Lansarea unui nou sistem pentru deciziile judec?torului unic cu o motivare mai detaliat?

02 06 2017

Urmare a intr?rii in vigoare a Protocolului nr. 14 n 2010, care a introdus posibilitatea ca un judec?tor unic s? declare cererile inadmisibile, Curtea a ini?iat noi metode de lucru pentru a aborda num?rul mare de cereri v?dit inadmisibile restante, n 2011 astfel de cereri erau 100,000. Curtea nu a avut de ales dect s? adopte o procedur? sumar? pentru solu?ionarea lor. Reclaman?ii au primit o scrisoare cu decizie de a respinge cererile ntr-o manier? global?.

Actualmente din moment ce restan?ele au fost eliminate ?i n lumina invita?iei Statelor membre din Declara?ia de la Bruxel din martie 2015, Curtea a adoptat o nou? procedur?, care permite furnizarea unei motiv?ri mai detaliate. Prin adoptarea noii abord?ri, Curtea a trebuit s? g?seasc? un echilibru ntre preocuparea legitim? cu privire la lipsa motiv?rii concrete ?i men?inerea unui proces eficient de solu?ionare a cererilor inadmisibile, pentru a nu devia prea multe resurse de la examinarea cazurilor poten?ial fondate.  

Astfel din iunie 2017 Curtea va modifica modul n care sunt adoptate deciziile judec?torului unic. n loc de scrisoare-decizie reclaman?ii vor primi o decizie a Cur?ii n forma?iunea judec?torului unic n una din limbile oficiale ?i semnat? de judec?torul unic, acompaniat? de o scrisoare n limba na?ional? relevant?. Decizia va include, n multe cazuri, referin?? la motivele de inadmisibilitate specifice. Totu?i, Curtea va emite n continuare respingeri globale n unele cazuri, spre exemplu, n cazul cererilor ce con?in numeroase plngeri nefondate, eronate sau vagi.