Cererile Veretca c. Moldovei, Iurcovschi ?i al?ii c. Moldovei, Erhan c. Moldovei, Vlas c. Moldovei

21 07 2016

Curtea European? a comunicat cererile: Veretca c. Moldovei, cererea nr. 70671/12, Iurcovschi ?i al?ii c. Moldovei, cererea nr. 13150/11, Erhan c. Moldovei, cererea nr. 21947/16, Vlas c. Moldovei, cerere nr. 37057/11, Asocia?ia Ob?teasc? "Societatea Scriitorilor Romāni din Moldova" ?i al?ii c. Moldovei, cererea nr. 4470/08.

Īn cauza Veretca c. Moldovei, reclamanta este Tatiana Veretca, cet??eanca Republicii Moldova, n?scut? īn anul 1982, locuie?te īn Chi?in?u.

So?ul reclamantei, dl Alexei Veretca, a fost ucis pe data de 28 aprilie 2012. Cererea este despre circumstan?ele mor?ii sale ?i investiga?ia efectuat? de autorit??ile moldovene?ti īn acest caz.

La 27 aprilie 2012, so?ul reclamantei, a avut o disput? cu dou? persoane, V.C. ?i A. R., pe care le-a r?nit cu un cu?it.

La 28 aprilie īn 2012, so?ul reclamantei, a fost contactat de c?tre o cuno?tin??, care i-a spus c? V.C. ?i A.R. pretind fiecare cāte 500 Euro pentru a nu depune plāngere penal? īmpotriva lui. Totodat?, i-a fost propus? o īntālnire īn aceea?i zi īn fa?a unui restaurant de la marginea unei p?duri, pentru a le da bani ?i astfel s? solu?ioneze conflictul.

Īn seara aceleia?i zile, so?ul reclamantei, īnso?it de un prieten, a mers la restaurantul indicat. Īn parcarea restaurantului īl a?tepta un grup de aproximativ cincisprezece persoane. Īn opinia reclamantei, aceste persoane erau membri ai unei grup?ri criminale din Orhei ?i au fost chema?i de V.C. ?i A.R. pentru a-i ucide so?ul. Cānd a intrat īn parcare, so?ul reclamantei a oservat ambuscada ?i a dorit s? plece. Īns? ie?irea din parcare a fost blocat? de o alta ma?in?, iar unii dintre atacatori au inceput s? trag? īn direc?ia sa. B?rbatul a fost lovit de mai multe gloan?e ?i dup? ce a fost re?inut a fost b?tut. Dīnsul a murit pe loc. Prietenul s?u a fost grav b?tut pān? cānd ?i-a pierdut cuno?tin?a.

O anchet? penal? a fost ini?iat? pentru a investiga circumstan?ele decesului lui Alexei Veretca. Potrivit reclamantei, anchetatorii nu au ridicat īnregistr?rile video de la camerele de securitate ale restaurantului ?i nici nu au verificat discu?iile telefonice īntre to?i suspec?ii din seara crimei.

La 30 iulie 2012, procurorul responsabil de caz a ridicat toate acuza?iile īmpotriva lui V.C. ?i al?i doi suspec?i pe motivul c? ei nu au fost implica?i īn incident, fiind doar īn trecere pe la locul crimei. Reclamanta nu a fost informat? despre aceast? ordonan??, aflānd despre ea doar cānd urm?rirea penal? a fost īncheiat?, iar cauza a fost trimis? īn instan?a de judecat?. Ea a contestat imediat ordonan?a ?i la 28 august 2012, procurorul ierarhic superior a anulat-o, constatānd c? aceasta a fost bazat? pe o investiga?ie superficial? ?i pe o apreciere arbitrar? a faptelor. Reclamanta nu a primit copia acestei ordonan?e.

To?i cei trei suspec?i au contestat ordonan?a de mai sus la judec?torul de instruc?ie. Īn urma unei audieri secrete, la data de 17 octombrie 2012, la care reclamanta nu a fost invitat?, un judec?tor al Judec?toriei sectorului Rī?cani a admis recursurile depuse de suspec?i ?i a dispus īncetarea urm?ririi penale īn privin?a lor. Decizia instan?ei a fost definitiv? ?i nu a putut fi contestat?.

Īn fa?a Cur?ii reclamanta se plānge īn temeiul Articolului 2 din Conven?iei, c? ancheta īn circumstan?ele mor?ii so?ului ei nu a fost eficient?.

Curtea a adus urm?toarele īntreb?ri p?r?ilor:

Avānd īn vedere obliga?iile īn ceea ce prive?te protec?ia dreptului la via?? (a se vedea Ciobanu c. Republicii Moldova, nr. 62578/09, 24 februarie 2015), autorit??ile na?ionale au efectuat urm?rirea penal? īn prezenta cauz? īn conformitate cu obliga?iile procedurale prev?zute la Articolul 2 din Conven?ie?

Īn cauza Iurcovschi ?i al?ii c. Moldovei, primul reclamant este Oleg Iurcovschi, n?scut īn 1969. Al doilea reclamant - Vitalie Sīrbu, n?scut īn 1977. Al treilea reclamant - Alexandru Smoliacov, n?scut īn 1980. To?i reclaman?ii sunt cet??eni moldoveni, locuiesc īn Chi?in?u ?i īn fa?a Cur?ii sunt reprezenta?i de S. Pavlovschi, un avocat din Chi?in?u.

Toi reclaman?ii erau poli?i?ti īn momentul de referin??. Oleg Iurcovschi ?i-a dat demisia la data de 6 ianuarie 2011. Vitalie Sīrbu ?i Alexandru Smoliacov au fost concedia?i la 18 februarie 2011 ca sanc?iune disciplinar?.

La data de 7 februarie 2011, reclaman?ii au fost re?inu?i ?i acuza?i de r?pire, crim? ?i abuz de putere. Ei au fost acuza?i c? la 8 decembrie 2010 l-au re?inut īn mod ilegal, r?pit ?i b?tut pe cet??eanul P., pān? a murit, cu scopul de a-?i īnsu?i 15.000 dolari SUA care ar fi apar?inut lui P.

Īn aceea?i zi, procurorul a solicitat Judec?toriei Centru emiterea unui mandat de arest pe numele reclaman?ilor. Motivele invocate de procuror au fost c? reclaman?ii ar putea s? se eschiveze de la urm?rirea penal?, s? influen?eze ancheta ?i s?vār?easc? alte infrac?iuni. Reprezentantul reclaman?ilor a solicitat accesul la materialele prezentate de procuror īn sus?inerea cererilor sale, dar f?r? niciun rezultat.

Judec?toria Centru a emis īn aceea?i zi un mandat de arest pentru treizeci de zile. Īn instan?? reclaman?ii au sus?inut c? afirma?iile prezentate de procuror nu au fost probate ?i c? nu au fost prezentate niciun fel de materiale care s? demonstreze vina reclaman?ilor. Instan?a ?i-a motivat decizia prin prevederile Codului de procedur? penal?, care dau dreptul instan?ei de a emite mandat de arest preventiv pe numele unei persoane cānd exist? riscul ca aceasta s? se eschiveze de la urmrirea penal?, s? influen?eze ancheta sau s? s?vār?easc? alte infrac?iuni. Curtea a concluzionat c? reclaman?ii au prezentat astfel de riscuri, deoarece ace?tia au fost acuza?i de o infrac?iune deosebit de grav?, iar ancheta era īn faza sa ini?ial?.

La data de 9 februarie 2011, reclaman?ii au depus recurs ?i au sus?inut, c? mandatele de arest nu s-au bazat pe ra?ionamente specifice cauzei ?i c? instan?a s-a bazat doar pe supozi?ii. Reclaman?ii au sus?inut c? instan?a a refuzat s?-i permit? reprezentantului lor s? fac? cuno?tin?? cu materiale din dosar, prezentāndu-i doar solicit?rile procurorului.

La 17 februarie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursurile reclaman?ilor. Instan?a a constatat c? materialele din dosar con?ineau suficiente temeiuri pentru o suspiciune rezonabil? c? reclaman?ii au comis crimele de care au fost acuza?i, c? exist? riscul ca ei s? influn?eze ancheta, precum ?i riscul ca ei s? se eschiveze de la urm?rirea penal?, dat fiind faptul c? erau poli?i?ti ?i c? le erau cunoscute toate procedurile care urmau a fi realizate.

La data de 5 martie 2011, Judec?toria Centru a prelungit arestul reclaman?ilor cu īnc? treizeci de zile. De aceast? dat? reprezentantului reclaman?ilor i-a fost permis s? fac? cuno?tin?? cu dosarul.

Reclaman?ii au depus recurs ?i au sus?inut, printre altele, c? ancheta nu a avansat precum a afirmat procurorul ?i c? nu exist? niciun risc de a influen?a ancheta īn cazul arestului la domiciliu al reclaman?ilor. La 14 martie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut decizia Judec?toriei Centru din 5 martie 2011, pentru acelea?i motive invocate anterior.

La data de 16 martie 2011, ancheta a fost finalizat?, iar la 29 martie 2011 cauza a fost remis? instan?ei de judecat? pentru examinare. Īn aceea?i zi, procurorul a solicitat prelungirea arestului reclaman?ilor cu nou?zeci de zile, invocānd acelea?i motive ca ?i anterior: riscul de a se eschiva de la urm?rirea penal?, de a influen?a ancheta ?i de a comite alte infrac?iuni.

La data de 7 aprilie 2011, reclaman?ii au depus o cerere habeas corpus, sus?inānd c? riscul de a inflen?a ancheta nu mai era valabil, dat fiind faptul c? urm?rirea penal? a fost īncheiat? ?i c? nu a existat nicio dovad? prezentat? c? reclaman?ii ar inten?iona s? se ascund? .

Judec?torul V. De la Judec?toria sectorului Rī?cani, īn accea?i zi a prelungit arestarea reclaman?ilor cu nou?zeci de zile, acceptād integral solicitarea procurorului. Reclaman?ii au depus recurs ?i au sus?inut, printre altele, c? instan?a nu a reu?it s? fac? referire la nicio prob? īn sprijinul presupuselor riscuri care justific? arestul lor ?i c? urm?toarea ?edin?? de judecat? a fost stabilit? pentru data de 11 mai 2011, ceea ce īnseamn? c? arestul lor pentru urm?toarele treizeci ?i patru zile nu respect? "cerin?ele speciale" impuse de Articolului 5 § 3 din Conven?ie.

La data de 20 aprilie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut decizia Judec?toriei Rī?cani din 7 aprilie 2011. Instan?a ?i-a motivat decizia prin faptul c? reclaman?ii erau poli?i?ti, ?i astfel ar putea influen?a martorii sau s? distrug? probele. La data de 10 mai 2011 reclaman?ii au depus o cerere habeas corpus, sus?inānd c? nu exist? motive s? se presupun? c? ei inten?ioneaz? s? se ascund?, s? influen?eze procesul sau s? s?vār?easc? alte infrac?iuni. La data de 6 iunie 2011, reclaman?ii au depus o alt? cerere habeas corpus, men?ionānd c? cererea lor anterioar? nu a fost examinat?. Ace?tia au sus?inut c? la 25 mai 2011 judec?torul V. s-a autorecuzat motivānd c? el a lucrat anterior īmpreun? cu al treilea reclamant. Reclaman?ii au sus?inut c? motive de recuzare a judec?torului V. au existat ?i la 7 aprilie 2011, cānd el a dispus prelungirea arestului lor ?i astfel a afectat legalitatea acelei ordonan?e. Ei au subliniat c?, din momentul prelungirii arestului īn data 7 aprilie 2011 nicio ?edin?? de judecat? nu a avut loc.

La 5 iulie 2011 judec?torul M. de la Judec?toria Rā?cani a dispus prelungirea arestului reclaman?ilor cu alte nou?zeci de zile, pentru acelea?i motive ca ?i pān? atunci. Instan?a a respins cererea habeas corpus depus? de reclaman?i la 6 iunie 2011, men?ionānd c? toate motivele anterioare de arest nu ?i-a pierdut valabilitatea, dat fiind faptul c? procesul nu a īnceput īnc?. Instan?a nu a f?cut nicio referire la cererea habeas corpus din 10 mai 2011.

La data de 6 iulie 2011, reclaman?ii au depus recurs ?i au sus?inut c? instan?a nu a examinat demersurile lor habeas corpus "īn regim de urgen??" īn conformitate cu prevederile Articolul 5 § 4 din Conven?ie ?i nu a examinat legalitatea prelungirei arestului la 7 aprilie 2011, dat fiind faptul c? asupra judec?torului V. planau suspiciuni de impar?ialitate. De asemenea, ace?tia au afirmat c? īn aceast? perioad? nu au avut loc ?edin?e de judecat? din cauza retragerilor repetate ale judec?torilor, asfel fiind īnc?lcat principiul termenului rezonabil de examinare judiciar?. La data de 15 iulie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut decizia Judec?toriei Rā?cani din 5 iulie 2011.

La data de 30 septembrie 2011, Judec?toria Rī?cani i-a achitat pe reclaman?ii ?i a dispus eliberarea lor īn sala de judecat?.

La 11 martie 2013, Curtea de Apel Chi?in?u a anulat hot?rārea primei instan?e, ?i i-a condamnat pe reclaman?i la ?apte ani de īnchisoare. La 12 noiembrie 2013, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut aceast? hot?rāre.

Īn fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plāns, īn temeiul Articolului 5 § 3 din Conven?ie, c? deciziile judec?tore?ti au fost contrare dreptului intern deoarece acestea nu au invocat motive relevante ?i suficiente atunci cānd au dispus arestarea ?i prelungirea arestului īn privin?a reclaman?ilor, iar arestul lor a fost prelungit dincolo de un "termen rezonabil", f?r? nici un motiv. De asemenea, ei s-au plāns īn temeiul articolului 5 § 3 din Conven?ie c? judec?torul V. era lipsit de impar?ialitate.

Reclaman?ii s-au plāns īn temeiul articolului 5 § 4 din Conven?iei cu privire la inechitatea procedurilor prin care au contestat legalitatea re?inerii din 7 februarie 2011 ?i, īn special, refuzul instan?elor de a le prezenta orice materiale din dosarul penal, precum ?i refuzul instan?ei de a examina cererea lor habeas corpus din 10 mai 2011 ?i īntārzierea nejustificat? īn examinarea cererii lor habeas corpus din 6 iunie 2011.

Curtea a adus urm?toarele īntreb?ri p?r?ilor:

1. Arestul preventiv a avut loc cu īnc?lcarea principiului "termenului rezonabil", conform Articolului 5 § 3 din Conven?ie? Īn special, prelungirea arestului reclaman?ilor de c?tre instan?ele na?ionale a avut motive "pertinente ?i suficiente" iar procedurile au fost  desf??urate cu o "diligen?? special? "(a se vedea Ilijkov v. Bulgaria, nr. 33977/96, § 81, 26 iulie 2001)?

2. Procedurile prin care reclaman?ii au īncercat s? conteste legalitatea arestului au fost īn conformitate cu articolul 5 § 4 din Conven?ie? Īn special, p?r?ile sunt invitate s? comenteze cu privire la urm?toarele īntreb?ri:

(a) Judec?tor V. a respectat cerin?a de impar?ialitate impus? de Articolului 5 § 4 al Conven?iei (a se vedea DN īmpotriva Elve?iei [GC], nr. 27154/95, § 42, CEDO 2001-III.. ?i mutatis mutandis, Rudnichenko v. Ucraina, nr. 2775/07, § 118 11 iulie 2013)?

(b) Cerereile reclaman?ilor habeas corpus din 10 mai ?i din 06 iunie 2011 trebuie considerate "īn regim de urgen??" (a se vedea Șarban c. Moldovei, nr. 3456/05, § 120 din 4 octombrie 2005)?

(c) Reprezentantul reclaman?ilor a avut suficient acces la materialele din dosarul penal īncāt s? poat? contesta dispunerea arestului īn privin?a reclaman?ilor (a se vedea, Țurcan ?i Țurcan c. Moldovei, nr. 39835/05, §§ 61-64, 23 octombrie 2007 )?

Īn cauza Erhan c. Moldovei (cererea nr. 21947/16), reclamantul, Lilian Erhan, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut īn 1974 ?i care locuie?te īn Chi?in?u.

Reclamantul, īn momentul de referin??, activa īn calitate de conduc?tor auto īn cadrul unei organiza?ii de stat. La 3 septembrie 2015, la ora 7 dimine?a, a fost oprit īn trafic de c?tre poli?ia rutier? care i-a cerut s? treac? testul alcoolscopic. Conform rezultatelor testului, care s-a bazat pe analiza aerului expirat, solicitantul ar fi condus sub influen?a alcoolului. Reclamantul nu a fost de acord cu rezultatele testului ?i a cerut s? fie īnso?it la un spital pentru a da un test de sānge. Cu toate acestea, ofi?erii de poli?ie au refuzat s?-l īnso?easc?. Īn procesul-verbal īntocmit de poli?ie, īn locul rezervat semn?turii reclamantului care s? confirme c? i-au fost comunicate rezultatele testului alcoolscopic, reclamantul a scris cu propria mān? c? nu este de acord ("nu sunt de acord"). Īn locul rezervat pentru obiec?iile persoanelor testate, un ofi?er de poli?ie a scris c? reclamantul nu a avut nici o obiec?ie. Dosarul a fost remis instan?ei de judecat? pentru examinare.

Imediat dup? incident, reclamantul s-a dus la un spital, unde a fost supus unui test de sānge la ora 08:58. Rezultatele testului de sānge au confirmat c? dānsul nu a consumat b?uturi acoolice.

La 18 noiembrie 2015, Judec?toria Rī?cani l-a g?sit vinovat pe reclamant de conducere sub influen?a alcoolului ?i l-a amendat cu 3.000 de lei moldovene?ti (echivalentul a circa 150 euro (EUR)), cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioad? de doi ani.

Pe parcursul procedurii reclamantul a sus?inut c? nu a fost de acord cu rezultatul testului alooloscopic. El a subliniat c?, potrivit legii, poli?i?tii sunt obliga?i s? īnso?easc? la spital o persoan? care nu este de acord cu rezultatele testului  alcoolscopic din teren, pentru a confirma sau infirma rezultatele respective īn termen de dou? ore de la momentul īn care acesta a fost testat. Reclamantul a sus?inut c? a indicat īn mod expres īn procesul-verbal c? nu este de acord cu rezultatele testului alcooloscopic din teren. El a subliniat, de asemenea, c? a cerut s? fie īnso?it de un ofi?er de poli?ie la cel mai apropiat spital pentru prelevarea unui test de sānge, dar f?r? niciun rezultat. Apoi, reclamantul nu a avut o alt? alternativ? decāt s? mearg? singur la un spital īn termenul de dou? ore prev?zut de legisla?ie, unde testul de sange a confirmat faptul c? nu a consumat b?uturi alcoolice.

Īn luarea hot?rārii, instan?a s-a bazat doar pe rezultatele testului din teren, declarānd ca inadmisibile rezultatele testului de sānge. Īn acest sens, instan?a a motivat c?, deoarece reclamantul nu a fost īnso?it la spital de c?tre un ofi?er de poli?ie, rezultatele testului de sānge nu pot fi admis ca prob?. Īn plus, reclamantul nu a putut dovedit c? ofi?erii de poli?ie au refuzat s?-l īnso?easc? la spital.

Reclamantul a declarat recurs īmpotriva hot?rārii ?i ?i-a reiterat pozi?ia. El a subliniat c?, potrivit legii, īn cazul dezacordul cu rezultatele testului, poli?ia a avut obliga?ia expres? de a-l īnso?i la spital.

La data de 23 decembrie 2015, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantului, invocānd acelea?i motive ca ?i prima instan??. Īn plus, Curtea de Apel a constatat c? reclamantul nu a f?cut nicio obiec?ie īn sec?iunea procesului-verbal rezervat obiec?iilor. Instan?a nu a f?cut nici o referire la faptul c? reclamantul ?i-a exprimat īn scris dezacordul s?u īntr-un alt loc al procesului-verbal.

Īn fa?a Cur?ii reclamantul s-a plāns c?: 1. ac?iunea penal? īmpotriva sa a fost contrar? prevederilor Articolului 6 din Conven?ie, deoarece el a fost plasat īntr-o pozi?ie de a ob?ine o prob? imposibil?, ?i anume de a proba faptul c? nu a consumat b?uturi alcoolice īn condi?iile īn care acest lucru era imposibil din cauza refuzului ofi?erilor de poli?ie de a-l īnso?i la un spital. 2. modul īn care judecarea cauzei sale a avut loc ?i rezultatul acestora au avut un impact negativ asupra vie?ii sale private, un drept garantat de Articolul 8 din Conven?ie, fiindc? ?i-a pierdut locul de munc?.

Curtea a adus urm?toarele īntreb?ri p?r?ilor:

1. Este Articolul 6 § 1 din Conven?ie aplicabil cap?tului de acuzare īn acest caz? Dac? da, reclamantul a avut parte de un proces echitabil īn determinarea pedepsei penale īmpotriva sa, īn conformitate cu articolul 6 § 1 din Conven?ie?

2. A existat o ingerin?? īn dreptul reclamantului la respectarea vie?ii sale private, īn sensul articolului 8 § 1 din Conven?ie? Dac? da, aceast? ingerin?? a fost legal? ?i necesar?, conform Articolul 8 § 2 din Conven?ie?

4. Vlas c. Moldovei, cerere nr. 37057/11 comunicat? la 30.05.2016

Īn cauza Vlas c. Moldovei (cererea nr. 37057/11), reclamantul, Vitalii Vlas, este un cet??ean al Republicii Moldova, n?scut īn 1975 ?i care locuie?te īn C?l?ra?i.

Incidentul din 25 aprilie 2010

Īn noaptea de 24 spre 25 aprile 2010, īn jurul orei 2 diminea?a, reclamantul īmpreun? cu trei persoane care īl īnso?eau au fost atacate īn strad? de R.A. ?i G.D. Atacatorii l-au lovit pe reclamant cu pumnii ?i picioarele īn cap, peste fa?? ?i alte p?r?i ale corpului. Reclamantul ?i-a pierdut cuno?tin?a ?i ?i-a revenit doar la spital, unde i-a fost stabilit urm?torul diagnostic - "traumatism cranian, como?ie cerebral?, fracturi ale oaselor nazale ?i multiple echimoze pe diferite p?r?i ale corpului". Medicul a informat poli?ia din raionul C?l?ra?i despre cele īntāmplate.

Procedurile contraven?ionale īmpotriva luii R.A.

La data de 12 mai 2010, ofi?erul de poli?ie responsabil de anchetarea cazului a īntocmit un proes-verbal de constatare a s?vār?irii de c?tre R.A. a contraven?iei de v?t?mare inten?ionat? u?oar? a integrit??ii corporale, pedepsit? conform Articolului 78 alineatul (3) al Codului contraven?ional (CCA). Printr-o decizie administrativ? din data de 13 mai 2010, ofi?erul de poli?ie a constatat c? ac?iunile lui R.A. nu au īntrunit elementele constitutive ale unei infrac?iuni ?i l-a condamnat la o amend? administrativ? īn valoare de 1500 MDL (aproximativ 95 euro (EUR)).

La data de 6 iulie 2010, Judec?toria C?l?ra?i admis contesta?ia reclamantului, a anulat decizia administrativ? din 13 mai 2010 ?i a a clasat cazul. La data de 1 octombrie 2010, Curtea de Apel Chi?in?u a admis recursul lui R. A. ?i a trimis cauza la rejudecare īn prima instan??.

Printr-o hot?rāre din 14 februarie 2011, Judec?toria C?l?ra?i a constatat legalitatea deciziei administrative din 13 mai 2010. La 4 martie 2011, reclamantul a depus recurs. La data de 11 mai 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a anulat hot?rārea din 14 februarie 2011 ?i a trimis cauza la rejudecare īn prima instan??.

La 5 octombrie 2011, Judec?toria C?l?ra?i a admis contesta?ia reclamantului, a constatat nulitatea procesului-verbal din 12 mai 2010, a anulat decizia administrativ? din 13 mai 2010 ?i a transmis cazul la procuratur?, dup? ce a constatat c? faptele lui R.A. cad sub inciden?a legii penale. La data de 26 octombrie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul formulat de c?tre R. A., a casat hot?rārea din 5 octombrie 2011 ?i a trimis cauza la rejudecare īn prima instan??.

La data de 18 iunie 2012, Judec?toria C?l?ra?i i-a dat dreptate reclamantului ?i a readoptat solu?iile deja adoptate la data de 5 octombrie 2011. Printr-o hot?rāre din luna septembrie 2012, Curtea de Apel Chi?in?u a admis recursul lui R.A., a casat hotīrārea din 18 iunie 2012 ?i a trimis cauza la rejudecare īn prima instan??.

Printr-o hot?rāre din 4 decembrie 2012, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea pre?edintelui Judec?toriei C?l?ra?i privind suspendarea procedurii ?i expedierea īntr-o alt? jurisdic?ie teritorial?, expediānd cauza Judec?toriei Str??eni.

La data de 19 aprilie 2013, Judec?toria Str??eni a admis contesta?ia reclamantului, a constatat nulitatea procesului-verbal din 12 mai 2010, a anulat decizia administrativ? din 13 mai 2010 ?i a expediat procuraturii dosarul pentru examinare. Printr-o decizie definitiv?, la data de 19 aprilie 2013, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut aceast? hot?rāre.

Urm?rirea penal? īmpotriva lui R.A. ?i G.D.

La 13 mai 2010, reclamantul a depus la poli?ie o plāngere penal? īmpotriva lui R.A. ?i G.D. pentru huliganism. Printr-o scrisoarea din 13 mai 2010, poli?ia l-a informat pe reclamant c? a decis s? refuze deschiderea proceduri penale īmpotriva celor dou? persoane, iar R.A. a fost amendat pentru comiterea unei infrac?iuni administrative. Pe 14 mai 2010, reclamantul a contestat la Procuratura C?l?ra?i decizia poli?ie.

Pe data de 08 iunie 2010, Procuratura a īnceput urm?rirea penal? īn privin?a lui R.A. ?i G.D. pentru huliganism, men?ionānd c? potrivit unui raport de examinare medico-legal īntocmit la data de 5 mai 2010, reclamantului i-au fost cauzate leziuni corporale u?oare cu dereglarea s?n?t??ii de scurt? durat?.

Prin hot?rārea Judec?toriei C?l?ra?i din 16 decembrie 2010, pronun?at? īn lipsa reclamantului, a fost admis? contesta?ia lui R.A. ?i anulat? ordonan?a din 8 iunie 2010. Aceast? hot?rāre a devenit definitiv? īn aceea?i zi.

Printr-o decizie din 22 noiembrie 2011, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul īn anulare īnaintat de adjunctul Procurorului General, a anulat hot?rārea din 16 decembrie 2010 ?i a trimis cauza Judec?toriei C?l?ra?i pentru reexaminare, care la 31 ianuarie 2012 a respins ca neīntemeiat? plāngerea lui R.A.  īmpotriva ordonan?ei de īncepere a urm?ririi penale.

La o dat? nespecificat?, dosarul penal īmpotriva lui R.A. a fost expediat īn prima instan?? pentru examinare. La 15 septembrie 2015, Judec?toria Str??eni l-a g?sit vinovat pe R.A. de huliganism ?i l-a pedepsit conform Articolului 287 alineatul (2) litera b) din Codul penal (CP). Cu toate acestea, a clasat dosarul, la cererea lui R.A. īn baza, dat fiind faptul c? ac?iunile lui R.A. au fost calificate ca infrac?iune mai pu?in grav?, iar termenul de prescrip?ie de cinci ani, conform Articolului 60 alineatul (1) litera b) ?i alineatul (2) din CP, a expirat pe 25 aprilie 2015. Totodat? instan?a a men?ionat c? prejudiciul material trebuie s? fie examinat īn cadrul unui proces civil, acordāndu-i reclamantului suma de 8 000 MDL (362 Euro) īn calitate de prejudiciu moral.

Īn fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plāns īn temeiul Articolului 6 din Conven?ie, c? autorit??ile interne au īntārziat procedurile īn privin?a lui R.A. ?i G.D., astfel ei r?mānd nepedepsi?i.

Curtea a adus urm?toarele īntreb?ri p?r?ilor:

1. Avānd īn vedere protec?ia procedural? īmpotriva tratamentului inuman sau degradant, ancheta autorit??ilor na?ionale īn acest caz, a fost efectuat? cu respectarea cerin?eleor impuse de Articolul 3 din Conven?ie?

2. A avut loc violarea Articolului 3 din Conven?ie, avānd īn vedere faptul responsabili pentru relele tratamente aplicate reclamantului au r?mas nepedepsi?i (a se vedea, de exemplu, Okkalı c. Turciei, nr. 52067/99, § 65, CEDO 2006-XII (extracte))?

 

Īn cauza Asocia?ia Ob?teasc? "Societatea Scriitorilor Romāni din Moldova" ?i al?ii c. Moldovei, primul reclamant este o asocia?ie non-guvernamental?, care la momentul depunerii cererii nu era īnregistrat?. Ceilal?i cinci reclaman?i sunt membri ai acestei asocia?ii. Dup? cum urmeaz?: Ion BALAN, n?scut īn 1946; Mihai CIUBOTARU, n?scut īn 1952; Dumitru COBALI, n?scutīn 1959; Oleg CORCINSCHI, n?scut īn 1954 ?i Vlad GRECU, n?scut īn 1959. Cu to?ii locuiesc īn Chi?in?u, iar īn fa?a Cur?ii sunt reprezenta?i de c?tre V. Maximov, avocat din Chi?in?u.

La 11 septembrie 2006, momentul de referin?? al cauzei, cei cinci reclaman?i individuali au fondat Asocia?ia Ob?teasc? "Societatea Scriitorilor Romāni din Moldova" (primul reclamant), o organiza?ie non-profit, destinat? s? sprijine literatura romān? ?i rena?terea spiritualit??ii romāne?ti īn Moldova.

La 12 septembrie 2006, cei cinci reclaman?i individuali au depus la Ministerul Justi?iei (autoritatea responsabil? pentru īnregistrarea de stat a organiza?iilor non-guvernamentale) pachetul de acte necesare īnregistr?rii. La 5 octombrie 2006, Ministerul a refuzat īnregistrarea, motivānd c? īn statut nu a fost indicat? forma juridic? de organizare a asocia?iei, iar statutul nu a fost semnat de c?tre membrii s?i fondatori, a?a cum era prev?zut de Articolul 18 din Legea cu privire la asocia?ile ob?te?ti (pentru informarea a se vedea textul legii pīn? la republicarea).

Reclaman?i au rev?zut Statutul ?i la 3 noiembrie 2006 au depus a doua cerere de īnregistrare. La 4 decembrie 2006, Ministerul a refuzat īnregistrarea, precizānd c? statutul contravine Articolului 18 din Legea cu privire la asocia?iile ob?te?ti, deoarece nu a fost prev?zut? forma juridic? de organizare a asocia?iei, denumirea acesteia, scopurile, sarcinile, structura, durata activit??ii, competen?a organelor sale executive ?i de audit, durata mandatului lor sau procedura de adoptare ?i de modificare a Statutului.

Cei cinci reclaman?i au revizuit din nou statutul ?i la 27 februarie 2007 au depus a treia cerere de īnregistrare. La 27 martie 2007, Ministerul a amānat cu trei luni luarea deciziei, perioad? īn care reclaman?iilor li s-a cerut s? modifice statutul īn conformitate cu lista de modific?ri furnizat?. Lista de modific?ri con?inea ?i cerin?a de modificare a cererii privind acceptarea noilor membri, pentru a o corela cu denumirea asocia?iei.

Cei cinci reclaman?i au revizuit statutul ?i la 19 aprilie 2007 au re-depus documentele de īnregistrare. La data de 16 mai 2007, Ministerul a refuzat īnregistrarea pe motiv c? reclaman?ii au depus dou? statute cu con?inut diferit, unul la 27 februarie ?i altul la data de 19 aprilie 2007. De asemenea, Ministerul a men?ionat, c? prevederile statutului sunt contrare cerin?elelor prev?zute īn Articolul 4 din Legea privind asocia?iile ob?te?ti.

Cei cinci reclaman?i individuali au revizuit īnc? odat? textul statutului ?i la 23 mai 2007 au depus a cincea  cerere de īnregistrare. La 22 iunie 2007, Ministerul a refuzat īnregistrarea, motivānd c? reclaman?ii nu au reu?it s? modifice statutul īn conformitate cu recomand?rile anterioare privind condi?iile de aderare a noilor membri. Īn special, Ministerul a men?ionat c? calitatea de membru al asocia?iei trebuie limitat? la "scriitori romāni" (scriitori de na?ionalitate romān?) ?i nu, dup? cum se men?ioneaz? īn sec?iunea 5.1 din Statut, la "orice descendent al Republicii Moldova ?i persoane de alt? na?ionalitate", care au avut cel pu?in dou? c?r?i publicate.

La data de 26 iulie 2007, reclaman?ii au contestat refuzul Ministerului, sus?inānd c? acesta le-a īnc?lcat drepturile prev?zute de Articolului 11 din Conven?ie. Ei au men?ionat c? ?ine de asocia?ie s? evalueze eligibilitatea noilor membri īn func?ie de c?r?ile pe care le-au publicat, indiferent dac? īn via?a de zi cu zi au avut o alt? profesie decāt cea de scriitor. Ei au remarcat, de asemenea neconcordan?e īn refuzurile emise de Minister, care face referire la cerin?ele de aderare din versiunea statutului din 27 martie, dar nu la cel din 16 mai 2007. Reclaman?ii au condestat decizia Ministerului Justi?iei.

La data de 10 decembrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins preten?iile reclaman?ilor ca nefondate, considerānd c? din cauza denumirii asocia?iei calitatea de membru trebuie s? fie limitat? la "scriitori romāni" (scriitori de na?ionalitate romān?). Reclaman?ii au depus recurs, sus?inānd c? legea nu interzice altor cet??eni s? devin? scriitori romāni. La data de 19 martie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclaman?ilor ?i a men?inut hot?rārea Cur?ii de Apel Chi?in?u.

La data de 7 martie 2008, la solicitarea altor trei persoane, altele decāt reclaman?ii, Ministerul Justi?iei a īnregistrat Asocia?ia Ob?teasc? "Societatea Scriitorilor Romāni din Moldova", mebrul c?reia putea sa devin? "orice cet??ean moldovean sau str?in, apatrid ... care sus?ine obiectivele asocia?iei".

La data de 9 noiembrie 2009, reclaman?ii au solicitat din nou īnregistrarea asocia?iei lor, dar cererea le-a fost respins? pe motiv c? o alt? asocia?ie cu acela?i nume a fost deja īnregistrat?.

Dup? schimbarea denumirii, la 24 decembrie 2009, asocia?ia reclaman?ilor a fost īnregistrat? de c?tre Ministerul Justi?iei, ca Asocia?ia Ob?teasc? "Societatea Scriitorilor Romāni din Basarabia".

Īn fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plāns, īn temeiul Articolului 11 ā€‹ā€‹din Conven?iei, c? Ministerul  Justi?iei le-a refuzat īnregistrarea asocia?iei lor sub denumirea original?, ceea ce a constituit o ingerin?? īn libertatea lor de asociere.

Curtea a adresat p?r?ilor urm?toarele īntreb?ri:

A existat o īnc?lcare a dreptului reclaman?ilor la libertatea de asociere, contrar prevederilor Articolului 11 din Conven?ie? A fost aceast? ingerin?? legal? ?i necesar? potrivit Articolul 11 ā€‹ā€‹§ 2?