Politica de prioritate a Cur?ii

31 05 2017

n iunie 2009 Curtea a adoptat politica de prioritate cu scopul de a spori procesarea ?i judecarea cazurilor celor mai importante, serioase ?i urgente. Ea a stabilit 7 categorii de cauze de la cele urgente viznd reclaman?ii vulnerabili (Categoria I) la cele v?dit inadmisibile examinate de un singur judec?tor (Categoria VII). Actualmente a avut loc revizuirea politicei respective ?i ncepnd cu 22 mai 2017 au fost modificate categoriile de prioritate. n primul rnd ea a decis s? plaseze cauzele interstatale, care se atribuiau la Categoria II, n afara politicii de prioritate n lumina caracterului specific, care n orice caz presupunea tratarea ntr-o procedur? special?. De asemenea, Curtea a extins defini?ia cauzelor din Categoria I pentru a include situa?ii unde reclamantul este privat de libertate ca o consecin?? direct? a pretinsei viol?ri a drepturilor sale din Conven?ie.

 

 

I.

Cereri urgente (n particular riscul vie?ii sau s?n?t??ii reclamantului, reclamantul este privat de libertate ca o consecin?? direct? a pretinsei viol?ri a drepturilor sale din Conven?ie, alte circumstan?e legate de situa?ia personal? sau familial? a reclamantului, n particular bun?starea copilului, aplicarea punctului 39 din Regulamentul Cur?ii)

 

 

II.

Cererile ce implic? chestiuni capabile s? aib? un impact asupra eficien?ei sistemului Conven?iei (n particular situa?ie structural? sau endemic? care nc? nu a fost examinat? de Curte, procedura hot?rrii-pilot) sau cereri care ridic? o chestiune de interes general (n particular o chestiune serioas? capabil? s? aib? implica?ii majore pentru sisteme de drept na?ionale sau pentru sistemul european)

 

 

III.

Cereri care implic? n primul rnd plngeri n temeiul Articolelor 2, 3, 4 sau 5 1 din Conven?ie (“core rights), indiferent dac? sunt repetitive, ?i dac? implic? amenin??ri directe a integrit??ii fizice sau demnit??ii umane

IV.

Cererile poten?ial bine fondate n baza altor Articole

V.

Cererile care implic? chestiuni deja examinate prin hot?rre-pilot (“cu practic? bine stabilit?)

VI.

Cererile identificate ca implicnd probleme de admisibilitate

VII.

Cererile care sunt v?dit inadmisibile