Decizia n cauza Stadni?chi c. Moldovei

21 10 2016

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Stadni?chi c. Moldovei (cererea nr. 47764/09).

Reclamantul, Vladimir Stadni?chi, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1976 ?i locuie?te n Ghinde?ti. Reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Conven?ie, c? a fost sanc?ionat de dou? ori pentru aceea?i nc?lcare fiscal?.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului Republicii Moldova la data de 12 iunie 2013, care a transmis observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile Guvernului au fost transmise reclamantului, fiind invitat s?-?i prezinte propriile observa?ii. Niciun r?spuns la scrisoarea grefei nu a fost recep?ionat.

Prin o scrisoarea recomandat? din 4 iulie 2014, Curtea a atras aten?ia reclamantului c? perioada de timp pentru prezentarea observa?iilor sale a expirat la 5 mai 2014 ?i c? nu a fost solicitat? prelungirea acesteia. Totodat?, reclamantului  i-a fost adus la cuno?tin?? con?inutul articolul 37 1 (a) al Conven?iei, care prevede c? Curtea poate radia cererea de pe rol atunci cnd circumstan?ele conduc la concluzia c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinarea cauzei. Cu toate acestea, nici un r?spuns nu a fost recep?ionat.

n aceste condi?ii, conform articolului 37 1 (a) din Conven?ie, Curtea considerat c? reclamantul nu mai dore?te s? continue examinarea cererii sale. Mai mult dect att, n conformitate cu articolul 37 1, Curtea a constatat c? nu exist? circumstan?e speciale, respectarea drepturilor omului, care s? impun? continuarea examin?rii cauzei. Avnd n vedere cele expuse mai sus, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.