A fost lansat portalul ce con?ine informa?ii despre toti procurorii de R Moldova

03 02 2017

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului a lansat un portal web www.procuror.magistrat.md care reprezint? unica baz? de date a tuturor procurorilor din Republica Moldova.

Pagina-web va urm?ri sporirea transparen?ei vis-a-vis de activitatea procurorilor din Republica Moldova ?i va asigura accesul cet??enilor la informa?ia despre integritatea ?i parcursul profesional al fiec?rui procuror din cadrul Procuraturilor de toate nivelele.

Aceasta baz? de date con?ine informa?ii cu privire la datele biografice ale procurorilor, poze de profil, performan?ele profesionale, procedurile disciplinare ini?iate ?i sanc?iunile aplicate, dosarele pierdute de Republica Moldova la Curtea European? a Drepturilor Omului, declara?iile pe venit ?i interese, controlul veniturilor ?i a propriet??ilor, a conflictelor de interese, apari?iile n mass-media, precum ?i alte date relevante.

Menirea site-ului este s? unifice informa?ia despre procurorii din Moldova ntr-o singur? resurs? informa?ional? veridic?, u?or accesibil? ?i comprehensiv?. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea s? expedieze informa?ii care vizeaz? un anumit procuror.

Informa?ia de pe portalul web www.procuror.magistrat.md poate fi incomplet?, avnd n vedere c? Procuratura General? a refuzat s? furnizeze lista procurorilor cu data ?i num?rul Ordinului prin care au fost numi?i n func?ie, motivnd n acest fel protec?ia datelor cu caracter personal.

Treptat, www.procuror.magistrat.md va deveni interactiv, iar cei interesa?i vor putea s? intervin? cu complet?ri ?i comentarii pertinente.

Pentru informa?ii suplimentare: Tatiana Puiu, Director de Proiect

tel. (022) 26 09 37, 079720003,

e-mail: puiutatiana@gmail.com