Decizia n cauza Navrotki c. Moldovei

25 07 2016

La data de 21 iulie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Navrotki c. Moldovei  (cererea nr. 65953/11).

Reclamantul este Alexandr Navrotki, cet??ean al Republicii Moldova, care s-a n?scut n 1979 ?i locuie?te n Chi?in?u. Pentru informa?ii a se vedea Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei ianuarie 2013, Navrotki c. Moldovei (cererea nr. 65953/11).

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3 din Conven?ie, cu privire la lipsa asisten?ei medicale ?i n temeiul Articolului 5 din Conven?ie, cu privire la lipsa de motive relevante ?i suficiente privind arestarea ?i prelungirea arestului ?i despre faptul c? drepturile la ap?rare au fost nc?lcate pe perioada arestului.

La data de 9 iulie ?i 22 iulie 2013, Curtea a primit acordul de reglementare amiabil? semnat de c?tre p?r?i, n conformitate cu care, reclamantul a fost de acord s? renun?e la orice preten?ii mpotriva Republicii Moldova n privin?a faptelor care au stat la originea acestei cereri n schimbul obliga?iei Guvernului de a-i achita suma de 3 500 euro (EUR) care urmeaz? s? acopere orice prejudiciu moral ?i material, precum ?i costuri ?i cheltuieli. Acesta va fi pl?tit? n termen de trei luni de la data notific?rii deciziei adoptate de Curte. n cazul neachit?rii acestei sume n termenul celor trei luni, Guvernul s-a angajat s? pl?teasc? dobnd? simpl? la ea, de la expirarea termenului men?ionat pn? la data pl??ii, la o rat? egal? cu rata minim? de mprumut a B?ncii Centrale Europene pentru perioada de ntrziere, plus trei puncte procentuale. Plata va constitui solu?ionarea definitiv? a cauzei.

Curtea a luat act de acordul de reglementare amiabil? ncheiat ntre p?r?i, fiind convins? de faptul c? reglementarea amiabil? s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i a constatat c? nici un alt motiv nu justific? examinarea n continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol. 

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre V. Țurcan ?i M. Belinschi, avoca?i din Chi?in?u.