Hot?rrea n cauza P?dure? c. Moldovei ?i Rusiei

09 05 2017

n cauza P?dure? reclamantul este Dumitru P?dure?, n?scut n 1983 ?i locuitor a satului Cocieri.

Faptele din spe??, inclusiv conflictul din 1991-1992 din transnistria au fost descrise n cauzele Ila?cu ?i al?ii, Catan ?i al?ii.

 La 22 august 2010 reclamantul, fiind antreprenor, transporta marf? la o pia?? agricol? din Dub?sari n RMN. El a fost oprit de c?tre dou? persoane care s-au prezentat ca ofi?eri vamali a RMN, care au confiscat autoturismul reclamantul ?i marfa din acesta pe motiv c? el a e?uat s? nregistreze autoturismul. La 07 octombrie 2010 autoritatea vamal? a RMN a emis o decizie prin care a obligat reclamantul s? pl?teasc? o amend? de 1,320 Euro n schimbul autoturismului ?i m?rfii. Reclamantul a achitat amenda.

ntre timp reclamantul s-a plns autorit??ilor din Republica Moldova despre confiscarea autoturismului ?i a m?rfii. La 09 septembrie 2010 Procuratura Dub?sari a pornit o cauz? penal? ?i au fost anun?ate n c?utare cteva persoana. Totu?i n 2014 urm?rirea penal? a fost suspendat?.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? confiscarea autoturismului ?i a m?rfii ?i impunerea unei amenzi constituie o ingerin?? ilegal? n dreptul s?u de proprietate, garantat de Articolul 1 din Protocolul Adi?ional.

Curtea  a notat c? p?r?ile nu au disputat faptul c? autoturismul ?i marfa reclamantului constituiau o posesie n sensul Articolului 1 Protocolul Adi?ional la Conven?ie. n continuare ea a notat c? de asemenea nu a fost disputat c? autoturismul ?i marfa au fost confiscate de autorit??ile RMN ?i c? reclamantul a fost obligat s? pl?teasc? o amend?.

n ceea ce prive?te legalitatea ingerin?ei, nu exist? nimic s? permit? Cur?ii s? constate c? a existat o baz? legal? pentru imixtiunea n drepturile reclamantului garantat de c?tre Articolul 1 Protocolul Adi?ional la Conven?ie. n aceste circumstan?e, Curtea a concluzionat c? potrivit legisla?iei na?ionale ingerin?a era ilegal? ?i corespunz?tor a existat o violare a Articolului 1 Protocolul Adi?ional la Conven?ie.

n continuare Curtea a examinat dac? Republica Moldova ?i-a onorat obliga?iile sale pozitive de a ntreprinde m?suri corespunz?toare ?i eficiente pentru a proteja drepturile reclamantului.

Urmnd concluziile din cauza Mozer Curtea a concluzionat c? Republica Moldova ?i-a onorat obliga?iile sale pozitive fa?? de reclamant ?i c? nu a existat o violare a Articolului 1 Protocolul Adi?ional la Conven?ie de c?tre Republica Moldova.

n ceea ce prive?te responsabilitatea Federa?iei Ruse, Curtea  a notat c? nu exist? dovezi c? persoane ce ar fi ac?ionat din numele Federa?iei Ruse ar fi participat direct n ac?iuni contra reclamantului.

Cu toate acestea, Curtea a stabilit c? Rusia exercita control efectiv asupra RMN n perioada de referin??. n lumina acestei concluzii ?i n conformitate cu jurispruden?a Cur?iii, nu este necesar de a determina dac? Rusia exercit? control detaliat asupra politicilor ?i ac?iunilor administra?iei locale. Gra?ie sus?inerii continui militare, economice ?i politice a RMN, care altfel nu putea supravie?ui, este antrenat? responsabilitatea Rusiei n ceea ce prive?te nc?lcarea drepturilor reclamantului.

n concluzie, ?i urmare a constat?rii faptului c? drepturile reclamantului garantate de Articolul 1 Protocolului 1 la Conven?ie, Curtea a concluzionat c? a avut loc violarea acestui articol de c?tre Federa?ia Rus?.

Reclamantul a cerut 1320 Euro cu titlu de prejudiciu material, 8,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 3,600 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de 1320 Euro cu titlu de prejudiciu material, 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.