Decizia n cauza Rotaru c. Moldovei

19 06 2017

n cauza Rotaru c. Moldovei, reclamantul este Ion Rotaru, n?scut n 1970 ?i locuitor a Hrbov??ului.

Reclamantul s-a plns n temeiul Articolului 3 din Conven?ie c? tratamentul medical for?at la care a fost supus ntr-un spital psihiatric a constituit tratament inuman ?i degradant ?i c? spitaliz?rile for?ate, 38 de zile n 2011 ?i 39 de zile n 2012, au fost ilegale ?i contrare Articolului 5 din Conven?ie.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului, care a prezentat observa?iile sale privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Observa?iile au fost expediate reclamantului, el fiind invitat s? prezinte propriile observa?ii. Nu a fost primit nici un r?spuns la scrisoarea Grefei.

Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2016, expediat? prin scrisoare recomandat?, reclamantul a fost notificat despre expirarea termenului pentru expedierea observa?iilor sale ?i c? nu s-a cerut extinderea acestui termen. Reclamantul a primit aceast? scrisoare la data de 23 noiembrie 2016, totu?i nu a fost primit nici un r?spuns.

Curtea a considerat c? n aceste circumstan?e reclamantul nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea, astfel ea a decis radierea cererii de pe rolul s?u.