Hotărârea Grecu c. Moldovei

30 05 2017

În cauza Grecu, reclamanta este Tatiana Grecu născută în 1960.

La 22 februarie 2002 la 07.00 reclamanta a fost arestată și plasată în detenție. Ea a fost eliberată la 16.40 aceeași zi, după ce o instanță a constatat că detenția era abuzivă și a dispus eliberarea acesteia. Pe durata detenției reclamanta a fost maltratată, fiind lovită și strangulată. După eliberare din detenție ea a plecat la spital, unde a fost diagnosticată cu contuzie și multiple leziuni pe cap și gât. Ea a depus o plângere penală în legătura cu evenimentele respective, însă fără succes.

La o dată nespecificată reclamanta a inițiat proceduri civile împotriva statului, cerând compensație pentru detenție ilegală și maltratare.

Prin hotărârea din 09 august 2002 Curtea Supremă a constatat  violarea drepturilor reclamantei garantate de Articolul 3 și 5 din Convenție, pe motivul detenției ilegale și maltratării din 22 februarie 2002. De asemenea, instanța supremă a constatat violarea drepturilor garantate de Articolul 6 și 13 din Convenție, pe motivul duratei și ineficienței procedurilor penale. Curtea a acordat 3,200 Euro cu titlu de compensații.

În fața Curții reclamanta s-a plâns de violarea Articolului 3 din Convenție urmare a maltratării de către poliție și investigația ineficientă a maltratării. De asemenea, s-a plâns în temeiul Articolului 5 din Convenție pentru detenție abuzivă din 22 februarie 2002.

Curtea a notat că nu există dubiu și nu a fost disputat de părți că reclamantul a suferit de încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 3, sub aspect material și procedural și Articolul 5 din Convenție. Ea a notat că instanțele naționale au acordat compensații reclamantului și a considerat că chestiunea principală este dacă compensația este proporțională prejudiciului suferit.

Curtea a notat că Curtea Supremă a acordat reclamantului echivalentul a 3,200 Euro cu titlu de prejudiciu moral. Având în vedere detenția ilegală contrară Convenției și bătaia la care a fost supusă reclamantă în mânile poliției, acest cuantum este semnificativ mai mic decât cel acordat de Curte. Mai mult decât atât, Curtea a reiterat că compensația civilă nu este suficientă pentru a depriva reclamantul de calitatea de victimă, având în vedere obligația statului de a investiga maltratarea.

Ea a constatat că a avut loc violarea Articolului 3 și Articolului 5 din Convenție, din cauza detenției ilegale și maltratării și omisiunii de a investiga pretinsele rele-tratamente.

Reclamanta a cerut 11,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 840 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei 11,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 840 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat de V.Vieru, avocat din Chișinău.