Hot?rrea n cauza CEREALE FLOR S.A. ?i ROȘCA c. Moldovei

14 02 2017

La data de 14 februarie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza CEREALE FLOR S.A. ?i ROȘCA c. Moldovei (cererile nr. 24042/09 ?i 3159/10).

Cererea nr. 24042/09, reclamant Cererea Flor S.A.

La data de 23 februarie 2000 judec?toria Economic? a dispus plata de c?tre compania reclamant? n favoarea altei companii E. a sumei de 1,908,145 MDL, fiind eliberat ?i un titlu executoriu.

La data de 14 iulie 2005 compania E. a cerut restabilirea termenului pentru executarea hot?rrii din 23 februarie 2000, invocnd faptul c? a fost n imposibilitate de a ini?ia procedurile de executare n interiorul termenului de 3 ani, pe motiv c? executorul judec?toresc a pierdut titlul executoriu.

La data de 02 mai 2006 Curtea de Apel Economic? a respins solicitarea companiei E. ca nefondat?, pe motiv c? duplicatul titlului a fost eliberat n 2003.

La data de 17 decembrie 2008 Curtea de Apel Economic? a admis cererea de revizuire a companiei E., a anulat decizia din 02 mai 2006 ?i a restabilit termenul pentru executarea hot?rrii. Instan?a nu a r?spuns la argumentul companiei reclamante c? cererea este depus? n afara termenului de prescrip?ie.

Dup? comunicarea cererii compania E. a ini?iat proceduri de executare ?i compania reclamant? a pl?tit suma de 294,405.37 MDL.

Cererea nr. 3159/10, reclamant Rosca S.

La data de 28 februarie 2007 judec?toria Ciocana a recunoscut dreptul reclamantului la un lot de tern pentru construc?ii, ca familie nou-format?. Instan?a a obligat Prim?ria Tohatin s? ofere reclamantului un titlu de proprietate asupra unui astfel de teren. Hot?rrea a devenit definitiv? la 20 martie 2007.

La data de 11 februarie 2009 Prim?ria Tohatin a depus o cerere de revizuire a hot?rrii invocnd c? reclamantul nu ar fi avut dreptul la terenul respectiv, pe motiv c? so?ul reclamantului a decedat n 2006 ?i nu are dreptul la teren ca familie nou format?.

La data de 22 aprilie 2009 judec?toria Ciocana a respins cererea de revizuire, re?innd c? reclamantul a cerut teren n 2005, iar decesul so?ului nu poate fi calificat? ca o circumstan?? nou?.

La data de 24 iunie 2009, lipsa reclamantului, Curtea de Apel Chi?in?u a admis recursul, a casat decizia din 22 aprilie 2009 ?i a admis cererea de revizuire. De asemenea, a fost casat? hot?rrea judec?toriei Ciocana din 28 februarie 2007 ?i a fost pronun?at? o nou? hot?rre prin care preten?iile reclamantului au fost respinse ca nentemeiate.

Dup? comunicarea cererii, reclamantul a naintat o ac?iune civil?, cernd repararea prejudiciului n temeiul Legii nr. 87, pentru perioada 20 martie 2007 – 24 iunie 2009, durata de neexecutare a hot?rrii din 28 februarie 2007.

Prin decizia Cur?ii de Apel din 25 octombrie 2012 instan?a a constatat c? durata procedurilor ca excesiv?, a ncasat prejudiciul moral n m?rime de 30,000 MDL ?i asisten?? juridic? de 5,000 MDL.

Curtea a decis conexarea ambelor cereri ?i examinarea acestora ntr-o singur? procedur?.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii, invocnd articolul 6 din Conven?ie ?i articolul 1 Protocolul adi?ional la Conven?ie, s-au plns de anularea arbitrar? a hot?rrilor favorabile; durata excesiv? a procedurilor.

Curtea a constatat n unanimitate, violarea articolului 6 din Conven?ie, dreptul la un proces echitabil ?i articolului 1 Protocolul adi?ional la Conven?ie, dreptul la respectul propriet??ii, re?innd c? a constatat frecvent violarea Conven?iei n cauze similare.

Reclamantul Cererele Flor S.A. a cerut 18,400 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 900 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli; reclamantul Ro?ca S. a cerut 40,390 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,980 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului Cererea Flor S.A. 18,400 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 900 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli; iar reclamantului Ro?ca S. a acordat 18,168 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,500 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de V. Zama ?i V. Rhlea, avoca?i din Chi?in?u.