CtEDO: Obligarea unui jurnalist s? prezinte dovada sursei nu este justificat?

05 10 2017

Reclamantul Cecilie Langum Becker este de na?ionalitate norvegian?, n?scut? n 1980 ?i locuie?te n Oslo. Ea este jurnalist? pentru DN.no, versiunea internet a publica?iei Dagens Nœringsliv. n august 2007 Dna Becker a scris un articol despre Compania Norwegian Oil ?i preocup?rile sale privind colapsul acesteia. Articolul s?u a avut la baz? o convorbire telefonic? cu anumit Domn X ?i o scrisoare expediat? acesteia prin fax, scris? de un avocat, aparent din numele unor ac?ionari n companie, prin care ?i-au exprimat ngrijor?ri despre situa?ia financiar? a companiei. S-a adeverit ulterior c? avocatul de fapt a ntocmit scrisoarea din numele doar a Domnului X, care de?inea o ac?iune n companie. Dup? publicarea articolului, pre?ul de pia?? a ac?iunilor companiei a sc?zut.

Doamna Becker, n iunie 2008, a fost interogat? de poli?ie ?i i s-a comunicat c? Domnul X a confirmat c? a fost sursa acesteia. Ea a men?ionat c? dorea s? declare c? articolul s-a bazat pe scrisoarea expediat? prin fax, dar a refuzat s? ofere informa?ie adi?ional?, referindu-se la principiile jurnalistice de protec?ie a surselor. n iunie 2010 sursa Doamnei Becket a fost nvinuit? de manipularea pie?ei.

n cadrul cauzei penale, Doamna Becker a fost citat? n calitate de martor. Ea a refuzat s? dea depozi?ii la orice stadiu a procedurilor, invocnd legisla?ia na?ional? privind protec?ia surselor jurnalistice ?i Articolul 10, libertatea de exprimare. Instan?ele na?ionale au decis c? ea are obliga?ia s? dea depozi?ii despre contactele cu X, concluzionnd c? n situa?ia n care sursa a recunoscut, nu mai exist? surs? a fi protejat? ?i c? divulgarea identit??ii acesteia nu ar avea consecin?e asupra liberei circula?ii a informa?iei. Mai mult dect att, era n discu?ie o cauz? penal? serioas?, implicnd acuza?ia c? Domnul X a utilizat-o pe Doamna Becker pentru a manipula pia?a ?i c? depozi?iile sale ar fi asistat considerabil n elucidarea cauzei.

ntre timp, n martie 2011, Domnul X a fost condamnat; condamnarea a fost men?inut? n ianuarie 2012. Printr-o decizie din aceea?i zi, Doamna Becker a fost obligat? s? pl?teasc? o amend? de 3700 Euro pentru refuzul de a r?spunde la ntreb?ri referitor la contactele sale cu Domnul X.

Invocnd Articolul 10, libertatea de exprimare, Doamna Becker s-a plns de decizia prin care a fost obligat? s? prezinte dovezi a contactelor sale cu sursa, pretinznd c? aceasta cel mai probabil ar duce la identificarea, de asemenea, a altor surse. De asemenea, ea a invocat c?, n orice caz, nu a existat o necesitate real? de a da depozi?ii n cauza mpotriva sursei sale.

Decizia Cur?ii

Curtea a reamintit c? nivelul de protec?ie a jurnali?tilor n ceea ce prive?te drepturile acestora de a proteja confiden?ialitatea surselor depinde att de jurnalist ct ?i de surs?. n ceea ce prive?te Doamna Becker, metodele jurnalistice a acesteia niciodat? nu au fost puse sub ndoial? ?i c? niciodat? nu a fost acuzat? de vreo activitate ilegal?. n ceea ce prive?te Domnul X, el a fost recunoscut vinovat de o infrac?iune serioas? ?i a fost condamnat la nchisoare, ?i a declarat singur n fa?a poli?ei c? a fost sursa Doamnei Becker. Aceast? nsemnnd c? nivelul de protec?ie ce urma s? fie aplicat n spe?? nu era de acela?i nivel care urma a fi acordat unui jurnalist care a fost asistat de o surs? necunoscut? ntr-o chestiune de interes public.

Totu?i Curtea a reamintit c? protec?ia jurnalistului nu putea fi ridicat? automat din cauza conduitei sursei. Nici cunoa?terea identit??ii sursei nu poate fi decisiv? n evaluarea respectiv? n sensul Articolului 10 din Conven?ie.

n opinia Cur?ii, evaluarea sa referit mai presus de toate la chestiunea dac? depozi?iile Doamnei Becker au fost necesare pe durata procedurilor penale ?i procedurilor judec?tore?ti ulterioare. Ea a notat c? refuzul acesteia de a divulga sursa sa n nici un caz nu a mpiedicat investiga?ia sau procedurile mpotriva Domnului X. n particular, procuratura a naintat nvinuirea lui X f?r? a primi vreo informa?ie de la Doamna Becker; instan?ele nu au fost prevenite n nici un caz de la examinarea fondului acuza?iilor; ?i c?, n hot?rrile mpotriva Domnului X nu exist? nici un indiciu c? refuzul Doamnei Becker de a da depozi?ii a dat vreun motiv de ngrijorare. n contrar, prima instan?? care l-a condamnat pe Domnul X a fost informat? de procuror c? nu exist? demers de prelungire, pn? la decizia privind obligarea de a da depozi?ii, deoarece spe?a a fost elucidat? n mod suficient f?r? declara?ia Doamnei Becker.

De asemenea, avnd n vedere hot?rrile anterioare prin care s-a eviden?iat efectul de descurajare n cazurile cnd jurnali?tii sunt privi?i n a asista n identificarea surselor anonime, corespunz?tor Curtea nu a fost convins? c? n circumstan?ele din spe?? sau motivele invocate au justificat obligarea Doamnei Becker s? dea depozi?ii. Corespunz?tor a existat violarea Articolului 10.

Acest material este realizat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.