Decizia Rotari c. Moldovei

21 07 2017

La data de 20 iulie 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Rotari c. Moldovei, cererea nr. 11448/13.

Reclamantul este Vera Rotari, născută în 1942, din Durlești. Cererea reclamantului privind violarea articolelor 6 și 13 din Convenție și articolul 1 din Protocolul Adițional la Convenție a fost comunicată Guvernului respondent.

Reclamantul nu a răspuns la scrisoarea Grefei din 21 martie 2017 prin care s-a solicitat prezentarea observațiilor și nici nu s-a cerut prelungirea termenului respectiv.

În lumina celor expuse mai sus Curtea a considerat că reclamantul nu dorește menținerea cererii pe rol și a decis radierea acesteia.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de I. Sîrbu Beșliu, avocat din Chișinău.