Decizia n cauza Mociu c. Moldovei

02 03 2017

La data de 2 martie 2017, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Mociu c. Moldovei (cerere nr. 66094/12).

Reclamantul, Piotr MOCIU, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n anul 1954 ?i locuie?te n Cazaclia.

La 3 august 2012, reclamantul a fost re?inut fiind suspectat de fraud?. La 6 august 2012, procurorul a solicitat eliberarea unui mandat de arest pe numele reclamantului. n aceea?i zi, Judec?toria Comrat a dispus arestarea preventiv? a reclamantului pentru treizeci de zile. Reclamantul a fost plasat ulterior n arest preventiv n izolatorul Comisariatului de poli?ie din Comrat.

La 7 august 2012, reclamantul a depus recurs mpotriva deciziei de a fi plasat n arest. La 10 august 2012, dnsul s-a plns c? starea sa de s?n?tate s-a deteriorat pe perioada deten?ie din cauza c? suferea de gut? de mai mul?i ani, prin urmare, a cerut s? fie examinat de un medic.

La 13 august 2012, un reumatolog l-a examinat pe reclamant n celula sa. Medicul nu a naintat nicio concluzie care ar sus?ine plngerile reclamantului ?i a recomandat o examinare suplimentar? ntr-un spital. ns? recomandarea medicului nu a fost urmat?. Dup? ce a fost examinat de c?tre personalul medical din penitenciar, administra?ia penitenciarului a concluzionat c? reclamantul a fost apt pentru deten?ie.

La 28 august 2012, Curtea de Apel Cahul a examinat recursul reclamantului privind arestul. Reprezentantul reclamantului a prezentat copii de pe dosarele medicale ale reclamantului care confirmau diagnosticul "Gut? n stadiu decompensat n faz? de acutizare". Cu toate acestea, instan?a a respins preten?iile reclamantului privind starea sa de s?n?tate ca nefondate, bazndu-se pe opinia personalului medical din penitenciar, potrivit c?ruia reclamantul ar putea beneficia de asisten?? medical? adecvat? n deten?ie.

Arestul reclamantului a fost prelungit de mai multe ori. La data de 30 noiembrie 2012, Judec?toria Comrat a dispus plasarea reclamantului n arest la domiciliu. Reclamantul a depus recurs. La 10 decembrie 2012, Curtea de Apel Comrat a casat decizia instan?ei inferioare, ?i a dispus eliberarea reclamantului din arest.

Pe parcursul procedurii reclamantul a fost de?inut n dou? unit??i de deten?ie, ?i anume la Comisariatul de poli?ie din Comrat ?i n penitenciarul din Cahul. P?r?ile nu au specificat perioadele exacte de deten?ie a reclamantului n unit??ile men?ionate.

Reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 3 din Conven?iei cu privire la condi?iile inadecvate de deten?ie din izolatorul Comisariatului de poli?ie din Comrat ?i despre lipsa de ngrijire medical? corespunz?toare. De asemenea, s-a plns n temeiul articolului 5 4 din Conven?ie c? Cur?ii de Apel Comrat i-a luat mai mult de trei s?pt?mni examinarea recursului s?u mpotriva deciziei Judec?toriei Comrat din 6 august 2012.

Potrivit Cur?ii, reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 3 din Conven?ie c? condi?iile de deten?ie din Comisariatul de poli?ie Comrat au constituit tratament inuman ?i degradant. Cu toate acestea, reclamantul nu a reu?it s? specifice perioada deten?iei sale n unitatea respectiv?. Nici nu a dat detalii cu privire la condi?iile pe care le consider? a fi inadecvate (a se vedea Ananiev ?i al?ii c. Russia, nr. 42525/07 ?i 60800/08, 122, 10 ianuarie 2012). n astfel de circumstan?e, Curtea a considerat ca nefondate aceste acuza?ii ?i a ajuns la concluzia c? aceast? parte a cererii este v?dit nefondat? ?i, prin urmare, inadmisibil? n sensul articolului 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

n continuare, reclamantul s-a plns c? autorit??ile nu i-au oferit un tratament medical adecvat st?rii sale. Cu toate acestea, Curtea noteaz? c? reclamantul nu a reu?it s? justifice aceast? parte a cererii n temeiul articolului 3. Și anume, reclamantul nu a prezentat nicio dovad? c? a avut nevoie de ngrijiri medicale de urgen??. n consecin??, Curtea concluzioneaz? c? ?i aceast? parte a cererii este, de asemenea, n mod v?dit nefondat? ?i, prin urmare, inadmisibil? n sensul articolului 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

n cele din urm?, reclamantul s-a plns c? Curtea de Apel Comrat a examinat recursul mpotriva deciziei Judec?toriei Comrat din 6 august 2012 abia la 30 august 2012. n opinia sa, aceast? ntrziere a constituit o nc?lcare a articolului 5 4 din Conven?ie.

Curtea reitereaz? c? articolul 5 4 nu garanteaz? ca atare un drept de a contesta deciziile prin care se dispune sau se prelunge?te arestarea, deoarece prevederea de mai sus face referire la proceduri, ?i nu la c?i de atac. Interven?ia unei singure autorit??i este conform? cu articolul 5 4, cu condi?ia c? procedura urmat? are un caracter judiciar ?i acord? persoanei vizate garan?ii adecvate n privin?a modului lipsirii de libertate n cauz? (a se vedea Ječius c. Lituaniei, nr. 34578/97, 100, CEDO 2000-IX, citat? la Malai c. Moldovei, nr. 7101/06, 29, 13 noiembrie 2008). Prin urmare, rezult? c? preten?ia este incompatibil? ratione materiae cu prevederile Conven?iei n sensul articolului 35 3 ?i urmeaz? a fi respins? n conformitate cu articolul 35 4.

Din aceste motive, Curtea, n unanimitate, a decis s? radieze cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre P. Balan, avocat din Chi?in?u.