Concurs de selectare a unei companii IT privind crearea paginii web a Asociației

09 06 2017

Concurs de selectare a unei companii IT privind crearea paginii web a Asociației Obștești Juriștii pentru Drepturile Omului din Republica Moldova

Context

AO Juriștii pentru Drepturile Omului (JDO) este o organizație non-guvernamentală, scopul căreia este promovarea și protecția drepturilor omului în Republica Moldova și după hotarele ei și pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate. La 14 aprilie 2017 a demarat proiectul JDO “Contribuția la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, realizat cu sprijinul financiar acordat de Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Proiectul are o durată de implementare de 6 luni, iar printre activitățile de bază ale proiectului se numară crearea unei pagini web pentru JDO.

Scopul  concursului:

Selectarea unei companii IT care va elabora pagina web a Asociației, care va implica publicul larg, membrii societății civile și jurnaliștii să afle despre drepturile omului și jurisprudența CtEDO contra Republicii Moldova, precum și despre accesul la informații publice, dar și să participe și să-și expună părerea cu privire la cele mai relevante și stringente probleme legate de drepturile omului pentru Moldova.

Durata de realizare a sarcinii:

1 iulie – 30 august 2017

Activități planificate:

·         Elaborarea conceptului, design-ului paginii web

·         Dezvoltarea paginii web pînă la 30 august 2017

·         Elaborarea unui Ghid  (instrucțiuni) de utilizare a paginii web și instruirea a 2 specialiști din cadrul Asociației

·         În urma lansării paginii web, Compania va oferi mentenanță pentru o perioadă de 12 luni; adițional va oferi consultații tehnice, cu posibile intervenții tehnice

Cerinte față de candidați:

·         Cel puțin 2 ani de experiență în dezvoltarea și punerea în aplicare a website-urilor;

·         Experiență și cunoștințe solide în dezvoltarea și implementarea de soluții web similare;

·         Experiența de prestare a serviciilor la instituții publice in Moldova este un avantaj;

·         Experiența de lucru cu standardele internaționale privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Compania va prezenta CV-urile persoanelor antrenate în realizarea roiectului.

Criterii de evaluare

Ofertele vor fi evaluate in baza urmatoarelor criterii de evaluare si punctare

·         Oferta financiară - 40%

·         Experiența companiei, în ultimii 2 ani - 15%

·         Experiența liderului de echipă, în ultimii 2 ani - 15%

·         Experiența altor membri ai echipei, în ultimii 2 ani - 15%

·         Calitatea ofertei prezentate și descrierea sarcinilor, termene de realizare – 15%

Candidații interesați sunt rugați să expedieze dosarul precum urmează:

Termenul limită pentru depunerea dosarului este: 22 iunie 2017 (ora 17.00).

Dosarul trebuie expediat prin e-mail la adresa: olegpostovanu@gmail.com, cu mențiunea ”Propunere website”. Textul din mesajul de e-mail va conține în mod obligatoriu informația de contact privind expeditorul.

Dosarul poate fi, de asemenea, depus personal sau trimis prin poștă la următoarea adresă: Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 2, of. 13, MD-2009, Chișinău, Moldova.

Pentru mai multe informații referitor la activitatea Asociației ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, Vă rugăm să accesați pagina web old.lhr.md.

Pentru întrebări și detalii referitor la serviciile solicitate, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 26 09 37, sau pe e-mail la olegpostovanu@gmail.com. Persoană de contact – Oleg Postovanu.

Dosarul va include urmatoarele:

1. Ofertă tehnică succintă, în care va fi expusă viziunea companiei privind crearea conceptuală a paginii web

·         planul de elaborare a paginii web

·         portofoliul companiei

·         alte documente care vor demonstra experiență în domeniu

2. Oferta financiară cu indicarea prețurilor în MDL va fi formulată separat pentru fiecare tip de serviciu, astfel încât să includă urmatoarele componente:

·         Prețul pentru elaborarea paginii web

·         Prețul pentru hosting, domen

·         Prețul pentru instruire/transfer de abilități tehnice de administrare a paginii web

·         Prețul pentru mentenanță pentru o perioadă de 12 luni

Vor fi contactați doar candidații eligibili.

Puteți face cunoștință cu caietul de sarcini aici.

Plata pentru serviciile prestate: Compania va fi remunerată în baza unui contract de prestări servicii în cadrul proiectului, în lei moldovenești (MDL), prin virament bancar.

NOTÄ‚: Rugăm companile interesate să prezinte două propuneri financiare, una care să cuprindă modulul de căutare după criterile descrise la pct. 2.3.3. Descrierea paginilor speciale din caietul de sarcini și una fără acest modul.

Proiectul “Contribuția la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” este realizat de Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.