Hot?rrea Grecu c. Moldovei

30 05 2017

n cauza Grecu, reclamanta este Tatiana Grecu n?scut? n 1960.

La 22 februarie 2002 la 07.00 reclamanta a fost arestat? ?i plasat? n deten?ie. Ea a fost eliberat? la 16.40 aceea?i zi, dup? ce o instan?? a constatat c? deten?ia era abuziv? ?i a dispus eliberarea acesteia. Pe durata deten?iei reclamanta a fost maltratat?, fiind lovit? ?i strangulat?. Dup? eliberare din deten?ie ea a plecat la spital, unde a fost diagnosticat? cu contuzie ?i multiple leziuni pe cap ?i gt. Ea a depus o plngere penal? n leg?tura cu evenimentele respective, ns? f?r? succes.

La o dat? nespecificat? reclamanta a ini?iat proceduri civile mpotriva statului, cernd compensa?ie pentru deten?ie ilegal? ?i maltratare.

Prin hot?rrea din 09 august 2002 Curtea Suprem? a constatat  violarea drepturilor reclamantei garantate de Articolul 3 ?i 5 din Conven?ie, pe motivul deten?iei ilegale ?i maltrat?rii din 22 februarie 2002. De asemenea, instan?a suprem? a constatat violarea drepturilor garantate de Articolul 6 ?i 13 din Conven?ie, pe motivul duratei ?i ineficien?ei procedurilor penale. Curtea a acordat 3,200 Euro cu titlu de compensa?ii.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea Articolului 3 din Conven?ie urmare a maltrat?rii de c?tre poli?ie ?i investiga?ia ineficient? a maltrat?rii. De asemenea, s-a plns n temeiul Articolului 5 din Conven?ie pentru deten?ie abuziv? din 22 februarie 2002.

Curtea a notat c? nu exist? dubiu ?i nu a fost disputat de p?r?i c? reclamantul a suferit de nc?lcarea drepturilor sale garantate de Articolul 3, sub aspect material ?i procedural ?i Articolul 5 din Conven?ie. Ea a notat c? instan?ele na?ionale au acordat compensa?ii reclamantului ?i a considerat c? chestiunea principal? este dac? compensa?ia este propor?ional? prejudiciului suferit.

Curtea a notat c? Curtea Suprem? a acordat reclamantului echivalentul a 3,200 Euro cu titlu de prejudiciu moral. Avnd n vedere deten?ia ilegal? contrar? Conven?iei ?i b?taia la care a fost supus? reclamant? n mnile poli?iei, acest cuantum este semnificativ mai mic dect cel acordat de Curte. Mai mult dect att, Curtea a reiterat c? compensa?ia civil? nu este suficient? pentru a depriva reclamantul de calitatea de victim?, avnd n vedere obliga?ia statului de a investiga maltratarea.

Ea a constatat c? a avut loc violarea Articolului 3 ?i Articolului 5 din Conven?ie, din cauza deten?iei ilegale ?i maltrat?rii ?i omisiunii de a investiga pretinsele rele-tratamente.

Reclamanta a cerut 11,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 840 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei 11,800 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 840 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat de V.Vieru, avocat din Chi?in?u.