Decizia n cauza Enachi c. Moldovei

18 05 2017

La data de 18 mai 2017 a fost f?cut? public? decizia n cauza Enachi c. Moldovei (cererea nr. 4797/15), mai multe detalii la http://lhr.md/news/478.html.

n fa?a Cur?ii reclamanta se plngea, invocnd articolul 5 din Conven?ie, de deten?ie ilegal? ?i lipsa motivelor suficiente ?i relevante pentru justificarea arestului.

La 28 februarie 2017 ?i 04 martie 2017 Curtea a primit acordul de reglementare amiabil? a cauzei potrivit c?ruia reclamantul ?i-a retras preten?iile mpotriva Moldovei, iar Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? o desp?gubire de 12,000 Euro.

Curtea a luat not? de acordul de reglementare amiabil? ?i a radiat cererea de pe rol.