Lansarea unui nou sistem pentru deciziile judecătorului unic cu o motivare mai detaliată

02 06 2017

Urmare a intrării in vigoare a Protocolului nr. 14 în 2010, care a introdus posibilitatea ca un judecător unic să declare cererile inadmisibile, Curtea a inițiat noi metode de lucru pentru a aborda numărul mare de cereri vădit inadmisibile restante, în 2011 astfel de cereri erau 100,000. Curtea nu a avut de ales decât să adopte o procedură sumară pentru soluționarea lor. Reclamanții au primit o scrisoare cu decizie de a respinge cererile într-o manieră globală.

Actualmente din moment ce restanțele au fost eliminate și în lumina invitației Statelor membre din Declarația de la Bruxel din martie 2015, Curtea a adoptat o nouă procedură, care permite furnizarea unei motivări mai detaliate. Prin adoptarea noii abordări, Curtea a trebuit să găsească un echilibru între preocuparea legitimă cu privire la lipsa motivării concrete și menținerea unui proces eficient de soluționare a cererilor inadmisibile, pentru a nu devia prea multe resurse de la examinarea cazurilor potențial fondate.  

Astfel din iunie 2017 Curtea va modifica modul în care sunt adoptate deciziile judecătorului unic. În loc de scrisoare-decizie reclamanții vor primi o decizie a Curții în formațiunea judecătorului unic în una din limbile oficiale și semnată de judecătorul unic, acompaniată de o scrisoare în limba națională relevantă. Decizia va include, în multe cazuri, referință la motivele de inadmisibilitate specifice. Totuși, Curtea va emite în continuare respingeri globale în unele cazuri, spre exemplu, în cazul cererilor ce conțin numeroase plângeri nefondate, eronate sau vagi.