Decizia în cauza Rotaru c. Moldovei

19 06 2017

În cauza Rotaru c. Moldovei, reclamantul este Ion Rotaru, născut în 1970 și locuitor a Hârbovățului.

Reclamantul s-a plâns în temeiul Articolului 3 din Convenție că tratamentul medical forțat la care a fost supus într-un spital psihiatric a constituit tratament inuman și degradant și că spitalizările forțate, 38 de zile în 2011 și 39 de zile în 2012, au fost ilegale și contrare Articolului 5 din Convenție.

Cererea reclamantului a fost comunicată Guvernului, care a prezentat observațiile sale privind admisibilitatea și fondul cauzei. Observațiile au fost expediate reclamantului, el fiind invitat să prezinte propriile observații. Nu a fost primit nici un răspuns la scrisoarea Grefei.

Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2016, expediată prin scrisoare recomandată, reclamantul a fost notificat despre expirarea termenului pentru expedierea observațiilor sale și că nu s-a cerut extinderea acestui termen. Reclamantul a primit această scrisoare la data de 23 noiembrie 2016, totuși nu a fost primit nici un răspuns.

Curtea a considerat că în aceste circumstanțe reclamantul nu mai dorește să-și mențină cererea, astfel ea a decis radierea cererii de pe rolul său.