CtEDO: Condamnarea n baza declara?iilor unui martor fugar contravine Conven?iei

12 10 2017

Reclamantul Gaetano Cafagna, de na?ionalitate italian, este n?scut n 1970 ?i locuie?te n Barletta, Italia. La data de 03 iunie 1996 C.C. a depus o plngere penal? mpotriva reclamantului, pretinznd c? ultimul ?i complicele s?u au ncercat s?-l jefuiasc? n strad?. C.C. a pretins c? a ncercat s?-l urm?reasc?, ns? a fost lovit de reclamant n fa??.

Cnd a depus plngerea, care a fost preluat? de L.R., un carabinieri, C.C. formal l-a identificat pe reclamant ?i complicele acestuia dup? fotografii. La 13 septembrie 1996 un procuror a cerut audierea lui C.C. ?i efectuarea unei prezent?ri spre recunoa?tere.

In pofida multiplelor soma?ii ?i cerin?e de a se prezenta, C.C., care potrivit p?rin?ilor nu mai locuia cu ace?tia, el nu a putut fi localizat ?i niciodat? nu a confirmat n fa?a instan?ei alega?iile privind identitatea agresorului s?u. In hot?rrea din 11 aprilie 2005 instan?a districtual? l-a condamnat pe reclamant la 1 an ?i patru luni de nchisoare. Ea a concluzionat c? declara?ia precis? ?i detaliat? dat? de C.C. carabinierilor era suficient? pentru constatarea vinov??iei reclamantului. n opinia Cur?ii, faptul c? loca?ia martorului era necunoscut? a f?cut n mod obiectiv imposibil? audierea acestuia n ?edin??; corespunz?tor instan?a era n drept, examinnd acuza?ia, s? foloseasc? orice declara?ii f?cute anterior judec?rii cauzei. Instan?a, de asemenea, a constatat c? condamnarea reclamantului s-a bazat pe alte probe ob?inute din declara?ia carabinierului.

n decizia Cur?ii de Casa?ie, prin care a fost respins recursul reclamantului, s-a constatat c? C.C., care a fost condamnat n absen?? ntr-un alt set de proceduri penale, nu putea fi localizat, ?i acest fapt nu putea fi prev?zut la momentul cnd a dat declara?ii carabinierilor ?i c? instan?a districtual? era n drept s? admit? n calitate de probe declara?iile lui C.C.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd dreptul la un proces echitabil ?i dreptul de audiere a martorilor, c? procedurile penale mpotriva acestuia nu au fost echitabile.

Curtea a observat c? C.C. a fost audiat de carabinieri ns? niciodat? nu ap?rut n fa?a instan?ei de judecat?. Corespunz?tor, nici instan?a ?i nici reclamantul nu au putut s?-l urm?reasc? pe durata interog?rii pentru a evalua credibilitatea ?i fiabilitatea declara?iilor acestuia. Curtea, de asemenea, a notat c? instan?ele na?ionale ?i-au bazat deciziile nu doar pe declara?iile lui C.C. dar, de asemenea pe declara?ia carabinierului L.R. Ea a observat c? instan?a de recurs a examinat cu aten?ie credibilitatea lui C.C. pn? a concluziona c? declara?iile acestuia sunt suficient de credibile. Cu toate acestea, Curtea a considerat c? examinarea de c?tre instan?ele na?ionale a dovezilor n privin?a vinov??iei reclamantului nu erau suficiente, prin sine, pentru a compensa faptul c? un martor nu a fost audiat de c?tre ap?rare. Totu?i examinarea minu?ioas? efectuat? de c?tre instan?a de judecat?, nu a fost capabil? s? furnizeze informa?ia care putea fi ob?inut? dintr-o confruntare n ?edin?? public? dintre reclamant ?i partea v?t?mat?, ?i prin urmare s? testeze credibilitatea acestei probe. Corespunz?tor Curtea a concluzionat c? drepturile reclamantului au fost restric?ionate ntr-o manier? incompatibil? cerin?elor unui proces echitabil ?i c? a avut loc violarea dreptului acestuia la un proces echitabil.

Acest material este realizat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.