Deficiențe în serviciul alternativ armean; obiecția de conștiință

16 10 2017

Cauza Adyan și alții c. Armeniei, cererea nr. 75604/11, vizează patru martori Iehova care au fost condamnați în 2011 pentru refuzul de a îndeplini serviciul militar sau alternativ civil din considerente religioase. În fața autorităților locale și instanțelor judecătorești, ei au invocat că, chiar dacă legislația națională prevede serviciu alternativ celui militar, acesta nu are caracter autentic civil, din moment ce este supravegheat de autorități militare. Ei au fost eliberați din închisoare în 2013 urmare unei amnistii generale, ispășind mai mult de 2 ani de închisoare.

În hotărârea Curții din 12 octombrie 2017 a fost constatată violarea Articolului 9, libertatea gândirii, conștiinței și religiei, din Convenție.

Curtea a constatat că autoritățile armene au eșuat, în perioada de referință, să facă încuviințări corespunzătoare conștiinței și credinței reclamanților și să garanteze un sistem de serviciu alternativ care ar asigura o balanță echitabilă dintre interesele societății și cele reclamanților.

În particular, ea a constatat două deficiențe principale în sistemul de serviciu alternativ. În primul rând, serviciul alternativ nu era separat în mod suficient de cel militar: în ceea ce privește autoritatea, controlul și normele aplicabile, sistemul militar era implicat în supravegherea și organizarea serviciului alternativ, inclusiv așa aspecte precum verificările, absența neautorizată, transferurile, sarcinile și utilizarea normelor militare, sau cum ar fi aparențele, civilii urmau să poarte uniforme. În al doilea rând, programul era semnificativ mai mare, 42 de luni în loc de 24 în cazul celui militar, care are un efect de intimidare, sau chiar punitiv.

Mai mult decât atât, deși în 2013 au fost introduse modificări legislative, și reclamanții puteau cere anularea sentințelor sale, până la acel moment ei deja au executat 2 ani din sentințe.