Restric?ionarea comunic?rii ntre client ?i avocat invocnd secretul de stat contrar? CEDO

26 07 2017

Cauza M. c. Olandei se refere? la un fost membru al serviciilor secrete olandeze, care a fost acuzat de divulgarea unor informa?ii clasificate. Reclamantul, domnul M, s-a plns n fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului c? procesul penal a fost inechitabil.

n hot?rrea Camerei, Curtea a statutat, n unanimitate, c? a avut loc o violare a articolului 6 1 (dreptul la un proces echitabil) ?i 3 (c) (dreptul la un avocat ales) din Conven?ia European? a Drepturilor Omului. Curtea a constatat c?, din cauza amenin??rii cu urm?rirea penal? n cazul divulg?rii unor secrete de stat avocatului s?u, comunicarea ntre reclamant ?i avocat nu a fost liber? ?i f?r? restric?ii n ceea ce prive?te con?inutul s?u, ceea ce a compromis iremediabil caracterul echitabil al procedurii mpotriva reclamantului.

Cu toate acestea, Curtea a hot?rt, n unanimitate, c? nu a existat o nc?lcare a articolului 6 1 (dreptul la un proces echitabil) ?i 3 (b) ?i (d) (dreptul de a dispune de timpul ?i nlesnirile adecvate necesare preg?tirii ap?r?rii ?i dreptul de a ob?ine citarea ?i audierea martorilor) din Conven?ie. n special, nu a fost contrar articolului 6 1 ?i 3 (d), refuzul membrilor serviciilor secrete de a r?spunde ntreb?rilor adresate de ap?rare din cauza obliga?iei lor de a p?stra secretul de stat. Reclamantul a explicat c? strategia sa a fost s? dovedeasc? c? altcineva ar fi putut divulga informa?iile clasificate ?i c? aceast? linie de ap?rare a fost compromis?, ntruct a fost imposibil s? fie audia?i n mod corect martorii care activau n cadrul serviciilor secrete. Curtea a constatat c? aceasta a fost o strategie de ap?rare perfect legitim? n teorie. Cu toate acestea, avnd n vedere volumul mare de dovezi care l legau de infrac?iune, nu era ndrept??it s? fac? cereri speciale de informa?ii, cu speran?a c? s-ar putea prezenta o explica?ie alternativ?.

Prin urmare, Curtea a observat c? o nou? procedur? sau redeschiderea procedurilor interne la cererea reclamantului reprezint? o modalitate adecvat? de a remedia nc?lcarea constatat?.

Men?ion?m c?, reclamantul a activat n cadrul serviciilor secrete ca editor audio ?i interpret. n aceast? calitate, a avut acces la informa?ii clasificate, fiind obligat s? nu le divulge, obliga?ie valabil? ?i dup? plecarea sa din func?ie.

n 2004, a fost acuzat c? a divulgat secrete de stat unor persoane neautorizate, inclusiv unor suspec?i de terorism. nainte de proces, el a fost informat de c?tre serviciile secrete c? risc? s? fie acuzat de noi infrac?iuni n cazul n care va divulga, inclusiv avocatului s?u, ?i alte informa?ii ce i-au devenit cunoscute datorit? func?iei de?inute. De asemenea, ap?r?rii i-a fost limitat accesul la documente, unele fiind furnizate doar ntr-o form? redactat?.

n cursul procedurilor ini?iale, avocatul reclamantului a contestat restric?iile n ceea ce prive?te comunicarea dintre el ?i reclamant. Prin urmare, o scutire condi?ionat? i-a fost acordat? reclamantului, care i permitea s? dezv?luie, numai avocatului s?u, informa?ii strict necesare pentru ap?rarea sa.

n cursul eamin?rii recursului, reclamantul s-a plns, f?r? succes, de faptul c? nu i s-a permis s? dea numele membrilor serviciilor secrete pe care dorea s?-i citeze n calitate de martori la Curtea de Apel. Totodat?, orice membru a serviciilor secrete care a avut calitatea de martor a avut dreptul s? refuze s? r?spund? la intreb?rile ap?r?rii, drept urmare a obliga?iei de nedivulgare a informa?iilor clasificate. n plus, vocile ?i apari?iile lor au fost deghizate pentru a le ascunde identitatea.

Reclamantul a fost condamnat de tribunalul regional la patru ani ?i ?ase luni de nchisoare, care a fost redus de Curtea de Apel la patru ani ?i de Curtea Suprem? la trei ani ?i zece luni.

Acest material este realizat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.