Hot?rrea Gumeniuc c. Moldovei

16 05 2017

La data de 16 mai 2017 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Gumeniuc c. Moldovei (cererea nr. 48829/06).

In cauza Gumeniuc c. Moldovei, reclamantul este Andrei Gumeniuc, n?scut n 1978, din C?l?r?seuca, Moldova.

La data de 27 iulie 2005 reclamantul a fost oprit de poli?ia rutier? pentru dep??irea vitezei regulamentare.

Prin decizia din 05 septembrie 2005 reclamantul a fost obligat s? pl?teasc? o amend? de 60 lei. Reclamantul nu a contestat decizia respectiv?.

Din motivul neachit?rii amenzii, la o dat? necunoscut? executorul judec?toresc s-a adresat judec?toriei Ocni?a pentru aplicarea arestului de 30 de zile. Potrivit executorului judec?toresc reclamantul urma s? achite amenda pn? la data de 28 februarie 2006, totu?i nu a achitat-o ?i astfel a ac?ionat cu rea credin??.

La data de 26 mai 2006 a avut loc ?edin?a de judecat?, n lipsa p?r?ilor, instan?a a admis demersul executorului judec?toresc ?i a dispus arestarea pentru 30 de zile. Nu exista nici un indiciu c? reclamantul a fost citat pentru ?edin??.

La data de 12 iunie 2006 reclamantul a fost arestat n plasat n deten?ie. n aceea?i zi la 5 PM reclamantul a suferit un atac de inim? ?i a fost transportat la spital. n scurt timp el ?i-a revenit ?i a fost externat din spital.

La 16 iunie 2006 reclamantul a declarat recurs la hot?rrea judec?toriei Ocni?a din 26 mai 2006, invocnd c? nu a fost citat, nu cuno?tea de decizia din 26 mai 2006,  etc.

Prin decizia Cur?ii de Apel B?l?i recursul reclamantului a fost respins, invocndu-se faptul c? acesta nu a contestat decizia poli?iei din 05 septembrie 2005 n termen. Curtea de Apel Chi?in?u nu a r?spuns argumentului privind lipsa cit?rii legale. Aparent din materialele dosarului nu reiese c? reclamantul ?i-ar fi isp??it ntreg termenul arestului.

Curtea a notat c? nu a fost disputat de p?r?i, c? reclamantul a fost lipsit de libertate pentru aproximativ 9 ore. Ea a notat c? deten?ia reclamantului cade sub inciden?a subparagrafului (a) Articolului 5 1 din Conven?ie. De asemenea decizia judec?toriei Ocni?a din 26 mai 2006 a constituit o condamnare n sensul subparagrafului respectiv. De asemenea, Curtea a notat c? procedurile n rezultatul c?rora reclamantul a fost plasat n deten?ie nu au vizat n mod direct procedurile privind nc?lcarea regulamentului circula?iei rutiere, fiind proceduri noi. Cu alte cuvinte, deten?ia impus? prin decizia din 26 mai 2006 nu era pentru dep??irea vitezei, dar pentru omisiunea de a pl?ti amenda, cu rea credin??. Curtea a considerat c? n lumina celor relatate, procedurile finalizate cu decizia din 26 mai 2006 au fost proceduri noi, diferite de nc?lcarea regulamentului circula?iei rutiere.

Curtea a notat din materialele aflate n posesia sa c? procedurile n care amenda reclamantului a fost convertit? n arest a fost cel pu?in problematic?. In primul rnd, din cauza lipsei vreunui indiciu c? reclamantul a fost informat despre procedurile respective, sau citat pentru ?edin??. Corespunz?tor el a fost lipsit de posibilitatea de a se ap?ra n vreun fel. Mai mult dect att, decizia instan?ei indic? c? procedurile au fost tratate ca o simpl? formalitate, f?r? evaluarea circumstan?elor specifice spe?ei. n aceast? privin??, este relevant de a nota c? judec?torul doar a ndeplinit cu mna un template prestabilit, ca fiind de o importan?? minor?. Cu toate acesta chestiunea era foarte important? pentru reclamant. Mai mult dect att, la examinarea recursului reclamantului, Curtea de Apel a respins f?r? a men?iona argumentul s?u c? el nu a fost informat despre proceduri sau citat pentu ?edin??.

n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? condamnarea  reclamantului a avut loc cu nc?lcarea flagrant? a garan?iilor unui proces echitabil, deten?ia subsecvent? urmeaz? a fi apreciat? ca arbitrar? ?i corespunz?tor deten?ia nu era legal? n sensul Articolului 5 1 (a) din Conven?ie. Corespunz?tor a avut loc violarea articolului Articolului 5 1 din Conven?ie.

Reclamantul a cerut 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu material, 20,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,049 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 1,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.