Libertatea ?i siguran?a persoanei nu sunt punctul forte al Moldovei

18 07 2017

n luna iunie curent Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului o serie de cauze noi depuse contra Republicii Moldova. Dintre acestea, cele mai multe cereri, ?apte la num?r, au fost depuse n temeiul articolului 5 din Conven?ie – Dreptul la libertate ?i siguran??, ceea ce denot? c? cet??enii consider? n continuare afecta?i de fenomenul re?inerii ?i deten?iei ilegale.

Șase cauze se refer? la deten?ia reclamantului ?i una la spitalizarea for?at?, dup? cum urmeaz?:

Cauza Godniuc c. Moldovei - Cererea se refer? la deten?ia reclamantului n absen?a oric?rei baze legale timp de dou?zeci ?i patru de zile. Instan?ele na?ionale au recunoscut, n cadrul procedurilor civile ini?iate de reclamant mpotriva statului, o nc?lcare a articolului 5 din Conven?ie ?i i-au acordat 528 de Euro. Reclamantul s-a plns c? suma este insuficient?, dac? o raport?m la prejudiciul suferit ?i astfel continu? s? fie victima unei nc?lc?ri a articolului 5 din Conven?ie.

Cauza Dogotar c. Moldovei - Cererea se refer? la spitalizarea for?at? a reclamantului ntr-un spital de psihiatrie timp de ?apte zile dup? ce a lovit un membru al Guvernului peste fa??. Decizia de spitalizare s-a bazat pe demersul procurorului de a verifica capacitatea reclamantului de a fi inculpat n procedurile penale. Reclamantul s-a plns de nc?lcarea articolului 5 1 din Conven?ie.

Cauza Moldoveanu c. Moldovei - Cererea se refer? la deten?ia reclamantului pe o perioad? de patruzeci de zile, n cadrul unei proceduri penale n care a fost acuzat de fraud?. Procedurile au fost ini?iate ca urmare a unei plngeri penale depuse de creditorul reclamantului dup? ce reclamantul nu a reu?it s?-i restituie o datorie de aproximativ 25.000 Euro. Reclamantul a pledat ?i creditorul nu a contestat c? banii n cauz? reprezint? un mprumut. De asemenea, a prezentat copii ale mai multor chitan?e scrise de mn? ?i a explicat c? nu a reu?it s? restituie mprumutul din cauza unor dificult??i financiare grave. Cu toate acestea, cererea procurorului de plasare n deten?ie a reclamantului a fost acceptat? de instan?ele na?ionale. Reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 5 1 din Conven?ie, c? deten?ia sa nu s-a bazat pe o suspiciune rezonabil? c? a comis o infrac?iune. De asemenea, reclamanta s-a plns, n temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 4 la Conven?ie, c? a fost privat de libertate doar pentru imposibilitatea de a-?i ndeplini o obliga?ie contractual?.

Cauza Sirenco c. Moldovei - Cererea se refer? la deten?ia reclamantului n arest la domiciliu ?i n arest preventiv timp de aproximativ trei s?pt?mni. Potrivit reclamantului, cererea procurorului de a fi plasat n arest preventiv nu con?inea nici o dovad? care s? sus?in? suspiciunea rezonabil? c? a comis o infrac?iune. Judec?torul care a examinat cererea a concluzionat c? nu exist? motive s? se cread? c? reclamantul s-ar ascunde, ar influen?a martorii sau va recidiva. Cu toate acestea, a dispus plasarea sa n arest la domiciliu. Cteva zile mai trziu, aceast? decizie a fost modificat? n urma recursului, iar reclamantul a fost plasat n arest f?r? a fi prezentat niciun motiv nou. Reclamantul s-a plns de nc?lcarea articolului 5 1 ?i 3 din Conven?ie.

Cauza Navro?ki c. Moldovei - Cererea se refer? la deten?ia reclamantului n arest timp de trei ani ?i zece luni nainte de a fi condamnat. Dnsul s-a plns, n temeiul articolului 5 1 din Conven?ie, c? deten?ia sa a fost ilegal? n temeiul dreptului intern, dat fiind faptul c? a fost nc?lcat termenul legal de 12 luni. Reclamantul a formulat ?i alte plngeri n temeiul articolului 5 3 ?i 4 ?i articolului 13 din Conven?ie.

Cauza Abu Aziz c. Moldovei - Cererea se refer? deten?ia reclamantului pentru o perioad? de aproape dou?zeci ?i opt de luni. Reclamantul s-a plns de nc?lcarea articolului 5 1 ?i 3 ?i  articolului 3 din Conven?ie.

Cauza Mar?niuc c. Moldovei - Cererea se refer? la deten?ia reclamantului n arest preventiv ?i n arest la domiciliu pentru o perioad? de peste doi ani n cursul procedurilor penale n care a fost acuzat de trafic de droguri. Reclamantul s-a plns, de asemenea, de condi?iile de deten?ie inadecvate din Penitenciarul nr. 13.

ncepnd cu 13 decembrie 2001, cnd Curtea European? a pronun?at prima hot?rre contra Moldovei, ?i pn? la 31 decembrie 2016, Moldova a fost vizat? de 339 de hot?rri, n 74 din care a fost constat? nc?lcarea articolului 5 din Conven?ie.

Acest material este realizat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.