Hot?rrea n cauza Manoli c. Moldovei

28 02 2017

La data de 28 februarie 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Manoli c. Moldovei (cerere nr. 56875/11).

Reclamant n prezenta cauz? este Radu Manoli, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1984 ?i locuie?te n Bo?cana.

n perioada de referin??, reclamantul activa n calitate de ofi?er de poli?ie. n decembrie 2006, mpreun? cu un coleg, V.G., au arestat n strad? doi suspec?i (A.C. ?i A.V.), pe care i-au dus la o sec?ie de poli?ie. Unul din suspec?i s-a opus arestului, astfel c? ofi?erii de poli?ie au aplicat for?a pentru a-l obliga s? intre n ma?ina poli?iei. La sec?ia de poli?ie unul dintre poli?i?ti l-ar fi lovit n piept pe unul dintre suspec?i. Ulterior, ambii ofi?eri de poli?ie au fost acuza?i de rele tratamente asupra suspec?ilor.

Conform declara?iilor oferite procurorilor de c?tre victime, doar ofi?erul V.G. l-a maltratat pe suspectul A. C., lovindu-l n piept. Astfel, la 10 august 2007 au fost retrase acuza?iile mpotriva reclamantului. Cu toate acestea, la data de 24 septembrie 2007, decizia a fost anulat?, iar reclamantul a fost din nou acuzat de maltratarea unui suspect n timpul re?inerii.

Pe parcursul procedurii judiciare, cele dou? victime au afirmat c? au fost opri?i de cei doi poli?i?ti pe strad? ?i au fost ruga?i s?-i nso?easc? la sec?ia de poli?ie. Cum unul dintre ei (A.V.) s-a opus arestului, ofi?erii au aplicat for?a ?i i-au obligat s? intre n ma?in?. Conform declara?iilor mai multor martori, cele dou? victime erau n stare de ebrietate. Unul dintre martori a declarat c? A.V., care era nalt ?i bine f?cut, a refuzat s? intre n ma?in?. Ofi?erii de poli?ie l-au nc?tu?at ?i i-au aplicat o lovitur? cu pumnul n burt? pentru a-l face s? se aplece ?i s? intre n automobil. Nu p?rea c? A.V. ar fi suferit careva leziuni. Ulterior, A.V. a declarat c? ofi?erii de poli?ie au continuat s?-i bat? pe amndoi, chiar ?i dup? ce au intrat n ma?ina poli?iei. A. C. nu a confirmat aceast? afirma?ie. Conform victimelor, imediat dup? re?inere, ofi?erii de poli?ie le-au luat unele obiecte personale, inclusiv portmoneele.

La sec?ia de poli?ie, obiectele personale au fost returnate victimelor. Potrivit lui A. C., dup? ce a verificat portmoneul, a observat c? i lipseau banii. Dnsul l-a ntrebat pe V.G. unde i sunt banii, dar n loc s? primeasc? un r?spuns, a primit o lovitur? n piept. V.G. l-a lovit ?i pe A.V. Mai trziu, A. C. a descoperit c? i-a fost fracturat? o coast?.

A.V. a f?cut dou? declara?ii diferite ?i contradictorii n cursul procedurii judiciare. Dnsul a afirmat ini?ial c? att reclamantul, ct ?i V.G. l-au lovit n incinta sec?iei de poli?ie atunci cnd a ntrebat unde i sunt portmoneul ?i actele sale, ns? mai trziu a sus?inut c? doar V.G. l-a lovit, folosind o pu?c? mitralier? n acest scop. Mai mult dect att, el a afirmat c? nu a depus o plngere penal? oficial? n leg?tur? cu presupusa maltratare ?i c? n cadrul procedurii a avut doar calitate de martor. De asemenea, el a declarat c? din cauza st?rii acute de intoxicare nu-?i aminte?te clar cele ntmplate.

Printr-o hot?rre din 21 mai 2009, Judec?toria Buiucani a constatat c? ofi?erii de poli?ie au aplicat for?a n timpul arestului, dar c? for?a nu ar fi fost dispropor?ionat? n circumstan?ele date. Att reclamantul, ct ?i colegul s?u V.G., au fost achita?i n ceea ce prive?te aplicarea for?ei n momentul re?inerii. n ceea ce prive?te relele tratamente aplicate n incinta sec?iei de poli?ie, instan?a l-a achitat pe reclamant ?i l-a g?sit vinovat pe V.G. pentru lovitura aplicat? lui A. C.. Instan?a s-a bazat pe declara?iile victimelor, nvinuitului ?i a martorilor, precum ?i n baza expertizei medicale. Procurorul a depus apel.

La 18 ianuarie 2010, Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul ?i a inversat hot?rrea primei instan?ei. Reclamantul a fost g?sit vinovat ?i condamnat la trei ani de nchisoare cu suspendare. n procesul de examinare a apelului, Curtea de Apel nu i-a audiat pe suspec?i, pe victime sau pe martori, doar a citat unele declara?ii date n fa?a primei instan?ei. n special, Curtea de Apel a citat partea din declara?ia lui A.V. n care i-a acuzat pe ambii ofi?eri de poli?ie de rele tratamente. Restul declara?iei lui A.V. nu a fost men?ionat?. Suspec?ii ?i victimele au fost ntrebate dac? sunt sau nu au de acord cu apelul depus de c?tre procuror mpotriva hot?rrii primei instan?ei.

Reclamantul a depus recurs asupra unor chestiuni de drept. n recursul s?u la Curtea Suprem? de Justi?ie, avocatul reclamantului a sus?inut c? condamnarea reclamantului a fost contrar? articolului 6 1 din Conven?ie, deoarece Curtea de Apel nu a examinat dosarul cauzei ?i nici nu i-a audiat pe nvinu?i, victime sau martori n persoan?.

La 25 februarie 2011, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului privind chestiunile de drept, constantnd, printre altele, c? n mprejur?rile cauzei nu a fost necesar? o nou? audiere a martorilor de c?tre Curtea de Apel, dat fiind faptul c? declara?iile lor nu au fost contestate de c?tre inculpa?i. n ceea ce prive?te obiec?ia c? Curtea de Apel nu i-a audiat  pe inculpa?i sau pe victime n persoan?, Curtea Suprem? a considerat c? doar solicitnd p?r?ilor s? se expun? dac? au fost sau nu de acord cu apelul depus ar fi fost suficient pentru a asigura caracterul echitabil al procedurilor. n plus, Curtea Suprem? a sus?inut c? p?r?ile nu au dorit s? prezinte probe noi.

Unul dintre membrii completului de judecat? ai Cur?ii Supreme de Justi?ie a formulat opinie separat?, n care opinia c? audierea repetat? a victimelor ?i a martorilor n fa?a Cur?ii de Apel a fost imperios necesar? n vederea asigur?rii caracterului echitabil al procedurilor ?i a concluzionat c? procedura nu a fost echitabil? n sensul articolului 6 al Conven?iei.

Reclamantul a depus, de asemenea, un recurs n anulare la Curtea Suprem? de Justi?ie, sus?innd c? a existat o nc?lcare a articolului 6 din Conven?ie. Cu toate acestea, la data de 27 octombrie 2011, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza art. 6 1 din Conven?ie c? procedurile na?ionale au fost inechitabile deoarece Curtea de Apel ?i Curtea Suprem? de Justi?ie l-au condamnat f?r? a audia victimele ?i martorii.

Guvernul a sus?inut c? motivul invocat de reclamant n fa?a Cur?ii nu a fost invocat n cadrul procedurilor na?ionale. Prin urmare, a cerut Cur?ii s? declare inadmisibil? cererea reclamantului pentru neepuizarea c?ilor de atac interne.

Curtea a notat c? reclamantul nu a depus apel la decizia primei instan?e, deoarece el a fost achitat. n m?sura n care prive?te procedura n fa?a Cur?ii Supreme de Justi?ie, reiese din dosar c? avocatul reclamantului a invocat n mod expres o plngere n temeiul articolului 6 din Conven?ie, n observa?iile sale ?i c? a primit r?spuns la acestea n hot?rrile pronun?ate de Curtea Suprem? de Justi?ie. Prin urmare, obiec?ia Guvernului privind neepuizarea c?ilor de atac interne a fost respins?.

Curtea a notat c? cererea reclamantului nu este n mod v?dit nefondat? n sensul articolului 35 3 litera (a) din Conven?ie ?i nu este inadmisibil? nici dintr-un alt motiv. Prin urmare, cererea a fost declarat? admisibil?.

Reclamantul a invocat omisiunea Cur?ii de Apel Chi?in?u de a audia victimele ?i a acuzat c? inversarea hot?rrii de achitare pronun?at? de prima instan?? a constituit o nc?lcare a articolului 6 1 din Conven?ie.

Guvernul nu a fost de acord ?i a sus?inut c? p?r?ile au fost audiate n cursul procedurii de apel ?i au avut posibilitatea s? prezinte probe noi n cazul n care ar fi dorit acest lucru.

Curtea a reiterat c? modalitatea de aplicare a articolului 6 din Conven?iei, pentru procedurile n fa?a cur?ilor de apel depinde de caracteristicile speciale ale procedurilor implicate: trebuie s? se ?in? seama de totalitatea procedurilor n ordinea juridic? intern? ?i a rolului a cur?ii de apel n aceasta (a se vedea Botten c. Norvegia, 19 februarie 1996, ?i 39, Culegere de hot?rri ?i decizii 1996-I). n cazul n care o curte de apel este chemat? s? examineze o cauz? cu privire la fapte ?i lege ?i de a face o evaluare complet? a problemei vinov??iei sau nevinov??iei reclamantului, nu se poate, ca o chestiune de proces echitabil, s? stabileasc? n mod corespunz?tor aceste probleme f?r? evaluarea direct? a probelor (a se vedea Constantinescu c. Romnia, nr. 28871/95, 55, CEDO 2000-VIII; Popovici c. Moldovei, nr. 289/04 ?i 41194/04, 68, 27 noiembrie 2007; Marcos Barrios c. Spania, nr. 17122/07, 32, 21 Septembrie 2010).

n ceea ce prive?te faptele din prezenta cauz?, Curtea a notat c? Curtea de Apel l-a g?sit pe reclamant vinovat de rele tratamente asupra lui A.V. n timpul re?inerii sale. Curtea de Apel a ajuns la aceast? concluzie pe baza declara?iilor f?cute de victime, nvinuit ?i martori n cursul procedurii n fa?a primei instan?ei.

Din dosar rezult? c? victimele au depus declara?ii despre maltratarea lui A.V. n momentul re?inerii sale, n cursul procedurii n prim? instan??. Astfel de acuza?ii nu au fost f?cute la etapa de investigare, ceea ce duce ca acuza?iile mpotriva reclamantului s? fi c?zut la un moment dat.

De asemenea, se pare c? afirma?iile victimelor n fa?a primei instan?e nu au fost n ntregime consecvente, declara?iile lui A.V. au fost inconsecvente. n particular, A.V. a sus?inut c? a fost maltratat ?i nainte ?i dup? ce a urcat n ma?ina poli?iei, n timp ce A. C. nu a confirmat pretinsele relele tratamente care ar fi avut loc n ma?ina poli?iei. Mai mult dect att, la un moment dat A.V. a declarat c? el ?i A. C. au fost lovi?i de ambii ofi?eri de poli?ie n incinta sec?iei de poli?ie, ca mai trziu s? sus?in? c? doar V.G. l-a lovit cu o pu?c? mitralier?. De asemenea, dnsul a sus?inut c? nu a depus nicio plngere penal? mpotriva poli?i?tilor. Acesta reiese din declara?iile de mai sus, declara?iile martorilor, care au confirmat faptul c? ofi?erii de poli?ie au folosit for?a mpotriva lui A.V. cnd s-a opus re?inerii, declara?iile nvinuitului, precum ?i lipsa leziunilor pe corpul lui A.V., astfel prima instan?? a concluzionat c? for?a utilizat? de c?tre ofi?erii de poli?ie n timpul re?inerii nu a fost dispropor?ionat? n circumstan?ele date.

Guvernul a declarat c? ofi?erii de poli?ie acuza?i ?i victimele au fost audia?i n cursul procedurii n fa?a Cur?ii de Apel. Cu toate acestea, din dosar rezult? c? doar au fost ntreba?i dac? sunt sau nu de acord cu apelul depus mpotriva hot?rrii primei instan?e. Curtea de Apel nu a efectuat o nou? examinare a versiunii evenimentelor prezentate de victime, ofi?erii de poli?ie acuza?i sau martori. n schimb, pentru a ajunge la concluzia ce-l prive?te pe reclamant, aceasta a ales s? se bazeze doar pe declara?iile f?cute de A.V. n cursul procedurii n prim? instan??, n care el l-a acuzat pe reclamant de folosirea for?ei nejustificate mpotriva sa. Celelalte declara?iil ale lui A.V. au fost ignorate. Nu exist? nici o explica?ie n hot?rrea Cur?ii de Apel cu privire la motivul pentru care a decis s? cread? n special anume n aceste declara?ii ale lui A.V.. n mod similar, nu exist? nici o explica?ie pentru incoeren?a n declara?iile lui A.V. cu privire la cantitatea de for?? utilizat? de c?tre ofi?erii de poli?ie n momentul arest?rii lui ?i a lui A. C..

Avnd n vedere ceea ce era n joc pentru reclamant, Curtea nu a fost convins? c? probele care trebuiau s? fie stabilite de Curtea de Apel, atunci cnd l-a condamnat pe reclamant - ?i, n acest sens, anulnd achitarea lui de c?tre prima instan?? - ar putea fi examinate n mod corespunz?tor, ca o chestiune de proces echitabil, f?r? o evaluare direct? a probelor. Curtea a considerat c? cei care au responsabilitatea de a decide cu privire la vinov??ia sau nevinov??ia unui acuzat ar trebui, n principiu, s? fie n m?sur? s? audieze victimele, nvinuitul ?i martorii n persoan? ?i s? evalueze credibilitatea acestora (a se vedea Kashlev c. Estonia, nr. 22574/08, 48-50, 26 aprilie 2016). Evaluarea credibilit??ii este o sarcin? complex? care nu poate fi realizat?, de obicei, doar prin citirea unei nregistr?ri a declara?iilor, chiar ?i cu att mai mult atunci cnd numai unele dintre declara?ii sunt luate n considerare. Desigur, exist? cazuri n care este imposibil s? audiezi pe cineva n persoan? la proces, deoarece, de exemplu, el sau ea a murit, sau n scopul de a proteja dreptul martorului de a nu se incrimina pe sine ns??i (a se vedea Craxi v. Italia (nr. 1), nr. 34896/97, 86, la 5 decembrie 2002, ?i Dan c. Moldovei, nr. 8999/07, 33, la 5 iulie 2011). Cu toate acestea, nu a fost cazul aici.

Avnd n vedere cele de mai sus, Curtea consider? c? condamnarea reclamantului, f?r? o reaudiere a victimelor, nvinuitului sau martorilor, dup? ce a fost achitat de prima instan??, a fost contrar garan?iilor la un proces echitabil n sensul articolului 6 1 din Conven?ie. Astfel, a existat o violare a articolului 6 1 din Conven?ie.

Reclamantul a pretins 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,807 Euro pentru costurile ?i cheltuielile suportate n fa?a instan?elor na?ionale ?i n fa?a Cur?ii.

Curtea i-a acordat reclamantului 2,000 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,807 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de I. Bosi, avocat din Chi?in?u.