Concurs de selectare a unei companii/persoane fizice pentru dezvoltarea paginii-web www.magistrat.md

20 12 2016

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului anun?? tender pentru selectarea unei companii/persoane fizice care ar transfera site-ul www.magistrat.md (aplica?ia actual? fiind implementat? n Drupal 7) pe o alt? platform?/frame work. Pentru dezvoltarea proiectului p?r?ile vor conveni asupra cerin?elor tehnice specifice.

Calcularea costurilor se va face pe baz? cost/or? a programatorului. Monitorizarea timpului se va efectua cu Wakatime.com ?i se va raporta s?pt?mnal timpul lucrat.

Numele domeniului: www.magistrat.md.

Termen de executare: 30 de zile.

Perioada pentru mentenan?? ?i suport: 180 de zile.

Cerin?e fa?? de executor:

-          experien?? de cel pu?in 3 ani n efectuarea sarcinilor similare celor propuse;

-          vor fi prezentate exemple ale lucr?rilor similare elaborate;

-          la solicitare, vor fi prezentate scrisori de recomandare ale clien?ilor;

-          vor fi expediate CV-urile persoanelor implicate n proces;

-          la solicitare, persoana responsabil? va efectua cteva exemple de modific?ri pentru a demonstra abilit??ile de dezvoltare corect? a aplica?iei.

Dup? implementarea cerin?elor tehnice, timp de 6 luni este necesar de oferit corectarea, f?r? costuri adi?ionale, a bug-urilor care vor fi detectate ?i raportate.

La finalizarea execut?rii sarcinilor, compania/persoana fizic? selectat? va asigura un training privind gestionarea paginii-web.

Compania/persoana fizic? interesat? va prezenta oferta tehnic? ?i financiar? n plicuri separate ?i sigilate, cu men?iunea Dezvoltarea paginii-web www.magistrat.md, pn? la data de 04 ianuarie 2017, ora 17:00 la sediul A.O. Juri?tii pentru Drepturile Omului, mun. Chi?in?u, str. Vlaicu Prc?lab, 2, of.13.

Pentru informa?ii suplimentare:

Tatiana Puiu, Director de Proiect, tel. (022) 27 41 61, 079720003, E-mail: puiutatiana@gmail.com.