Hot?rrea Vardanean c. Moldovei ?i Rusiei

30 05 2017

n cauza Vadranean reclaman?ii sunt Ernest Vardanean ?i Irina Vardanean, care s-au n?scut n 1980 ?i care locuiesc n Chi?in?u.

Reclaman?ii sunt so?i ?i so?ie ?i sunt jurnali?ti. n perioada de referin?? ei locuiau n transnistria. Primul reclamant era angajat la o agen?ie ruseasc? de ?tiri ?i de un ziar moldovenesc.

La 07 aprilie 2010 primul reclamant a fost arestat de agen?ii serviciilor de securitate a rmn, fiind acuzat de tr?dare ?i-sau spionaj n favoarea Moldovei. Apartamentul reclaman?ilor a fost perchezi?ionat ?i au fost ridicate mai multe bunuri a reclamantului.

La 16 decembrie 2010 un tribunal din rmn l-a condamnat pe primul reclamant la 15 ani de nchisoare. Urmare a presiunii interna?ionale la 05 mai 2011 reclamantul a fost gra?iat.

Pe durata deten?iei sale primul reclamant s-a ntlnit de cteva ori cu reprezentan?ii a serviciilor secrete rmn, inclusiv cu ?eful serviciilor secrete ?i a l?sat s? se n?eleag? c? familia acestuia poate suferi dac? va refuza cooperarea cu ace?tia. I s-a cerut s? nregistreze un video unde recuno?tea c? lucreaz? pentru serviciile secrete moldovene?ti. Acest video a fost difuzat la televiziunea din rmn. Cu alt? ocazie i s-a cerut s? scrie o scirsoare ambasadorilor str?ini prin care developa faptul c? serviciile secrete moldovene?ti spionau ambasadele str?ine din Chi?in?u. I s-a dat de n?eles de c?tre reprezentan?ii serviciilor secrete c? scrisoarea urma s? creeze tensiuni dintre Chi?in?u ?i ??rile din vest ?i c? ntreaga chestiune, inclusiv arestul a fost coordonat de Moscova.

Al doilea reclamant putea s? viziteze primul reclamant doar un num?r limitat de ori pe durata deten?iei; ?i avoca?ii care au reprezentat pe primul reclamant n fa?a Cur?ii nu au avut acces pe motiv s? nu sunt membrii ai baroului rmn.

ntre timp, autorit??ile moldovene?ti au ntreprins o serie de ncerc?ri de a asigura eliberarea primului reclamant. n particular, chestiunea deten?iei reclamantului a fost abordat? de c?tre autorit??ile moldovene?ti cu autorit??ile UE ?i SUA n aprilie 2010 la Bruxel. Delega?ia moldoveneasc? a distribuit o scrisoare pe durata sesiunii Adun?rii Parlamentare a CoE n aprilie 2010 ?i situa?ia reclamantului a fost abordat? n cadrul ?edin?elor Comitetului de Mini?tri n ianuarie ?i februarie 2011. Situa?ia primului reclamant a fost abordat? de c?tre autorit??ile moldovene?ti cu reprezentan?ii OSCE n Chi?in?u ?i a fost pornit? o urm?rire penal? n ceea ce prive?te deten?ia reclamantului n rmn. Totu?i urm?rirea penal? a fost ncetat?.

De asemenea, guvernul moldav a acordat o asisten?? financiar? familiei primului reclamant pe durata deten?iei acestuia n rmn ?i a acordat un apartament n Chi?in?u la eliberarea acestuia din deten?ie.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? deten?ia acestuia a fost ilegal? ?i corespunz?tor contrar? Articolului 5 1 din Conven?ie ?i c? condamnarea de c?tre un tribunal care nu era independent n sensul Articolului 6 1 din Conven?ie ?i c? procesul nu a fost echitabil.

Curtea a reiterat c? a constatat n cauza Mozer c? sistemul judiciar a rmn nu este un sistem care ar reflecta o tradi?ie judiciar? compatibil? cu Conven?ie. Pentru acest motiv ea a constatat c? instan?ele rmn ?i c? orice autoritate rmn nu putea dispune arestarea reclamantului n sensul Articolului 5 1 din Conven?ie.

n lipsa vreunei informa?ii noi ?i pertinente care s? confirme contrariul, Curtea a considerat c? concluzia adoptat? n Mozer este valabil? ?i pentru prezenta cauz?. Mai mult dect att, n lumina constat?rilor din Mozer, Curtea a considerat c? nu doar c? deten?ia era ilegal? n sensul Articolului 5 1 din Conven?ie, dar, de asemenea, c? instan?ele nu puteau fi considerate ca tribunal independent stabilit de lege n sensul Articolului 6 1 din Conven?ie. Corespunz?tor ea a considerat c? a existat o violare a Articolului 5 1 ?i 6 1 din Conven?ie n prezenta cauz?.

n ceea ce prive?te aspectul obliga?iilor Moldovei, restabilirea controlului asupra teritoriului rmn, Curtea a constatat n Mozer c? Moldova a ntreprins toate ac?iunile n perioada 1991 – iulie 2010. n prezenta cauz?, p?r?ile nu au prezentat nici un argument care ar indica c? Guvernul moldav ?i-a schimbat pozi?ia fa?? de Transnistria n perioada imediat urm?toare pn? la eliberarea reclamantului din deten?ie n mai 2011.

n ceea ce prive?te a doua parte a obliga?iilor pozitive, ?i anume asigurarea respect?rii drepturilor primului reclamant, Curtea a notat c? autorit??ile au ntreprins eforturi pentru a asigura aceste drepturi. n particular, a fost pornit? o cauz? penal?, CoE, OSCE, UE ?i SUA au fost informate n acest sens ?i c? ambii reclaman?i au primit asisten?? financiar?.

Corespunz?tor, Curtea a concluzionat c? Moldova ?i-a onorat obliga?iile sale pozitive n ceea ce prive?te primul reclamant ?i c? nu a existat violarea Conven?iei de c?tre Republica Moldova.

Curtea a stabilit c? Rusia exercit? control efectiv asupra rmn n perioada de referin??. n virtutea sus?inerii continui militare, economice ?i politice a rmn, este angajat? responsabilitatea Rusiei n ceea ce prive?te violarea Conven?iei fa?? de primul reclamant, n ceea ce prive?te Articolul 5 1 ?i 6 1 din Conven?ie.

Curtea de asemenea, a constatat violarea Articolului 8 din Conven?ie, pe motivul perchezi?iei n apartamentul reclamantului, de c?tre Federa?ia Rus?.

n ceea ce prive?te pretinsa violare a Articolului 34 din Conven?ie, Curtea a constatat c? nu a existat o violare n acest sens, or avoca?ii nu au indicat expres statutul s?u de reprezentant n fa?a Cur?ii.

Reclaman?ii au cerut 70,000 Euro ?i 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 7,440 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat 30,000 Euro ?i 7,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 4,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli, sume ce urmeaz? a fi pl?tite de c?tre Federa?ia Rus?.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i de A.Postica ?i P.Postica, asocia?ia Promo-Lex din Chi?in?u.