Hot?rrea Apcov c. Moldovei ?i Rusiei

30 05 2017

n cauza Apcov, reclamantul este Sergiu Apcov, n?scut n 1982.

La 21 ianuarie 2005 reclamantul a fost arestat de autorit??ile rmn, fiind acuzat de jaf. El a fost ?inut n deten?ie pn? la 08 iulie 2005, cnd a fost eliberat pe cau?iune. El pretinde c? pe durata deten?iei a fost de?inut n condi?ii proaste ?i persoane cu HIV ?i a fost supus maltrat?rii. El pretinde c? un doctor l-a infectat cu HIV utiliznd aceea?i sering? pentru to?i de?inu?ii.

n cadrul urm?ririi penale, victimei jafului i s-a cerut s? identifice reclamantului n baza unei fotografii. Reclamantul a pretins c? nu au fost respectat garan?iile procedurale ?i a anchetatorul a indicat victimei care fotografie s? aleag?. Mai mult dect att, alibiul reclamantului potrivit c?ruia a fost plecat din rmn n ziua jafului a fost respins f?r? vreo investiga?ie. Potrivit reclamantului la momentul pretinsei infrac?iuni, el se afla la Moscova. El a ob?inut o scrisoare de la angajator care a confirmat c? n ziua respectiv? se afla la munc?. Totu?i, anchetatorii au ridicat scrisoarea respectiv? n original o dat? cu perchezi?ia casei p?rin?ilor reclamantului ?i care ulterior a disp?rut. Instan?ele au refuzat s? accepte copia scrisorii ca dovad? sau s? verifice informa?ia din aceasta.

La 29 august 2006 reclamantul a fost condamnat la 7 ani de nchisoare. Reclamantul a fost plasat n deten?ie n colonia nr. 2 din Tiraspol unde condi?iile de deten?ie erau foarte proaste.

La 26 septembrie 2006 Curtea Suprem? a rmn a respins recursul reclamantului.

La o dat? nespecificat? dup? condamnarea acestuia, mama reclamantului a angajat un avocat pentru a depune o cerere la Curte ?i a mers s? viziteze semn?tura acestuia pe formular de cerere. Totu?i gardienii au refuzat permisiunea aplic?rii semn?turii pe motiv c? formularul nu era n rus? ?i aceasta trebuia autorizat? de c?tre administra?ie. Aparent ea a reu?it s? ob?in? semn?tura reclamantului pe formular.

La 24 aprilie 2012 reclamantul a fost eliberat din deten?ie. Aparent din materialele dosarului nu reiese c? reclamantul vreodat? a informat autorit??ile din Moldova despre deten?ia sa sau despre procedurile penale mpotriva sa.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? nu a fost asigurat cu tratament medical corespunz?tor ?i c? a fost de?inut n condi?ii inumane, contrar Articolului 3 din Conven?ie.

Curtea a notat c? reclamantul suferea de HIV ?i avea nevoie de tratament medical. De asemenea, reclamantul cu o ocazie a avut nevoie de tratament dentar de urgen??, de care nu a fost asigurat ?i a fost nevoie s? scoat? dintele de c?tre code?inu?i. Avnd n vedere lipsa vreunei dovezi sau vreo explica?ie pentru refuzul de a oferi tratament corespunz?tor, Curtea a constatat c? asisten?a medical? primit? de reclamant era necorespunz?tor.

n ceea ce prive?te condi?iile de deten?ie, ea a re?inut c? n mare parte erau confirmate de rapoartele CPT ?i Raportorului special ONU.

n baza materialelor din posesia sa, Curtea a constatat c? a fost stabilit lipsa asisten?ei medicale ?i condi?iile de deten?ie au constituit tratament inuman ?i degradant n sensul Articolului 3 din Conven?ie.

n continuare, Curtea a examinat dac? Republica Moldova ?i-a onorat obliga?iile pozitive de a ntreprinde m?suri corespunz?toare ?i suficiente pentru asigurarea drepturilor reclamantului. n Mozer, Curtea a constatat c? m?surile se refer? la restabilirea controlului asupra teritoriului, ca expresia jurisdic?iei, ?i m?suri pentru a asigura drepturile individuale.

n ceea ce prive?te aspectul obliga?iilor Moldovei, restabilirea controlului asupra teritoriului rmn, Curtea a constatat n Mozer c? Moldova a ntreprins toate ac?iunile n perioada 1991 – iulie 2010. n prezenta cauz?, p?r?ile nu au prezentat nici un argument care ar indica c? Guvernul moldav ?i-a schimbat pozi?ia fa?? de Transnistria n perioada imediat urm?toare pn? la eliberarea reclamantului din deten?ie n aprilie 2012.

n ceea ce prive?te a doua parte a obliga?iilor pozitive, n particular de a asigura drepturile reclamantului, Curtea a notat c? reclamantul nu a informat nici o dat? autorit??ile moldovene?ti despre situa?ia sa. n aceste circumstan?e neimplicarea autorit??ilor n situa?ia particular? a reclamantului nu i poate fi imputat?. Curtea a concluzionat c? Republica Moldova nu a e?uat s?-?i onoreze obliga?iile sale pozitive n privin?a reclamantului ?i a constatat c? nu a avut loc violarea Articolului 3 din Conven?ie de c?tre Republica Moldova.

Curtea a stabilit c? Rusia exercit? control efectiv asupra rmn n perioada de referin??. n virtutea sus?inerii continui militare, economice ?i politice a rmn, este angajat? responsabilitatea Rusiei n ceea ce prive?te violarea Conven?iei fa?? de primul reclamant, n ceea ce prive?te Articolul 3 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul, de asemenea, s-a plns c? deten?ia acestuia a fost ilegal? ?i corespunz?tor contrar? Articolului 5 1 din Conven?ie ?i c? condamnarea de c?tre un tribunal care nu era independent n sensul Articolului 6 1 din Conven?ie ?i c? procesul nu a fost echitabil.

Curtea a reiterat c? a constatat n cauza Mozer c? sistemul judiciar a rmn nu este un sistem care ar reflecta o tradi?ie judiciar? compatibil? cu Conven?ie. Pentru acest motiv ea a constatat c? instan?ele rmn ?i c? orice autoritate rmn nu putea dispune arestarea reclamantului n sensul Articolului 5 1 din Conven?ie.

n lipsa vreunei informa?ii noi ?i pertinente care s? confirme contrariul, Curtea a considerat c? concluzia adoptat? n Mozer este valabil? ?i pentru prezenta cauz?. Mai mult dect att, n lumina constat?rilor din Mozer, Curtea a considerat c? nu doar c? deten?ia era ilegal? n sensul Articolului 5 1 din Conven?ie, dar, de asemenea, c? instan?ele nu puteau fi considerate ca tribunal independent stabilit de lege n sensul Articolului 6 1 din Conven?ie. Corespunz?tor ea a considerat c? a existat o violare a Articolului 5 1 ?i 6 1 din Conven?ie n prezenta cauz?, de c?tre Federa?ia Rus?.

Reclamantul a cerut 100,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 4,750 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat 40,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 3,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat de Pavel Postica, avocat din Chi?in?u.