A fost ales noul Pre?edinte al Cur?ii Europene a Drepturilor Omului

30 11 2006

Curtea European? a Drepturilor Omului a ales la 29 noiembrie noul s?u pre?edinte. Acesta este Jean-Paul COSTA (judec?tor Francez). El a fost ales pentru un mandat de trei ani care va ncepe la 19 ianuarie 2007. Pre?edintele Cur?ii a fost ales prin vot secret de c?tre cei 46 de judec?tori ai Cur?ii. 

Dl Costa l va nlocui  pe Dl Luzius WILDHABER (Elve?ian), care este pre?edinte din 1 noiembrie 1998. La 18 ianuarie 2007 Dl Wildhaber va mplini 70 de ani, dat? la care mandatul s?u va lua sfr?it n conformitate cu articolul 23 6 din Conven?ia European? pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale. 

Dl Jean-Paul COSTA s-a n?scut n 1941. El a absolvit Institutul de studii politice din Paris, Facultatea de Drept din Paris ?i ?coala na?ional? de administra?ie. Din 1985 pn? n 1986, el a prezidat delega?ia francez? pentru negocierea tratatului dintre Fran?a ?i Marea Britanie referitor la leg?tura fix? trans-Manche. Din 1989 pn? n 1993 el a fost asesor de subsec?iune la sec?iunea de contencios a Consiliului de Stat, apoi, din 1993 pn? n 1998, pre?edinte de subsec?iune. El a fost profesor asociat de drept la Universitatea din Orleans ?i Paris I (Pantheon-Sorbonne). El este judec?tor la Curtea European? din 1 noiembrie 1998, pre?edinte al sec?iunii din 1 mai 2000 ?i vicepre?edinte al Cur?ii din 1 noiembrie 2001. 

Dl. Luzius WILDHABER s-a n?scut n 1937. El a studiat dreptul la universit??ile din Basel ?i Yale. n 1977 a fost numit profesor la universitatea din Basel, a c?rei rector a fost din 1992 pn? n 1994. El a fost judec?tor la Curtea Constitu?ional? a Principatului din Liechtenstein din 1975 pn? n 1988, apoi judec?tor al tribunalul administrativ al B?ncii Interamericane pentru Dezvoltare din 1989 pn? n 1994. El este judec?tor la Curtea European? din 1991 ?i pre?edinte al Cur?ii din 1 noiembrie 1998.