Decizia în cauza Enachi c. Moldovei

18 05 2017

La data de 18 mai 2017 a fost făcută publică decizia în cauza Enachi c. Moldovei (cererea nr. 4797/15), mai multe detalii la http://lhr.md/news/478.html.

În fața Curții reclamanta se plângea, invocând articolul 5 din Convenție, de detenție ilegală și lipsa motivelor suficiente și relevante pentru justificarea arestului.

La 28 februarie 2017 și 04 martie 2017 Curtea a primit acordul de reglementare amiabilă a cauzei potrivit căruia reclamantul și-a retras pretențiile împotriva Moldovei, iar Guvernul s-a obligat să plătească o despăgubire de 12,000 Euro.

Curtea a luat notă de acordul de reglementare amiabilă și a radiat cererea de pe rol.