Decizia n cauza Murzacov ?i al?ii c. Moldovei

20 10 2016

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Murzacov ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 40821/06).

Reclaman?ii, Veaceslav Murzacov, Timofei Sutac ?i Vladimir Aga, sunt cet??eni ai Republicii Moldova, n?scu?i n 1963, 1977 ?i 1971, respectiv ?i locuiesc n Chi?in?u.

Plngerile reclaman?ilor, n temeiul articolelor 3 ?i 13 din Conven?ie, cu privire la condi?iile neadecvate de deten?ie ?i absen?a unei c?i eficiente de atac n dreptul intern, au fost comunicate Guvernului. La moment, reclaman?ii nu se mai afl? n deten?ie.

La 9 martie 2015, Guvernul a prezentat o declara?ie cu privire la rezolvarea problemelor ridicate prin plngerile reclaman?ilor ?i a solicitat Cur?ii radierea cererii de pe lista de cazuri. Reclaman?ii, n-au expediat observa?iile lor cu privire la prevederile declara?iei.

Guvernul a recunoscut condi?iile neadecvate de deten?ie ?i absen?a unei c?i de atac efective n dreptul intern. Totodat?, s-a obligat s? achite fiec?rui reclamant suma de 3.000 de euro pentru repararea prejudiciului moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli, ?i a solicitat Cur?ii s? radieze cererea de pe lista cazurilor, n conformitate cu articolul 37 1 (c) din Conven?ie.

Curtea a notat c? articolul 37 din Conven?ie prevede c? ea poate decide n orice stadiu al procedurii, radierea unei cereri din lista de cazuri n care circumstan?ele duce la una dintre concluziile specificate la literele (a), (b) sau ( c) din alineatul 1.

De asemenea, Curtea a notat c?, n anumite circumstan?e, poate radia o cerere sau o parte a acesteia n temeiul articolului 37 1 (c) din Conven?ia n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului reclamat, chiar dac? reclamantul ?i-ar fi dorit continuarea examin?rii cauzei.

Avnd n vedere natura recunoa?terilor con?inute n declara?ia unilateral? a Guvernului din 9 martie 2015, precum ?i neprezentarea preten?iilor de c?tre reclaman?i, n temeiul articolului 41 din Conven?ie ?i a observa?iilor la declara?ia unilateral? de mai sus, Curtea nu consider? c? este necesar s? examineze suma acordat? de Guvern n aceast? privin??, n mprejur?rile din prezenta cauz?. Prin urmare, Curtea consider? c? nu se mai justific? continuarea examin?rii prezentei cereri, n conformitate cu dispozi?iile articolului 37 1 (c) din Conven?ie.

n lumina celor de mai sus, Curtea a constatat c? respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite n Conven?ie ?i Protocoalele sale nu impune continuarea examin?rii cererii (articolul 37 1).

Astfel, Curtea, n unanimitate, a luat act de termenii declara?iei unilaterale a Guvernului n temeiul articolelor 3 ?i 13 din Conven?ie ?i de modalit??ile de asigurare a respect?rii angajamentelor men?ionate ?i a desis s? radieze cererea de pe rol, n conformitate cu articolul 37 1 (c) din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?ide c?tre Tudor Ciorap, avocat din Chi?in?u.