Cererea Neicovcen ?i Moscoglo c. Moldovei

23 09 2016

La data de 1 septembrie 2016 Curtea a comunicat cererea Neicovcen ?i Moscoglo c. Moldovei (cererea nr. 55364/09).

Reclamantul, Fiodor Moscoglo, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1983, fiind de?inut n Cahul la momentul depunerii cererii.

La data de 6 mai 2008, reclamantul a fost re?inut ?i acuzat c? ac?iona n calitate de ?ef al unei organiza?ii criminale care a comis n 2007 ?i 2008 multiple furturi, jafuri ?i extorc?ri.

La data de 8 mai 2008, Judec?toria Buiucani a emis mandat de arest pe o perioad? de treizeci de zile n privin?a reclamantului. Arestul reclamantului a fost prelungit n mod repetat, la fiecare treizeci de zile pn? la 1 octombrie 2008, cnd cauza a fost trimis? n instan?a de judecat? pentru examinare; dup? care, arestul s?u a fost prelungit la fiecare nou?zeci de zile.

La data de 30 iunie 2009, procurorul a solicitat prelungirea arestului preventiv pentru nc? nou?zeci de zile. Reclamantul a sus?inut c? durata maxim? a deten?iei sale n temeiul articolului 186 alineatul (8) din Codul de procedur? penal? a fost de ?ase luni, ?i c?, n conformitate cu articolul 25 alineatul (4) din Constitu?ie era de dou?sprezece luni; ambele termene fiind dep??ite.

La 2 iulie 2009, Curtea de Apel Cahul a emis mandat de arest pentru  nou?zeci de zile. Instan?a a constatat c? termenele prev?zute la articolul 186 alineatul (8) din Codul de procedur? penal? a expirat, ntr-adev?r, dar c? articolul 186 alineatul (9) permite prelungiri n cazuri excep?ionale.

Reclamantul a depus recurs, sus?innd, printre altele, c?, n temeiul articolului 25 alineatul (4) din Constitu?ie o persoan? poate fi deten?inut? n arest preventiv nu mai mult de dou?sprezece luni.

La 7 august 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul ca nefondat. Curtea a constatat c? articolul 186 alineatul (9) din Codul de procedur? penal? permite prelungiri repetate a arestului preventiv dincolo de dou?sprezece luni, termen prev?zut n temeiul articolului 186 alineatul (8).

Reclamantul s-a plns n temeiul articolului 5 1 din Conven?ie c? deten?ia sa n afara termenului de dou?sprezece luni prev?zut de articolul 25 alineatul (4) din Constitu?ie a fost ilegal?.

Curtea a formualt p?r?ilor urm?toarele ntreb?ri: A fost reclamantul privat de libertate cu nc?lcarea articolului 5 1 din Conven?ie? n particular, a fost privarea de libertate legal? n sensul articolului 25 din Constitu?ie, dup? expirarea a dou?sprezece luni (a se vedea Savca c. Moldovei, cerere nr. 17963/08, 53, 15 martie 2016)?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Berucea?vili ?i A. Maslov, avoca?i din Chi?in?u.