Cererile comunicate īn martie 2017

27 04 2017

Cererea Andriuta c. Moldovei (55289/13)

La 28 noiembrie 2010, fiul reclamantului a murit īn urma unui accident rutier, fiind pe scaunul pasagerului īntr-un vehicul care a lovit un copac. Procurorii au deschis o anchet? penal? īmpotriva ?oferului. Īn cele din urm?, urm?rirea penal? a fost īncetat? din cauza expir?rii perioadei legale maxime īn care conduc?torul auto ar putea avea calitatea de b?nuit. La 4 martie 2013, au fost reluat? urm?rirea penal? īmpotriva conduc?torului auto vizānd nerespectarea normelor de siguran?? a traficului care duce la moartea unei persoane, comis? īn stare de ebrietate. Īntr-o decizie definitiv? din 19 aprilie 2013, instan?a de judecat? a anulat ordonan?a procurorului din 4 martie 2013, pe motiv c? nu au fost īndeplinite condi?iile legale cu privire la reluarea procedurii.

Īn fa?a Cur?ii, reclamantul se plānge de ineficacitate a investiga?iei circumstan?elor mor?ii fiului s?u.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea īntrebare :

-          Avānd īn vedere protec?ia procedural? a dreptului la via?? (Mustafa TunƧ ?i Fecire TunƧ v. Turcia [MC], nr 24014/05, §§ 169-171, 14 aprilie 2015), investiga?iile efectuate de autorit??ile na?ionale īn privin?a circumstan?elor decesului fiului reclamantului au satisf?cut cerin?ele articolului 2 din Conven?ie?

***

Cererea Matarasu ?i Savi?chi c. Moldovei (cererea nr. 43038/13)

Cererea vizeaz? deten?ia primului reclamant, cu 3 ocazii diferite, pentru durate īntre 5 ?i 9 ore, urmare a protestului s?u pa?nic īn fa?a Ministerului de Interne ?i Procuraturii Generale. Al doilea reclamant a fost de?inut o singur? dat? īn circumstan?e similare. Ambii reclaman?i au fost acuza?i de insultarea poli?i?tilor ?i opunerea arest?rii, īns? ulterior au fost achita?i de instan?e judec?tore?ti.

Ulterior reclaman?ii au ini?iat proceduri civile īmpotriva statului cerānd compensa?ii pentru violarea drepturilor sale garantate de Articolul 5 ?i 11 din Conven?ie. Curtea suprem?  a constatat violarea Articolului 5 ?i 11 din Conven?ie ?i a īncasat suma de 900 Euro primului reclamant ?i suma de 270 celui de al doilea reclamant.

Reclaman?ii se plāng c? sumele compensa?iilor nu sunt suficiente pentru a pierde calitatea de victime īn privin?a Articolului 5 ?i 11 din Conven?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri :

-          Considerānd deciziile na?ionale ?i sume compensa?iilor acordate reclaman?ilor, ei pot pretinde īn continuare calitatea de victim??

-          Dac? da, a avut loc violarea Articolului 5 § 1 din Conven?ie īn rezultatul re?inerii ?i deten?iei din 29 ianuarie 2008, 18 decembrie 2008 ?i 29 ianuarie 2009?

-          Dac? reclaman?ii au dispus de un drept eficient ?i realizabil la compensa?ie pentru deten?iile sale contrare Articolului 5 § 1 din Conven?ie, potrivit Articolului 5 § 3 din Conven?ie?

-          Au fost violate drepturile reclaman?ilor garantate de Articolul 11 din Conven?ie?

***

Cererea Armeanu ?i Vacarciuc c. Moldovei (cererea nr.  47861/12)

Cererea se refer? la o pretins? maltratare a reclaman?ilor īn timpul re?inerii ?i deten?iei la poli?ie. Potrivit certificatelor medicale eliberate a doua zi dup? evenimente respective, ambii reclaman?i au avut, printre altele, r?ni la cap asociate cu como?ie cerebral? ?i echimoze a ?esuturilor moi ale capului.

Ulterior, instan?a de judecat? a constatat vinova??ia de abuz de putere a celor doi poli?i?ti care au re?inut reclaman?ii. Cu toate acestea, Curtea de Apel Chi?in?u a decis s? īnceteze procedurile, re?inānd, printer altele, c? poli?i?tii au fost pu?i sub acuzare īn afara termenelor legale, nerespectarea dreptul la ap?rare la faza anchetei ?i īn faza judiciar? a procesului. Aceast? decizie a fost confirmat? de Curtea Suprem? de Justi?ie la data de 6 martie 2012.

Īn fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plans de violarea articolului 3 al Conven?iei, sub aspect material ?i procedural.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

-          Dac? reclaman?ii au fost supus?i tratamentului inuman ?i degradant, contrar articolului 3 al Conven?iei?

-          Avānd īn vedere protec?ia procedural? īmpotriva tratamentului inuman sau degradant (a se vedea punctul 131 din Labita c. Italiei [GC], nr 26772/95, CEDO 2000-IV), au efectuat īn spe?? autorit??ile interne o investiga?ie īn conformitate cu exigen?ele articolului 3 al Conven?iei?

***

Cererea CINCHIVSCHI c. Moldovei (cererea nr. 35102/12)

La data de 18 mai 2011 reclamantul ?i partenerul s?u au fost implica?i īntr-un conflict cu vecinii. A intervenit poli?ia ?i a re?inut reclamantul. Potrivit raportului de expertiz? medico-legal? din 20 mai 2011, s-a depistat o fractur? a unui os, numeroase vān?t?i ?i zgārieturi pe fa?a ?i corpul acestuia.

Īn urma plāngerii reclamantului, procuratura a audiat trei vecini implica?i īn conflict, precum ?i primul ofi?er de poli?ie care a intervenit īn conflict. Ei au negat cauzarea de v?t?m?ri reclamantului. Doi dintre vecinii audia?i au sus?inut c? reclamantul ar fi luptat cu prietena lui īnainte de sosirea poli?iei. Ulterior, procuratura a īncetat procedura pe motivul lipsei componen?ei de infrac?iune. Aceast? ordonan?? confirmat? printr-o īncheiere a judec?torului de instruc?ie din 1 decembrie 2011.

Īn fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plans de violarea articolului 3 al Conven?iei, sub aspect material ?i procedural.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele īntreb?ri:

-          Dac? reclamantul a fost supus tratamentului inuman ?i degradant, contrar articolului 3 al Conven?iei?

-          Avānd īn vedere protec?ia procedural? īmpotriva tratamentului inuman sau degradant (a se vedea punctul 131 din Labita c. Italiei [GC], nr 26772/95, CEDO 2000-IV), au efectuat īn spe?? autorit??ile interne o investiga?ie īn conformitate cu exigen?ele articolului 3 al Conven?iei?

***

Cererea Grumeza c. Moldovei (cererea nr. 26015/13)

La 14 august 2011 reclamantul, conducānd o motociclet?, a fost implicat īntr-un accident, cu participarea unui alt automobil, īn urma c?ruia reclamantul a fost r?nit grav, fiind avariate 2 autovehicule. Ulterior de c?tre procuratur? a fost pornit? o procedur? penal? īmpotriva ?oferului automobilului. Cu toate acestea, prin ordonan?a din 19 iulie 2012 procedura a fost īncetat?, constatānd vinov??ia reclamantului īn comiterea unei contraven?ii administrative ?i responsabilitatea pentru accident. Īn urma plāngerii reclamantului, ordonan?a procuraturii a fost men?inut? de instan?a de judecat?. Judec?torul care a examinat plāngerea reclamantului nu a examinat probele colectate īn timpul investig?rii cauzei, men?ionānd c? competen?a sa a fost limitat? la cea a legalit??ii ob?inerii de probe.

Invocānd articolul 6 din Conven?ie, reclamantul sa plāns de a nu a avut garan?iile un proces echitabil.

Curtea a formulat p?r?ilor urm?toarele īntreb?ri:

-          Articolul 6 § 1 din Conven?ie, īn ceea ce prive?te latura penal?, este aplicabil situa?iei din spe???

-          Dac? temeinicia acuza?iei penale īmpotriva reclamantului a fost examinat? īn mod corespunz?tor, īn conformitate cu articolul 6 § 1 din Conven?ie?