai 1958, locuie?te n Bender. n fa?a Cur?ii este reprezentat de Alexandru POSTICA.

 

La 20 decembrie 2012, reclamantul (un om de afaceri) a fost arestat de c?tre autorit??ile RMN fiind suspectat de fraud? ?i daune materiale prin n?el?ciune sau abuz de ncredere, fiind plasat n deten?ie.

La 16 iunie 2014, judec?toria Bender l-a condamnat 1 an ?i 8 luni de nchisoare cu confiscarea averii. Aceast? hot?rre a fost par?ial anulat? de instan?a suprem? la 5 august 2014, fiind eliberat din deten?ie.

Reclamantul s-a plns, f?r? succes, autorit??ilor Republicii Moldovei ?i Rusiei.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3, Articolului 5 1 ?i 4, Articolului 13 din Conven?ie ?i Articolul 1 din Protocolul nr. 1.


ntreb?ri uzuale


Cu privire la admisibilitatea


1. Se afl? reclaman?ii sub jurisdic?ia Moldovei ?i/sau Rusiei, n sensul articolului 1 din Conven?ie, astfel cum a fost interpretat de Curte, n cazurile Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 48787/99, CEDO 2004-VII), Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 23687/05 15 noiembrie 2011), Catan ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06, ECHR2012 (extracte), ?i Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, (nr.11138/10, 23 februarie 2016), avnd n vedere circumstan?ele prezentelor cauze ?

n special, avnd n vedere cauzele men?ionate mai sus, poate oare fi angajat? responsabilitatea Guvernelor prte prin CEDO prin prisma obliga?iilor pozitive de a asigura drepturile reclamantului garantate de CEDO? Au existat evolu?ii dup? cauzele men?ionate mai sus, care ar putea afecta responsabilitatea uneia dintre p?r?ile contractante?


Cu privire la fond


2. Au fost nc?lcate prevederile articolului 3 al Conven?iei n prezentele cauze? (cu excep?ia cererii nr. 58144/09 - Igor BONDARENCO) n special:

(a) reclaman?ilor le-a fost oferit? asisten?? medical? corespunz?toare st?rii lor de s?n?tate?
(b) reclaman?ii erau de?inu?i n condi?ii inumane de deten?ie, lund n considerare starea lor de s?n?tate?

3. Situa?ia de fapt din fiecare caz, relev? o nc?lcare a articolului 5 1 din Conven?ie? (cu excep?ia cererilor nr. 28972/13 - Serghei BOLTENCO ?i 80882/13 - Vasile UNTILOV). n special, a fost deten?ia reclaman?ilor legal?, n sensul articolului 5 1 din Conven?ie?


4. A existat o violare a Articolului 5 4 al Conven?iei n ceea ce prive?te cererile nr. 41660/10 - Elena DOBROVITCHI, 767/12 - Natalya SHAPOVAL, 55698/14 - Valentin BABCHIN ?i 8387/15 - Ivan ROSIP?


5. Reclaman?ii au la dispozi?ie c?i de atac eficiente n ceea ce prive?te plngerile lor n temeiul articolelor 3, astfel cum prevede articolul 13 din Conven?ie?


ntreb?ri specifice


6. n ceea ce prive?te cererile nr. 56218/07 - Sergey YESIPOV ?i 28972/13 - Serghei BOLTENCO, via?a reclaman?ilor a fost pus? n pericol ca urmare a presupusului e?ec de a le oferi asisten?? medical? calificat? impus? de starea lor de s?n?tate? Dac? da, a existat o nc?lcare a Articolului 2 din Conven?ie?


7. Situa?ia de fapt (a se vedea cererile nr. 56218/07 - Sergey YESIPOV, 15956/11 - Valerii ISTRATII, 16281/11 - Ostap POPOVSCHI ?i 25197/11 - Alexandru URSU) constituie o nc?lcare a Articolului 6 1 al Conven?ie? n special, reclaman?ii au parte de un proces echitabil judecat de un tribunal instituit prin lege n determinarea acuza?iilor penale ce li se aduc, astfel cum se prevede Articolul 6 1 din Conven?ie? Au fost unii dintre reclaman?i (a se vedea ererile nr. 56218/07 - Sergey YESIPOV, 15956/11 - Valerii ISTRATII, 767/12 - Natalya SHAPOVAL ?i 32528/12 - Oksana IONOVA) lipsi?i de orice garan?ii procedurale n timul procesului, cu nc?lcarea Articolului 6 3 din Conven?ie?


8. A existat o violare a articolului 7 al Conven?iei n ceea ce prive?te cererea nr. 16281/11 - Ostap POPOVSCHI?

9. Situa?ia de fapt (a se vedea cererile nr. 767/12 - Natalya SHAPOVAL ?i 32528/12 - Oksana IONOVA) constituie o nc?lcare a Articolului 8 al Conven?iei? n special, au fost reclamantele mpiedicate s? primeasc? coresponden?? f?r? cenzur? ?i, n caz afirmativ, a fost aceasta o ingerin?? legal? ?i propor?ional??


10. Situa?ia de fapt (a se vedea cererile nr. 56218/07 - Sergey YESIPOV, 15956/11 - Valerii ISTRATII, 16281/11 - Ostap POPOVSCHI, 55698/14 - Valentin BABCHIN ?i 8387/15 - Ivan ROSIP) constituie o nc?lcare a Articolului 1 din Protocolul 1 al Conven?ie? n special, confiscarea averii reclaman?ilor a fost legal?, a urm?rit un scop legal ?i era propor?ional? cu acest scop, astfel cum se prevede la Articolul 1 din Protocolul nr. 1?


11. Situa?ia de fapt (a se vedea cererea nr. 41660/10 - Elena DOBROVITCHI) constituie o nc?lcare a Articolului 2 din Protocolul nr. 4 al Conven?ie, ca urmare a incapacit??ii reclamantei de a p?r?si ora?ul Bender?


12. Reclaman?ii au la dispozi?ie c?i de atac eficiente n ceea ce prive?te plngerile lor n temeiul articolelor 2, 6, 7 ?i 8, precum ?i Articolul 1 din Protocolul nr 1, dup? cum Articolul 13 din Conven?ie?