Hot?rrea Soymo c. Moldovei, Ucrainei ?i Rusiei

30 05 2017

n cauza Soyma, reclamantul este Sergiy Volodymyrovych Soyma, n?scut n 1976.

In anul 2001 reclamantul a fost arestat n « rmn » fiind suspectat de omor. La 28 iunie 2002 reclamantul a fost condamnat printr-o hot?rre definitiv? a instan?ei supreme « rmn » ?i a fost condamnat la 10 ani de nchisoare.

Potrivit reclamantului, pe durata deten?iei acesta a fost supus maltrat?rii cu scopul de recunoa?te vina n comiterea infrac?iunii.

Dup? condamnarea reclamantului, mama acestuia a depus numeroase cereri diferitor autorit??i ucrainene pentru ob?inerea transferului fiului n nchisoare ucrainean?. Dosarul din fa?a Cur?ii con?ine aproximativ 40 de cereri primite de ea de la diferite autorit??i ucrainene, ns? f?r? succes.

n particular Ministerul afacerilor externe a Ucrainei a informat reclamantul c? a contactat colegii din Moldova, care au informat c? nu pot asigura transferul reclamantului n nchisorile din Ucraina deoarece nu de?in controlul asupra teritoriului « rmn ». Autorit??ile ucrainene de asemenea au contactat auorit??ile « rmn », ns? f?r? succes. Mama reclamantului a ini?iat proceduri judiciare mpotriva Ministerului de Externe din Ucraina, denun?nd lipsa ac?iunilor, ns? f?r? succes. Mama reclamantului a scris de asemenea misiunii OSCE din Moldova, care au informat c? scrisoarea a fost expediat? Ambasadei Ucrainei la Chi?in?u.

In martie 2006 reclamantul ?i-a rupt piciorul ?i a fost internat n spital, iar potrivit declara?iilor mamei ea a fost n posibilitate s? petreac? timpul pe durata tratamentului.

La 24 mai 2006 reclamantul a fost g?sit spnzurat n sala de sport a penitenciarului.

Reclamantul s-a plns c? deten?ia a fost ilegal? ?i contrar? Articolului 5 1 din Conven?ie.

Curtea a reiterat c? a constatat n cauza Mozer c? sistemul judiciar a rmn nu este un sistem care ar reflecta o tradi?ie judiciar? compatibil? cu Conven?ie. Pentru acest motiv ea a constatat c? instan?ele rmn ?i c? orice autoritate rmn nu putea dispune arestarea reclamantului n sensul Articolului 5 1 din Conven?ie.

n lipsa vreunei informa?ii noi ?i pertinente care s? demonstreze contrariul, Curtea a considerat c? concluzia din Mozer este valabil? ?i n prezenta cauz?, considernd c? a existat o violare a Articolului 5 1 din Conven?ie.

Curtea a trebuit s? examineze dac? Republica Moldova ?i-a onorat obliga?ia sa pozitiv? de a ntreprinde m?suri adecvate ?i suficiente pentru a asigura drepturile reclamantului. n Mozer, Curtea a constatat c? obliga?iile pozitive se refereau la restabilirea controlului asupra transnistriei ?i m?surilor individuale a reclamantului.

n ceea ce prive?te aspectul obliga?iilor Moldovei, restabilirea controlului asupra teritoriului rmn, Curtea a constatat n Mozer c? Moldova a ntreprins toate ac?iunile n perioada 1991 – iulie 2010. Deoarece evenimentele din spe?? se refer? la o perioad? anterioar?, Curtea nu a g?sit motiv s? concluzioneze diferit.

n ceea ce prive?te a doua parte a obliga?iilor pozitive, n special de a asigura respectarea drepturilor individuale a reclamantului, Curtea a notat c? eforturile reclamantului erau ndreptate c?tre autorit??ile ucrainene. De altfel, Curtea a notat c? reclamantul nu s-a plns vreodat? autorit??ilor moldovene?ti. Corespunz?tor, Curtea a concluzionat c? Moldova nu a e?uat s? onoreze obliga?iile sale pozitive ?i nu a existat o violare a Articolului 5 1 din Conven?ie.

Curtea a stabilit c? Rusia exercit? control efectiv asupra rmn n perioada de referin??. n virtutea sus?inerii continui militare, economice ?i politice a rmn, este angajat? responsabilitatea Rusiei n ceea ce prive?te violarea Conven?iei fa?? de primul reclamant, n ceea ce prive?te Articolul 5 1 din Conven?ie.

Reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 6 c? procedurile mpotriva sa nu au fost echitabile ?i c? nu a dispus de un recurs intern eficient. Totu?i Curtea a notat c? de?i procedurile penale sau finalizat la 28 iunie 2002 prezenta cerere a fost depus? doar la 28 decembrie 2004, corespunz?tor cererea n aceast? parte este inadmisibil?. Restul cererii de asemenea a fost respins ca inadmisibil, n temeiul Articolului 35 din Conven?ie.

Reclamantul a cerut 300,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,563 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat 20,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 1,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat de Y.Zayikina ?i K. Gulua avoca?i din Ucraina.