Deciziile n cauzele Moldovan, Senatski ?i Lari c. Moldovei

17 11 2016

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a f?cut publice deciziile n cauzele Moldovan c. Moldovei (cerere nr. 81072/12), Senatski c. Moldovei (cerere nr. 62530/13) ?i Lari c. Moldovei (cerere nr. 23589/14).

***

n cauza Moldovan, reclamantul, Tatiana Moldovan, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1981 ?i locuie?te n Drochia. n temeiul articolelor 3 ?i 13 din Conven?ie, ea s-a plns de condi?iile neadecvate de deten?ie ?i absen?a unei c?i interne de atac eficiente.

La 17 decembrie 2014 ?i 13 ianuarie 2015, Curtea a primit declara?iile de reglementare amiabil? semnate de p?r?i. Reclamantul a fost de acord s? renun?e la orice preten?ii mpotriva Republicii Moldova, privind faptele care au dat na?tere cererii sale. La rndul s?u, Guvernul s-a angajat s? achite 4.200  Euro cu titlu de prejudiciu material ?i moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli, plus orice tax? care ar putea fi suportate de c?tre reclamant.

Curtea a luat act de acordul de reglementare amiabil? ncheiat ntre p?r?i, fiind convins? de faptul c? reglementarea amiabil? s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i a constatat c? nici un alt motiv nu justific? examinarea n continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre M. Popescu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Senatski, reclamantul, Dmitri Senatski, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1970 ?i locuie?te n Chi?in?u. n temeiul articolului 6 din Conven?ie, s-a plns de casarea ilegal? a unei hot?rri administrative emise n favoarea sa.

La 11 august 2016, Curtea a primit declara?ia de reglementare amiabil? semnat? de p?r?i, n temeiul c?reia reclamantul fost de acord s? renun?e la orice preten?ii mpotriva Republicii Moldova, privind faptele care au dat na?tere cererii sale, iar Guvernul s-a angajat s? achite 3.500  Euro cu titlu de prejudiciu material ?i moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli, plus orice tax? care ar putea fi suportate de c?tre reclamant.

Curtea a luat act de acordul de reglementare amiabil? ncheiat ntre p?r?i, fiind convins? de faptul c? reglementarea amiabil? s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i a constatat c? nici un alt motiv nu justific? examinarea n continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre L. Munteanu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Lari, reclamantul, Ana Lari, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1961 ?i locuie?te n Chi?in?u. n temeiul articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie, s-a plns de durata excesiv? a procesului civil pe care l-a intentat. Procesul a durat mai mult de ?ase ani ?i nou? luni, trecnd prin trei nivele de jurisdic?ie.

La 2 iunie 2016, Curtea a primit o declara?ie de reglementare amiabil? semnat? de p?r?i. Prin aceast? declara?ie, Guvernul se angajeaz? s? achite reclamantului suma de 1,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli, iar reclamantul a renun?at la toate preten?iile mpotriva Republicii Moldova privind faptele care stau la originea cererii.

La 1 septembrie 2015, Curtea a decis s? comaseze prezenta cerere, avnd n vedere similitudinea dintre cauze, la cererile nr. 16000/10 ?i al?ii (Ialtexgal Aurica S.A. c. Republicii Moldova ?i al?ii 60 (dec.), nr. 16000/10 ?i altele, 1 septembrie 2015). Curtea a considerat totu?i c? este necesar s? separe acest? cauz? ?i a decis s? o examineze separat.

Curtea a luat act de acordul de reglementare amiabil? ncheiat ntre p?r?i. Instan?a fiind convins? de faptul c? reglementarea amiabil? s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale ?i a constatat c? nici un alt motiv nu justific? examinarea n continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol n conformitate cu prevederile Articolului 39 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Andrei Briceac, avocat din Chi?in?u.