Hot?rrea n cauza Galaida ?i Copo?ciu c. Moldovei

24 11 2016

La data de 24 noiembrie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Galaida ?i Copo?ciu c. Moldovei (cereri nr. 29732/07 ?i  41421/07).

Primul reclamant

Nicolae Galaida, este un cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1961.

Primul dosar penal

La 9 august 2004, reclamantul a fost plasat n arest preventiv n cadrul unui dosar penal deschis pe numele s?u pentru tentativ? de omor. Prin hot?rrea din 24 martie 2006, Judec?toria Flore?ti l-a g?sit vinovat pentru agresiune ?i cauzarea leziunilor corporale din inten?ie ?i l-a condamnat la trei ani ?i ?apte luni de deten?ie. Instan?a a precizat c? perioada petrecut? de reclamant n arest a fost inclus? n perioada pedepsei aplicate. Procurorul ?i reclamantul au depus apel.

Prin hot?rrea din 4 octombrie 2006, Curtea de Apel B?l?i a modificat par?ial hot?rrea contestat? ?i l-a condamnat pe reclamant la doi ani de deten?ie. La 5 octombrie 2006, reclamantul a fost eliberat.

La o dat? necunoscut?, procurorul ?i reclamantul a depus recurs. La 10 ianuarie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia Cur?ii de Apel B?l?i.

Al doilea dosar penal

La data de 13 octombrie 2006, reclamantul a fost acuzat de comiterea unui jaf, ce a avut loc  n seara zilei din 5 octombrie 2006.

La data de 6 martie 2007, Judec?toria Flore?ti a constatat vinov??ia reclamantului ?i la condamnat la cinci ani ?i ?ase luni de deten?ie. Hot?rrea n cauz? a fost confirmat? de Curtea de Apel B?l?i la data de 23 martie 2007 ?i de Curtea Suprem? de Justi?ie la data de 21 noiembrie 2007.

Condi?ii de deten?ie

La o dat? nespecificat?, reclamantul a fost plasat n celula nr. 41 din Penitenciarul nr. 17 din Rezina. Potrivit lui, podeaua de beton a celulei era mereu umed?; ferestrele erau f?r? sticl?; celula nu era nc?lzit? ?i era frig. Dnsul a fost de?inut ?ase luni n acea celul?, fiind n mod constant r?cit.

La o dat? nespecificat?, reclamantul s-a plns la diferite autorit??i de condi?iile sale de deten?ie.

Iar la 15 ianuarie 2008, a fost transferat ntr-o alt? celul?, n care condi?iile de deten?ie erau mai bune, potrivit acestuia.

La data de 16 martie 2008, procurorul responsabil de caz a efectuat o vizit? la penitenciar. Prin scrisoarea din 17 martie 2008, l-a informat pe reclamant c? Directorul Departamentului Institu?ii Penitenciare a fost sesizat cu privire la mbun?t??irea condi?iilor de deten?ie n Penitenciarul nr. 17. Procurorul a precizat c? celula nr. 41 urma a fi renovat? ?i c? ferestrele au fost deja  schimbate.

Al doilea reclamant

Vitalie Copo?ciu, este un cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1975.

Condamnarea reclamntului

Printr-o decizie definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 5 iulie 2006, reclamantul a fost condamnat pentru trafic de fiin?e umane cu scopul prelev?rii de organe, fiind stabilit? o pedeaps? de  10 ani nchisoare. La 23 martie 2009, reclamantul a naintat un recurs n anulare, solicitnd reexaminarea cauzei. La 3 iunie 2010 Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat recursul inadmisibil.

Mai multe detalii la http://lhr.md/news/310.html

Condi?ii de deten?ie

Printr-o scrisoare din 6 august 2008, reclamantul a informat Curtea c? a fost de?inut n Penitenciarul nr. 1 din Taraclia. El a pretins c? mncarea era de proast? calitate ?i c? administra?ia penitenciarului nchidea apa n pofida faptului c? afar? era o temperatur? de 40C, fiec?rui de?inut n celul? i revenea cte un 1 m.p. ?i jum?tate.

Printr-o scrisoare din 9 octombrie 2008, reclamantul a informat Curtea c? a fost transferat n Penitenciarul nr. 3 din Leova. Potrivit unei scrisori din 31 octombrie 2008, reclamantul a informat Curtea c? avea nevoie de o diet? special?, deoarece i lipsea un rinichi. n penitenciar nu s-a alimentat potrivit necesit??ilor ?i ?i-a dezvoltat o gastrit?, iar administra?ia penitenciarului nu i-a furnizat medicamentele necesare.

Printr-o scrisoare din 17 martie 2011, reclamantul a informat Curtea c? la moment era de?inut n celula nr. 92 a Penitenciarului nr. 13 din Chi?in?u. El a afirmat c? n celul? nu avea mas?, scaune ?i alt? mobil? necesar?, iar lumina era foarte slab? (un bec electric pentru 10 m). n urma unei greve a foamei declarate de reclamant, administra?ia i-a oferit reclamantului doar o mas?. Potrivit reclamantului n celul? era frig, iar temperatura nu se ridica mai sus de 10C. reclamantul a solicitat administra?iei s? i se dea o plapum? ?i lenjerie de pat, dar a primit refuz. Celula era murdar? ?i deteriorat?, nu avea robinet ?i chiuvet?. Reclamantul a mai pretins c? nu a beneficiat de minimul de 2 ore de plimbare.

Pe durat deten?iei reclamantului, locul deten?iei a fost schimat de mai multe ori, dup? cum urmeaz?:

 1. Penitenciarul nr. 13, n intervalul  03.02.2006 – 14.03.2006, 1 lun? ?i 12 zile
 2. Penitenciarul nr. 1, n intervalul 15.03.2006 – 08.08.2006, 4 luni ?i 25 zile
 3. Penitenciarul nr. 13, n intervalul 09.08.2006 – 28.05.2007, 9 luni ?i 20 zile
 4. Penitenciarul nr. 1, n intervalul 29.05.2007 – 25.02.2008, 8 luni ?i 28 zile
 5. Penitenciarul nr. 3, n intervalul 19.09.2008 – 27.09.2008, 9 zile
 6. Penitenciarul nr. 1, n intervalul 28.09.2008 – 28.02.2010, 1 an 5 luni ?i 1 zi
 7. Penitenciarul nr. 1, n intervalul 05.10.2010 – 07.11.2010, 1 lun? ?i 3 zile
 8. Penitenciarul nr. 13, n intervalul 08.11.2010 – 20.01.2011, 2 luni ?i 13 zile
 9. Penitenciarul nr. 1, n intervalul 21.01.2011 – 28.01.2011, 8 zile
 10. Penitenciarul nr. 13, n intervalul 08.03.2011 – 18.03.2011, 11 zile
 11. Penitenciarul nr. 1, n intervalul 09.03.2012 – 14.03.2012, 6 zile
 12. Penitenciarul nr. 13, n intervalul 15.03.2012 – 25.06.2015, 3 ani 3 luni ?i 11 zile.

Reclaman?ii, n temeiul articolele 3 ?i 13 din Conven?iei, s-au plns de condi?iile inadecvate de deten?ie ?i de lipsa unei c?i de atac eficient? n aceast? privin??.

Avnd n vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consider? c? este oportun s? le examineze ntr-o singur? hot?rre.

Constat?rile Cur?ii

Curtea noteaz? c? reclaman?ii au fost de?inu?i n condi?ii precare. Curtea s-a raportat la principiile stabilite n jurispruden?a sa cu privire la condi?iile inadecvate de deten?ie (a se vedea, de exemplu, Kudla v. Poland [GC], nr. 30210/96, 90-94, CEDO 2000-XI, ?i Ananiev ?i al?ii c. Rusiei, nr. 42525/07 ?i 60800/08, 139-165, 10 ianuarie 2012). Curtea reitereaz?, n special, c? o lips? grav? de spa?iu ntr-o celul? de nchisoare cnt?re?te greu ca un factor care trebuie luat n considerare n a stabili dac? condi?iile de deten?ie descrise sunt "degradante", din punctul de vedere al articolului 3 ?i poate dezv?lui o nc?lcarea, att separat sau mpreun? cu alte deficien?e (a se vedea, printre multe altele, Karalevičius c. Lituaniei, nr. 53254/99, 39, 7 aprilie 2005 ?i Ananiev ?i al?ii, citat? mai sus, 145-147 ?i 149).

n cauza Shishanov c. Moldovei, nr. 11353/06, din 15 septembrie 2015, Curtea a constatat deja o nc?lcare n ceea ce prive?te aspecte similare cu cele din prezenta cauz?.

Dup? ce a examinat toate materialele prezentate, Curtea nu a g?sit niciun fapt sau argument capabil s? o conving? s? ajung? la o concluzie diferit? privind admisibilitatea ?i fondul acestor cereri. Avnd n vedere jurispruden?a cu privire la acest subiect, Curtea consider? c? condi?iile de deten?ie ale reclaman?ilor erau inadecvate.

Curtea noteaz? c? reclaman?ii nu au avut la dispozi?ie o cale de atac eficient? n ceea ce prive?te aceste plngeri. Aceste plngeri sunt, prin urmare, admisibile ?i relev? o nc?lcare a articolelor 3 ?i 13 din Conven?ie.

Avnd n vedere documentele aflate n posesia sa precum ?i jurispruden?a (a se vedea, n special, Shishanov c. Republicii Moldova, nr. 11353/06, din 15 septembrie 2015), Curtea a constatat nc?lcarea articolelor 3 ?i 13 din Conven?ia privind condi?iile inadecvate de deten?ie ?i a considerat c? este rezonabil s? acorde reclaman?ilor urm?toarele sume:

Primul reclamant, Nicolae Galaida – 3,000 Euro cu titlu de prejudicu material ?i moral;

Al doilea reclamant, Vitalie Copo?ciu – 14,100 Euro cu titlu de prejudicu material ?i moral ?i 800 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuiele.

n fa?a Cur?ii, primul reclamant a fost reprezentat de c?tre Dimitorv Iurie, avocat din Taraclia, iar al doiela reclamant de Gu?u Tatiana, avocat din Chi?in?u.