Decizia n cauza Scodina c. Moldovei

22 09 2016

La data de 22 septembrie 20016, Curtea a f?cut public? decizia pe cauza Scodina c. Moldovei (cererea nr. 65849/14).

Reclamanta, Tamara Scodina, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut? n anul 1968 ?i locuie?te n Chi?in?u.

Reclamanta s-a plns, n temeiul articolului 3 din Conven?ie, c? autorit??ile nu ?i-au onorat obliga?iile pozitive de ai oferi protec?ia mpotriva violen?ei n familie ?i de sanc?iunea lenient? aplicat? agresorului.

La 19 mai ?i 8 iunie 2016, Curtea a primit declara?ii de reglementare amiabil? semnate de p?r?i n temeiul c?rora reclamanta fost de acord s? renun?e la orice preten?ii mpotriva Republicii Moldova, n fa?a autorit??ilor na?ionale ?i instan?elor judec?tore?ti sau Curtea European? a Drepturilor Omului, privind faptele care au dat na?tere acestei cereri cu confirmare necondi?ionat? a Guvernului c? drepturile reclamantei garantate n temeiul articolului 3 din Conven?ie au fost nc?lcate. Mai mult dect att, Guvernul s-a angajat s? achite 12.000 (dou?sprezece mii) Euro, cu titlu de prejudiciu moral, precum ?i 1000 (o mie) Euro, pentru a acoperi toate costurile ?i cheltuielile, plus orice tax? care ar putea fi suportate de c?tre reclamant?.

Curtea a luat act de acordul de reglementare amiabil? ncheiat ntre p?r?i, fiind convins? c? reglementarea amiabil? s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i a constatat c? nici un alt motiv nu justific? examinarea n continuare a cererii (articolul 37 1 din Conven?ie). Din aceste motive, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol n conformitate cu prevederile Articolului 39 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre B. Malachi, avocat din Chi?in?u.