Hotărârea Alexandru Enache c. României

03 10 2017

În hotărârea Camerei din 03 octombrie 2017, cererea nr. 16986/12, Curtea a constatat:

- unanim, violarea Articolului 3, tratament inuman sau degradant, în ceea ce privește condițiile de detenție a reclamantului.

- cu 5 voturi la 2, că nu a avut loc violarea Articolului 14, interzicerea discriminării, în conjuncție cu Articolul 8, dreptul la respectul vieții private și de familie în ceea ce privește discriminarea pe criterii de sex.

Cauza a vizat, pe de o parte, plângerea privind condițiile de detenție, iar pe de altă parte, plângerea privind discriminarea pe criterii de sex datorită faptului că potrivit legislației naționale doar mamele condamnate care au copil sub vârsta de un an pot cere suspendarea executării unei sentințe cu închisoarea.

Cererea reclamantului privind suspendarea executării sentinței cu închisoare, depusă de către reclamant, tatăl unui copil cu vârsta de sub un an de zile, a fost respinsă de instanțele naționale pe motiv că prevederea respectivă urmează a fi interpretată restrictiv.

Curtea a constatat că excluderea respectivă nu a constituit o diferență în tratament și că a existat o relație rezonabilă de proporționalitate dintre măsurile luate și scopul legal urmărit, interesele copilului și legătura specială dintre mamă și copilul acesteia pe durata primului an de viață. Ea a notat, în particular, că oferirea posibilității de a suspenda executarea sentinței nu era automată, și că legislația penală în perioada de referință prevedea că toți deținuții, indiferent de sex, puteau cere pe alte motive suspendarea executării sentinței. Ea, de asemenea, a observat că scopul prevederii legale respective a fost de a servi anumite situații personale, în special privind legătura unică dintre mamă și copil pe durata gravidității și primului an de viață a copilului. Curtea a considerat că scopul poate fi considerat legitim în sensul Articolului 14 din Convenție. Corespunzător Curtea a considerat că în sfera particulară la care cauza se referă, aceste considerente pot servi ca bază adecvată pentru a justifica diferența de tratament aplicată reclamantului. Maternitatea prezintă caracteristici specifici care urmează a fi luate în considerație, de rând cu alte chestiuni, prin mijloace de protecție.