Concurs pentru selectarea unei companii pentru elaborarea unui manual de identitate a Asocia?iei

21 04 2017

Context:  n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova, Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului (JDO) tinde s? eficientizeze comunicarea sa. Asocia?ia a instrumentat o treime din cazurile finalizate la CtEDO cu succes, fiind un lider n sectorul asociativ pe domeniul accesului la informa?ii, jurispruden?ei CtEDO ?i litig?rii strategice.

Datorit? unei identit??i vizuale distincte, JDO se va pozi?iona mai bine n spa?iul public, va fi u?or de recunoscut.

Obiectiv:

 • Pozi?ionarea brandului JDO n calitate de lider la nivel na?ional pe domeniul litig?rii strategice pe domeniul accesului la informa?ii; reprezentarea la CtEDO ?i monitorizarea execut?rii hot?rrilor CtEDO.

Sarcini ?i responsabilit??i:  Pentru a atinge obiectivele, compania contractat? va:

a)         Studia identitatea ONG-urilor cu mandat similar din Republica Moldova ?i state vecine;

b)         Analiza istoria ?i semnifica?ia brand-ului JDO;

c)          Analiza publicul-?int?, misiunea, viziunea, valorile ?i activit??ile organiza?iei;

d)         Elabora manualul de identitate al organiza?iei;

e)         Instrui personalul organiza?iei cu privire la modul de utilizare al manualului de identitate.

Livrabile:

 • Raport de analiz? a identit??ii ONG-urilor cu mandat similar, al istoriei ?i semnifica?iei brand-ului JDO, publicului-?int? ?i strategiei, precum ?i activit??ilor JDO. Raportul va con?ine concluzii ?i recomand?ri pentru elaborarea identit??ii vizuale.
 • Manualul de identitate al organiza?iei. Manualul va con?ine:  legenda brandului (justificarea simbolului ales ?i descrierea asocia?iilor cu viziunea, misiunea ?i valorile organiza?ionale), slogan, explica?ia cromaticii ?i elementelor grafice distincte alese, reguli de utilizare a brandului (inclusiv n raport cu branduri secundare, donatori, parteneri), ?abloane.
 • Anexa cu elementele manualului, n format *.eps: logo (color, alb-negru, varianta pe alb, cu ?i f?r? slogan, versiunea cu link la site-ul institu?ional), antet pentru coresponden?? oficial?, comunicate de pres?/declara?ii, c?r?i de vizit?, roll-ups ?i bannere, publica?ii (studii de politici, policy papers and briefs, rapoarte). Toate ?abloanele, n toate versiunile trebuie adaptate pentru romn?, rus? ?i englez?.

 

Aranjamente organiza?ionale:

Compania contractat? va lucra sub ndrumarea Directorului de proiect.

 

Condi?ii pentru calificare:

·   Experien?? n domeniul comunic?rii strategice, marketingului ?i designului grafic;

·   Designer calificat, cu minim 5 ani de experien??;

·   Experien?a n cadrul unor sarcini similar, cu parteneri de dezvoltare ?i ONG-uri, va constitui un avantaj.

Termeni de executare:

 • Raport de analiz? a identit??ii ONG-urilor cu mandat similar, al istoriei ?i semnifica?iei brand-ului JDO, publicului-?int? ?i strategiei, precum ?i activit??ilor JDO – 10 zile din data semn?rii contractului
 • 3 versiuni de design pentru logoul organiza?iei ?i slogan – 20 zile din data semn?rii contractului. Comentariile vor fi comunicate timp de 3 zile.
 • Logoul ?i sloganul final – 25 zile din data semn?rii contractului
 • Manualul de identitate al organiza?iei – 30 zile din data semn?rii contractului
 • Anexa cu elementele manualului – 1,5 luni din data semn?rii contractului

Respectivii termeni de realizare sunt preliminari ?i vor fi preciza?i n contract.

Dosarul de aplicare va con?ine urm?toarele documente:

 • Scrisoare de inten?ie, semnat? ?i ?tampilat?;
 • CV-ul organiza?iei ?i CV-urile membrilor echipei;
 • Detalierea sarcinilor tehnice, termene de realizare;
 • Oferta financiar? cu indicarea costului serviciilor pentru fiecare produs, sarcina tehnic? ?i servicii adi?ionale;
 • Copia certificatului de inregistrare si a licen?ei;
 • Alte documente considerate a fi necesare ca parte a dosarului, la decizia ofertantului.

Criterii de selec?ie:

 • Oferta financiar? cu indicarea costului serviciilor pentru fiecare produs, sarcina tehnic? ?i servicii adi?ionale;
 • Experien?a companiei ?i echipei propuse;
 • Termenul de livrare a serviciilor;
 • Ofert? financiar? competitiv?.

Criterii de evaluare:

Ofertele vor fi evaluate in baza urmatoarelor criterii de evaluare si punctare

 • Oferta financiar? - 40%
 • Experien?a companiei, n ultimii 3 ani - 15%
 • Experien?a liderului de echip?, n ultimii 3 ani - 15%
 • Experien?a altor membri ai echipei, n ultimii 3 ani - 15%
 • Calitatea ofertei prezentate ?i descrierea sarcinilor, termene de realizare – 15%

Modalit??i ?i condi?ii de plat?

Pl??ile, n etape, sunt condi?ionate de semnarea proceselor verbale de recep?ie.

Termenul limit? pentru depunerea dosarului este: 02 mai 2017 (ora 17.00). Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Dosarul trebuie expediat prin e-mail la adresa: olegpostovanu@gmail.com, cu men?iunea Propunere manual de identitate. Textul din mesajul de e-mail va con?ine n mod obligatoriu informa?ia de contact privind expeditorul.

Dosarul poate fi, de asemenea, depus personal sau trimis prin po?t? la urm?toarea adres?: Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului, str. Vlaicu Prc?lab, nr. 2, of. 13, MD-2009, Chi?in?u, Moldova.

Pentru mai multe informa?ii referitor la activitatea Asocia?iei Juri?tii pentru Drepturile Omului, V? rug?m s? accesa?i pagina web old.lhr.md .

Pentru ntreb?ri ?i detalii referitor la serviciile solicitate, V? rug?m s? ne contacta?i la num?rul de

telefon 022 26 09 37, sau pe e-mail la olegpostovanu@gmail.com . Persoan? de contact – Oleg Postovanu.

 

Proiectul “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova este realizat cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.