Radierea și transmiterea Comitetului de Miniștri a 12,148 de cereri ucrainene

13 10 2017

Aceste cereri vizează executarea îndelungată a hotărârilor judecătorești definitive și au elevat chestiuni similare celor analizate din hotărârea pilot Ivanov, care a notat existența problemelor structurale, ce au determinat violarea Articolului 6, dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil și Articolul 13, dreptul la un recurs efectiv și Articolul 1 din Protocolul nr. 1, protecția proprietății.

În hotărârea Marii Camere din 12 octombrie 2017 în cauza Burmych și alții c. Ucrainei, cererile nr. 46852/13 și altele, Curtea a declarat cererile admisibile; a decis conexarea cererilor cu alte 12,143 de cereri pendinte; a decis că cererile urmează a fi tratate în conformitate cu obligația ce reiese din hotărârea pilot din 15 octombrie 2009 în cauza Ivanov c. Ucrainei; și a decis radierea cererilor respective în temeiul Articolului 37 § 1 (c) din Convenție și transmiterea acestora Comitetului de Miniștri pentru a fi tratate în cadrul executării măsurilor cu caracter general stabilite în hotărârea pilot Ivanov. Potrivit principiului subsidiarității, care stă la baza Convenției și nu doar a procedurii hotărârii pilot, chestiunea tratată în hotărârea pilot Ivanov, inclusiv prevederea privind redresarea victimelor pentru violarea sistemică constatată în Ivanov, este o chestiune de executare potrivit Articolului 46 din Convenție.

În cererile din speță, de asemenea și viitoarele eventuale cereri similare, fac parte din pachetul procedurii de executare stabilite în hotărârea pilot. Soluționarea acestor cereri trebuie să fie acompaniată de măsuri cu caracter general ce urmează a fi implementate de statul respondent sub supravegherea Comitetului de Miniștri.

Toate aceste cereri urmează a fi examinate în cadrul procedurii de executare a hotărârii Ivanov și transmise Comitetului de Miniștri în calitate de autoritate responsabilă de asigurare că toate persoanele afectate de problema sistemică constatată în hotărârea pilot au obținut justiție și compensație, inclusiv reclamanții din spețe.

Având în vedere faptul că interesele victimelor actuale și potențiale a problemei sistemice respective sunt protejate mai adecvat în cadrul procedurii de executare, Curtea a decis că scopurile Convenției nu pot fi realizate la maximum dacă ea va continua să examineze spețele similare speței Ivanov; corespunzător ea a concluzionat că nu este justificată continuarea examinării acestora.