Campanie de su?inere a jurnalismului de investiga?ie ?i a accesului la informa?ie

26 01 2017

Jurnali?tii de investiga?ie ?i organiza?iile neguvernamentale din Republica Moldova semnaleaz? cu ngrijorare cazurile tot mai frecvente de intimidare a jurnali?tilor care realizeaz? investiga?ii bine documentate pe subiecte de interes public major ?i de blocare a accesului la informatie n baza unor interpret?ri eronate ?i abuzive ale legii privind protec?ia datelor cu caracter personal.

n semn de solidaritate cu colegii care realizeaz? investiga?ii jurnalistice profesioniste, organiza?iile neguvernamentale lanseaz? o campanie de sus?inere a jurnalismului de investiga?ie ?i a accesului la informa?ie. n cadrul acestei campanii vor fi organizate mai multe activit??i, inclusiv cluburi de pres?, o conferin?? cu participarea exper?ilor din ?ar? ?i de peste hotare ?.a. Toate institu?iile mass-media sunt ncurajate s? participe n aceast? campanie ?i s? publice bannerul ata?at.

Totodat?, autorit??ile publice sunt chemate s? interpreteze ?i s? aplice legea privind protec?ia datelor cu caracter personal n mod rezonabil ?i n conformitate cu standardele europene.